На головну сторінку   Всі книги

Технічні способи оформлення огляду

Результати огляду повинні бути відповідним образом оформлені і зафіксовані. Є три способи такого оформлення: протокол огляду, план і фотознімок. Ці три способи не замінюють, а доповнюють один одну, і саме при застосуванні всіх цих трьох способів можна досягнути повного і всебічного закріплення результатів огляду.

Складання протоколу огляду обов'язкове при всіх оглядах, який би ні був об'єкт огляду, чи буде це місце злочину, окремий речовий доказ, документ і т. д.

Складання плану місцевості обов'язкове у всіх випадках огляду місця злочину.

Зняття фотознімків необхідно проводити у всіх випадках, як при огляді місця злочину, так і при оглядах окремих об'ектов, якщо слідчий має в своєму розпорядженні фотоапарат, або якщо є можливість викликати фотографа з науково-технічного відділу карного розшуку, або хоч би звернутися за сприянням до якого-небудь фотографа-професіонала або навіть аматора.

У протоколі огляду крім загальних відомостей, Складання про- тих, що вміщуються у всіх протоколах (хто, коли, токола осмотрагде > П0какоМу справі, В ЧЬЄМ Присутності оглядав ), повинне бути вказано:

1. Що саме зазнавало огляду. Якщо, наприклад, оглядається кімната, гдепроизошло вбивство, то повинне бути вказано, чи обмежився огляд тільки цією кімнатою, або ж були оглянуті також сусідні кімнати, коридор, сходи і т. я.

2. Які умови могли вплинути на результати огляду. Тут є у вигляду передусім освітлення, при якому огляд проводився, але, крім того, повинні бути вказані і всі інші обставини, які могли мати значення для результатів огляду. Наприклад, якщо огляд проводився на відкритій місцевості, і перед оглядом пройшов дощ, то це повинне бути вказане в протоколі.

Потім в протоколі слідує виклад всіх фактів, виявлених при огляді.

У кінці протоколу осмотра1перечисляются предмети, из'ятие при огляді для залучення до справи як речові докази, і приводиться об'яснение умовних позначень, що застосовувалися в протоколі.

Записи в протоколі огляду повинні бути точні, определенни в своїх виразах і по можливості короткі, однак, з тією умовою, щоб в них було відображене все, що може мати значення для справи. Стислість викладу досягається не шляхом умовчання в протоколі 6 яких-небудь обставинах, виявлених при огляді, а тим, що в протокол не включаються ніякі міркування і виведення, а тільки факти, виявлені при огляді. Будучи відображенням огляду, протокол повинен складатися в тій- послідовності, в якій був зроблений огляд, при дотриманні неодмінної умови - не повертатися в ньому повторно до того, що вже було описано. Вирази в протоколі повинні вживатися цілком визначені, що не залишають ніяких сумнівів в їх розумінні. Так наприклад, вираження «вправо», «вліво», «недалеко», «поблизу», «біля-», »спе- реди», «позаду» і рр. п. повинні бути рішуче вигнані з протоколу.

Всі напрями і положення предметів по відношенню один до одного означаються в протоколі по країнах світла.

Всі вимірювання означаються в метричних заходах і по можливості точно.

При описів в протоколі внутрішності приміщення і предметів, що знаходяться в йому необхідно обрати один який-небудь напрям для послідовності їх опису і весь час його триматися, причому однакові предмети при описі їх послідовно відмічаються однією і тією ж назвою з приєднанням до нього порядкового номера, наприклад стільці jXLNq 1, 2, 3... і т. д. Вибраного напряму необхідно триматися і; при описі окремих предметів, наприклад лежачих на підлозі, розкладених на столі, поставлених на вікні і т. п., однак не відступаючи від їх природного порядку. Так, опис трупа треба починати з голови, а не з ніг, меблям-з верхньої частини, а не з ніжок, і т. д. Всі предмети необхідно називати в протоколі точно, вживаючи їх загальноприйняті назви, а також даючи пояснення до (назв мало відомих предметів при першій об їх згадці.*

Не можна дати однієї якої-небудь схеми, придатної для складання будь-якого протоколу огляду, однак треба указати, що в протоколі повинні бути описані: 1) обстановка місця злочину (входи, виходи, навколишня місцевість і т. д.)52) шляхи, по яких злочинець прийшов і пішов з місця злочину, 3) місця, де були знайдені знаряддя злочину, 4) місця, де були виявлені сліди злочину, 5) всі особливості, властиві даному вигляду злочинів або, навпаки, що є для нього винятковими. До останніх треба віднести так звані «негативні», або негативні обставини,^ яких було сказано вище.

Відносно кожного предмета в протоколі описуються спочатку всі його загальні ознаки (розміри, забарвлення, фабричні клейма і т. п.), а потім ті особливості, які на ньому є, ті зміни і пошкодження, які, як можна передбачати сталися в зв'язку із злочином.

Основна трудність в складанні протоколу огляду полягає в тому,. що в той момент, коли доводиться складати цей протокол, ще невідомо, яким шляхом розвернеться рассле дование, які з виявлених при огляді місця злочин фактів і предметів будуть мати значення для справи.

ІІое±ом треба, відмічати в протоколі Огляду всю, що так чи інакше може виявитися пов'язаним із злочином, всяку зміну звичайної обстановки місця, що оглядається.

Для того, щоб не заплутатися в безлічі деталей і нічого не випустити з уваги при складанні протоколу, необхідно, як цю цьому говорилося, оглядаючи, мати блокнот і відмічати в ньому в самої короткій формі скороченими словами все те, що виявляється при огляді, а також результати всіх зроблених вимірювань.

Протокол треба складати на місці відразу ж по закінченні огляду, поки ще свіжо; в пам'яті, у слідчого все виявлене при огляді, і поки є можливість перевірити на місці всякі виниклі сумніви, всякі розбіжності, які можуть вийти у слідчого із зрозумілими. Лише після того, як протокол огляду остаточно складений і підписаний, можна дати дозвіл на приведення місця злочину в його звичайний вигляд. з 2. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ КОШТИ І МЕТОДИ, ВЖИВАНІ ПРИ:  з 2. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ КОШТИ І МЕТОДИ, ВЖИВАНІ ПРИ ЗБИРАННІ, ФІКСАЦІЇ І ВИЛУЧЕННІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ: Процес збирання доказів включає їх виявлення, закріплення (фіксацію), вилучення, вживання заходів до збереження і попереднє дослідження. Техніко-криміналістичні кошти і методи, що використовуються для виявлення слідів, досить
Техніко-криміналістичні кошти фіксації і вилучення об'єктів:  Техніко-криміналістичні кошти фіксації і вилучення об'єктів: При розслідуванні широке застосування нарівні з пошуковими коштами знаходять також кошти фіксації і вилучення об'єктів. Липкі плівки. З липких плівок найбільш широко застосовується дактилоскопічна плівка. Вона випускається двох кольорів: прозора і
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ -: система планових або облікових показників, що відображають об'єми:  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ -: система планових або облікових показників, що відображають обсяги виробництва в натуральному і вартісному вираженні, використання матеріальних і трудових ресурсів, засобів виробництва, наприклад вартість валової або товарної продукції, фондоотдача,
з 4. Техніка розрахункових палат: з 4. Щоб з'ясувати грошову роль чека, необхідно декілька:  з 4. Техніка розрахункових палат: з 4. Щоб з'ясувати грошову роль чека, необхідно дещо зупинитися на техніці організації розрахункових палат. Основні риси цієї організації полягають в наступному. Банки, вхідні до складу розрахункової палати, два рази в день влаштовують
ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ ПИТАНЬ, ТИПИ ПИТАНЬ: 1. ЗАКРИТІ ПИТАННЯ - питання підвищеного ризику. За змістом вони:  ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ ПИТАНЬ, ТИПИ ПИТАНЬ: 1. ЗАКРИТІ ПИТАННЯ - питання підвищеного ризику. За змістом вони не створюють передумов для продовження розмови. Задаючи закриті питання, ви не взнаєте нічого нового. До того ж закриті питання демотивируют, оскільки не дозволяють партнеру
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ: система організаційно-технічних заходів, що передбачає:  ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ: система організаційно-технічних заходів, що передбачає впровадження досягнень науково-технічного прогресу, направлених на вдосконалення парку основного технологічного обладнання, діючої технології, заміну фізично
9.1. Технічне дослідження відеозапису і відеозображень:  9.1. Технічне дослідження відеозапису і відеозображень: Технічне дослідження відеозапису вирішує ідентифікаційні і діагностичні задачі. У рамках даного вигляду експертизи досліджуються видеоносители, видеоосигнали і відеообладнання. До ідентифікаційних задач відносять ототожнення