На головну сторінку   Всі книги

Властивості цінного паперу

Трьома основними властивостями, що визначають якість цінного паперу, є:

ліквідність;

ризикованість;

здатність приносити дохід.

При цьому чому більше ліквідність, тим менше прибутковість; чим більше ризик, тим більше прибутковість.

Ліквідність обіговій паперів визначається здатністю емітента або позичальника погасити витікаючі з цінного паперу зобов'язання і забезпечити права інвестора на отримання товарів, грошових коштів і прибутку, а також здатністю обміну цінного паперу на інші матеріальні цінності.

85

Частина II. Інструменти і ринки в фінансовому секторі економіки

Реалізація можливостей або прав, визначених цінним папером, створює процентний і кредитний ризики. Процентний може бути визначений як ризик зниження прибутковості паперу через зміну банківської облікової ставки; кредитний ризик представляє ризик несплати по позиці ссудозаемщиком. По різних цінних паперах величини ризику і ліквідності неоднакові.

У минулому цінні папери існували виключно в готівковій паперовій формі і випускалися на спеціальних бланках, захищених від підробки.

Тепер із збільшенням обороту серії цінних паперів, що випускаються в обіг можуть бути оформлені і в книгах запису (реєстри цінних паперів), і в електронній комп'ютеризованій бездокументарній формі (наприклад, запис про серії випуску боргових зобов'язань на рахунках ДЕПО - рахунках депонування грошових коштів на ММВБ). Якщо цінний папір не має бланкової паперової форми або за умовами обороту повинна бути вміщена в спеціальні сховища для зберігання або як предмет застави, інвестору може бути виданий сертифікат, що засвідчує право власності на цінні папери.

Сертифікат може випускатися для заміщення собою декількох однорідних цінних паперів.

Права (сг. 145 ГК РФ), засвідчені цінним папером, можуть належати:

а) пред'явнику цінного паперу; в цьому випадку є у вигляду цін

ная папір на пред'явника;

б) названій в цінному папері особі (іменний цінний папір);

в) названій особі, яка може саме здійснити ці права або

призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (рдерная

цінний папір).

Можливість і порядок передачі прав повинні бути обумовлені законодавче.

На Заході розрізнюють ринкові і неринкові цінні папери. Основна відмінність ринкових полягає в тому, що вони можуть бути продані іншій особі, а неринкові - не можуть. Право викупу неринкових цінних паперів належить емітенту, і вихід паперів на повторний ринок не передбачається самим порядком їх випуску. У Російській Федерації переважають ринкові цінні папери.

86

Розділ 4. Фінансові інструменти і ринки цінних паперів

Розрізнюють первинний і повторний ринки цінних паперів:

а) на первинному ринку продаж цінних паперів здійснюється непос

редственно емітентами, як які виступають держава,

приватні фірми і банки;

б) на повторному ринку ділери або брокери працюють з вже випу

щенними раніше цінними паперами, купуючи або продаючи їх від імені

і за дорученням інвестора. Table of Contents: Preface... 5 I. Неопределенность і нечіткі множини... 14 1.:  Table of Contents: Preface... 5 I. Неопределенность і нечіткі множини... 14 1. Невизначеність: боротися необхідно, перемогти не можна.. 14 1.1. Розпізнати ситуацію... 14 1.2. Передбачити завтрашній день.. 18 1.3. Експерт і його пізнавальна активність.. 21 1.4.
"Тютюнові"" гроші: Терская Радянська Республіка була проголошена на території:  "Тютюнові"" гроші: Терская Радянська Республіка була проголошена на території Терской області (центр - Владикавказ) 3 березня 1918 року. Відбулося це після гострої політичної боротьби, у результаті якої верх узяли більшовики. До революції Терская область поділялася
СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ: стаття собівартості, в якій відбиваються вартість основних:  СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ: стаття собівартості, в якій відбиваються вартість основних матеріалів і сировини, що є складовою частиною виробу, а також вартість допоміжних матеріалів, що використовуються в процесі виготовлення виробу. Вартісна оцінка здійснюється по
З'їхати з дороги: Можливо, кращим прикладом принципу, що два шляхи не краще за одне,:  З'їхати з дороги: Можливо, кращим прикладом принципу, що два шляхи не краще за одне, є American Motors. Невже хто-небудь дійсно вірить, що компанія American Motors не відчула б себе краще в останні десять років, якби вона сфокусировалась на
НЕ ЗВ'ЯЗУЮЧІ СЕБЕ ФОРМАЛЬНІСТЮ, ЛЮБ'ЯЗНІ, ЖОРСТКІ, НЕГНУЧКІ:  НЕ ЗВ'ЯЗУЮЧІ СЕБЕ ФОРМАЛЬНІСТЮ, ЛЮБ'ЯЗНІ, ЖОРСТКІ, НЕГНУЧКІ ГОСПОДАРІ: Фактично перед кожною діловою поїздкою для «Чейза» протягом всієї моєї 35-літньої кар'єри я затверджував зазделегідь складений графік зустрічей. У разі поїздки в Китай все було інакше. На момент прибуття в Пекін у нас не було уявлення ні про
ЗВ'ЯЗКИ ПРЯМІ: угоди, що укладаються між виробниками, споживачами і:  ЗВ'ЯЗКИ ПРЯМІ: угоди, що укладаються між виробниками, споживачами і постачальниками товарно-матеріальних цінностей, про планове постачання різних виробничих ресурсів, готову продукцію і виконання послуг.
Зв'язки між задачами: Задачі реального проекту пов'язані між собою у часі. Наприклад,:  Зв'язки між задачами: Задачі реального проекту пов'язані між собою у часі. Наприклад, деякі задачі можуть виконуватися одночасно, інші не можуть бути початі доти, поки не завершитися деяка попередня задача. Тому після того, як складений список