Головна   Всі книги

ТЕХНІКИ ВИМІРЮВАННЯ

Цінові фігури часто підказують нам, як далеко йде ринок. Ці вимірювання надають приблизне мінімальне расстоя- ние, яке, як очікується, пройде ринок після завершення фігу- ри. Загальним правилом великого пальця для трьох фігур, розкритих в книзі, є те, що висота фігури визначає потенціал ринку. Іншими словами, треба просто виміряти висоту горизонтального торгового

ренджа і спроектувати цю відстань з точки прориву. Якщо висота двійчастого або потрійного верху становить 20 пунктів, це має на увазі, що ціни, ймовірно, впадуть принаймні на 20 пунктів з точки, де була порушена сформована фігура перело- ма.

Ріс.9

Вимірювання «голови і плечей» є трохи більш точним. На- верху вертикальна відстань з верху «голови» до «шиї» віднімається від рівня, де «шия» проривається внизу (див. рис 8). При фігурі «нижня голова і плечі», вертикальна відстань від дна «голови» до «шиї» додається до точки, де ціни пробили лінію «шиї» (див. мал. 9). Пам'ятайте, однак, що ці вимірювання не є точними і можуть допомогти тільки приблизно обчислити потенціал ринково- го руху. ТЕХНОЛОГІЯ: сукупність операцій, що послідовно виконуються в процесі:  ТЕХНОЛОГІЯ: сукупність операцій, що послідовно виконуються в процесі виготовлення товару (надання послуги).
2.4. Технології управління інноваційними проектами:  2.4. Технології управління інноваційними проектами: Проблема створення інфраструктури управління інноваційними процесами може бути структурована у чотирьох напрямах (мал. 14): теорія управління інноваціями - напрям, в якому інноваційний проект розглядається як специфічний об'єкт
Технології микроперфорації: У цей час виробники захищеної продукції все ширше:  Технології микроперфорації: У цей час виробники захищеної продукції все ширше впроваджують технології микроперфорації, які використовуються як в банкнотному виробництві, так і для захисту паспортів, посвідчень, цінних паперів і іншої захищеної продукції.
Технологічне лідерство:. Чим вище частка витрат на НИОКР в об'ємі продажу корпорації, тим:  Технологічне лідерство:. Чим вище частка витрат на НИОКР в об'ємі продажу корпорації, тим більше обсяг її експорту прямих інвестицій за рубіж. Чим нижче частка витрат на НИОКР в об'ємі продажу корпорації, тим менше обсяг її експорту прямих інвестицій за рубіж. Роблячи
Технологічні новинки: На думку фахівців, в найближчі 20 років Інтернет чекають:  Технологічні новинки: На думку фахівців, в найближчі 20 років Інтернет чекають істотні зміни, і вони торкнуться всі сторони життя: від вдосконалення побуту до впливу на ідеологію. Найбільш переважним способом доступу до Інтернету стануть високошвидкісні
Технологічна складова: Технологічна складова (інноваційна або науково-технічна):  Технологічна складова: Технологічна складова (інноваційна або науково-технічна) представлена чинниками науково-технічного прогресу (НТП) в області виробництва, матеріалів і продуктів. Це рівень розвитку науки і впровадження НТП в країні і регіоні. Аналіз
Розділ 3. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:  Розділ 3. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: У криміналістичній діяльності часто виникає необхідність встановлення автентичності документів, визначення часу, способів і коштів їх виготовлення, виявлення в них ознак підробки, виявлення невидимих і слабовидних записів,