На головну сторінку   Всі книги

Табличний спосіб розрахунку мережевих графіків

Цей спосіб розрахунку рекомендується вказівками Госстроя СРСР [2] і набув широкого поширення.

Визначення розрахункових параметрів графіка проводиться по формулах (1) - (14), приведеним в попередньому параграфі.

У табл. 6 даний приклад розрахунку графіка (див. мал. 5).

Події на графіку при цьому способі розрахунку номеруются в суворій послідовності з дотриманням для шифру робіт правила i1рни = 0; tp01-2 = 0+2 = 2; tp01-3 = 0+3 = 3; tP°1-4 =0+1 =1.

Далі підраховується для робіт, що виходять з події 2. Воно для

всіх цих робіт дорівнює 2, оскільки цей мінімальний і єдиний час раннього закінчення попередньої роботи 1-2. Результат записується в

Р',! про. 2.5. Розрахунок мережевого графіка

стовпець 4 і відразу ж в стовпці 5 визначається tp02-. для робіт 2-3; 2-4; 2-5

і 2-6. Після цього заповнюють стовпець 4 для робіт, що виходять з події 3. Роботам 3-6 і 3-8, як це видно з стовпця 3, передують дві роботи 1-3 і 2-3. Для них:

- г г

г 1-3 = 3; ^ 2-3 = 6

Найбільша величина tp01-3 = 6, і цей результат записується в 4-й

стовпець і розрахунок слідує далі тим же порядком. Для наглядності хід розрахунку стовпців 4 і 5 в табл. 2 показаний стрілками. Максимальна величина

^°1-зав для робіт, що закінчуються в завершальній події, дає

зав

тривалість критичного шляху. У нашому прикладі макс tP°.-

буде у роботи 7-8 і рівний 32, отже - Ткр = 32.

Стовпець 3 легко заповнюється на основі стовпця 1 або по самому графіку. Визначення величин пізнього початку і закінчення робіт ведеться з

останньої роботи, причому першим вилічувати t^- роботи, а лише потім t™.- цієї ж роботи.

Для робіт, що закінчуються в завершальній події, ^о-зав=Ткр

що і записується в стовпці 7 для всіх цих робіт.

Для мережі, що розглядається в прикладі, Ткр = 32 і, отже,

по по по

t 7-8 = t 6-8 = t 3-8 = Ткр = 32.

Потім по формулі 9 для робіт 7-8, 6-8 і 3-9 знаходять ^н-зав і записують в стовпець 6, так, наприклад, для роботи 7-8

t™7-8 = t^7-8 - t7-8 = 32 - 10 = 22

Далі по формулі (4) визначається t^ для робіт, що закінчуються в

передостанній (по порядку номерів) події. У нашому прикладі таких робіт

дві: 5-7 і 6-7, але вони мають лише одну подальшу роботу 7-8, звідси:

по по пн пн

t 5-7 = t 6-7 = мі^ посл = t 7-8 = 22.

Цей результат заносять в стовпець 7 і потім знаходять

t^5-7 = t по5-7 - t5-7 = 22 - 6 =16;

t^6-7 = 6-7 - t6-7 = 22 - 9 = 13

Отримані результати записують в таблицю.

Для робіт 2-6; 3-6 і 5-6, що закінчуються в події 6,.

no _. no _. no _. пн t 2-6 = t 3-6 = t 5-7 = мін t посл.

Подальшими роботами є 6-7 і 6-8, для них

tPH6-7 = 13 і = 29.

Отже,

no no no t 2-6 = t 3-6 = t 5-6 = 13.

Результат заноситься в стовпець 7, і розрахунок продовжується далі подібним же

образом.

Для наглядності хід розрахунку в стовпцях 6 і 7 зображений стрілками. Визначення повного резерву часу ведеться по формулі (6) і не потребує пояснення.

Вільний резерв часу по формулах (10)-(11) обчислюють по даним

n

стовпців 4, 5 і 8. Для робіт, що мають R = 0, в стовпці 9 відразу ж записують, що і Rc =0.

Ранній початок всіх робіт, наступних за роботою 1-3, т. е. робіт 3-6 і 3-8, дорівнює 6, а 11-3 = 3, звідси

Rc1-3 = tPH3-6 - t1-3 = ^3-8 - t1-3 = 6-3 =3 -

Аналогічно визначаються величини для інших робіт.

Після закінчення розрахунку мережі встановлюють час раннього початку робіт по формулі (1).

У прикладі дата раннього початку робіт висхідної події прийнята 02.06, а D j_j визначені при умові виконання робіт без вихідних днів з

наданням відгулів працівникам по змінному графіку, це досить часто буває на будівництвах. з 3. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ПІЗНАННЯ:  з 3. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ПІЗНАННЯ: 1. Пізнання людей по ознаках зовнішності відбувається в наступному порядку: 1. На місце проведення пізнання запрошуються що пізнається, зрозумілий і особи, серед яких буде пред'явлений той, що пізнається. Всім присутнім особам слідчий роз'яснює мету
5. Тактичні прийоми маркетингового ціноутворення:  5. Тактичні прийоми маркетингового ціноутворення: Принципово сформований рівень ціни необхідно адаптувати до практики різних конкретних ринків, на яких буде продаватися товар. Тактика коректування цін різноманітна. Тактичні зміни цін не здатні принципово поміняти
Тактичні прийоми допиту потерпілих і свідків:  Тактичні прийоми допиту потерпілих і свідків: Ефективність і якість проведення допиту багато в чому визначається добре продуманими підготовчими заходами слідчого. Проведення допиту без підготовки призводить до небажаних наслідків: не забезпечує можливості отримання від
з 4. Тактичні особливості проведення окремих слідчих:  з 4. Тактичні особливості проведення окремих слідчих дій на подальшому етапі розслідування: Подальший етап попереднього слідства характеризується більш різноманітними слідчими ситуаціями, які можуть залежати від достатності зібраних доказів для розкриття злочину, поведінки обвинуваченої і інакшої залежної від нього
з 3. Тактичні комбінації (операції): Однієї з визначальних тенденцій розвитку слідчої практики:  з 3. Тактичні комбінації (операції): Однією з визначальних тенденцій розвитку слідчої практики є комплексирование тактичних прийомів або слідчих дій з метою рішення задач, які нарізно цими прийомами або слідчими діями вирішити скрутно або
Так що ж таке банк?: Ще на ранньому етапі свого життя діти роблять висновок, що банки -:  Так що ж таке банк?: Ще на ранньому етапі свого життя діти роблять висновок, що банки - це великі, похмурі будівлі, куди дорослі ходять отримувати гроші. Як дорослі повинні відшкодувати (якщо вони взагалі що-небудь повинні) ці гроші - це справді загадка. Пам'ятаю, в
Таблиця «Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські:  Таблиця «Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи».: Витрати організації на НИОКР, результати яких використовуються для виробничих або управлінських потреб організації, враховуються на рахунку 04 «Нематеріальні активи» відособлено від НА, які є такими у відповідності з ПБУ 14/2000. Так