На головну сторінку   Всі книги

Таблиця «Дебіторська і кредиторська заборгованість»

Є расшифровоч- ний таблицею до рядків «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)» і «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)» активу Бухгалтерського балансу.

У зразку ф. №1 це стор. 230 і 240.

По рядку «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)» Бухгалтерського балансу відбивається довгострокова дебіторська заборгованість. По окремому рядку (в зразку ф. №1 вона не має коду) відбивається дебіторська заборгованість покупців і замовників, т. е. дебетова частина розгорненого сальдо по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

У ф. №5 відособлено відбиваються дебіторська заборгованість покупців і замовників, залишок виданих підприємством авансів - дебетова частина розгорненого сальдо по рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», інша дебіторська заборгованість. Тактичні цілі: забезпечують переклад стратегічних цілей в терміни і показники,:  Тактичні цілі: забезпечують переклад стратегічних цілей в терміни і показники, які можуть бути використані при прийнятті рішень; мають своєю основою стратегічні цілі, направлені на їх підтримку; більш конкретні, ніж стратегічні цілі. Прикладами
з 3. Тактичні прийоми перевірки і уточнення свідчень на місці:  з 3. Тактичні прийоми перевірки і уточнення свідчень на місці: Надання повної ініціативи особі, чиї свідчення перевіряються. Перевірка і уточнення свідчень на місці починається з пропозиції свідку або обвинуваченому самостійно указати шлях проходження на місце. Слідчий або зрозумілі не повинні брати в
5. Тактичні прийоми маркетингового ціноутворення:  5. Тактичні прийоми маркетингового ціноутворення: Принципово сформований рівень ціни необхідно адаптувати до практики різних конкретних ринків, на яких буде продаватися товар. Тактика коректування цін різноманітна. Тактичні зміни цін не здатні принципово поміняти
2.3. Тактичні особливості проведення окремих слідчих:  2.3. Тактичні особливості проведення окремих слідчих дій: Огляд місця випадку. Місце випадку - це фрагмент простору, в межах якого сталося яке-небудь юридично і криміналістично значуща подія. Частіше під місцем випадку розуміється місце здійснення злочинних дій і
з 2. Тактичні основи розшукової діяльності, здійснюваної:  з 2. Тактичні основи розшукової діяльності, здійснюваної слідчим на первинному етапі розслідування: При проведенні первинних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів складаються різні слідче-розшукові ситуації, правильний дозвіл яких дозволяє встановити місцезнаходження об'єктів, що розшукуються. Для дозволу
Тактична ідея: При вивченні ситуації в голову приходить очевидна ідея, яку:  Тактична ідея: При вивченні ситуації в голову приходить очевидна ідея, яку можна використати як тактика. До уваги широкої публіки вже донесли, що використання наркотиків подібно поїздці по вулиці з одностороннім рухом. Наркомани втрачають
Таблиця 1.1 - Тактика огляду місця випадку: ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОБОЧИЙ ЕТАП ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП Стадія до:  Таблиця 1.1 - Тактика огляду місця випадку: ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОБОЧИЙ ЕТАП ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП Стадія до виїзду на місце випадку Стадія після прибуття на місце випадку Загальна стадія (статична) Детальна стадія (динамічна) 1. Отримати як можна більш точні і повні відомості про