На головну сторінку   Всі книги

Технологічна собівартість виробу

- частина його собівартості, визначувана сумою витрат на здійснення технологічного процесу виготовлення виробу. Вона включає прямі витрати і витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією технологічного обладнання, що використовується.

У залежності від цілей економічного аналізу в технологічну собівартість можуть включатися не всі вказані вище витрати, а що тільки змінюються (наприклад, тільки матеріали, якщо технологія обробки не змінюється, або тільки витрати на зміст і експлуатацію технологічного обладнання, якщо матеріали не змінюються).

Цехова собівартість включає витрати цеху на виробництво продукції, т. е. технологічну собівартість і цехові витрати.

У виробничу собівартість крім цехової собівартості входять общепроизводственние витрати, втрати від браку, витрати по освоєнню і підготовці виробництва.

Повна собівартість включає виробничу собівартість і внепроизводственние (комерційні) витрати.

Розрахунок повної собівартості продукції є основою формування ціни виробу. Ціна - це грошове вираження вартості товару; економічна категорія, що дозволяє виміряти затрачене на виробництво суспільно необхідний робочий час.

У умовах ринкових відносин ціна виступає як зв'язуюча ланка між виробником і споживачем, т. е. є механізмом, що забезпечує рівновагу між попитом і пропозицією, а отже, між ціною і вартістю. Ціна є функцією багатьох чинників: вигляду і особливостей товару (споживча продукція, послуги, продукція виробничого призначення, наукова продукція і т. д.), особливостей споживачів, специфіки виробництва і т. п.

Ціна виробника визначає ту суму, яку він отримає від операції; вона включає витрати (повну собівартість) і прибуток виробника.

Прибуток виробника може визначатися різними методами: на основі рентабельності продукції, виходячи з повних витрат на виробництво і реалізацію; на основі рентабельності капіталу, виходячи з повної собівартості продукції і бажаної рентабельності ОПФ і ОС (наприклад, не нижче банківського відсотка, рівня інфляції, середньої рентабельності капіталу в країні і пр.) і інш. При цьому споживач отримає товар по відпускній ціні, збільшеній на суму податків, які виробник перерахує державі відповідно до законодавства. 3.1 Технологія закупівлі і постачання товарів в комерційне підприємство:  3.1 Технологія закупівлі і постачання товарів в комерційне підприємство: Закупівля товарів - складова частина комерційної діяльності торгового підприємства, що включає в себе: вивчення і прогнозування купівельного попиту; виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товарів; організацію господарських
Технологія соціальна: - впорядкована у часі і просторі послідовність:  Технологія соціальна: - впорядкована у часі і просторі послідовність процесів діяльності, сукупність навиків, методів, прийомів, направлених на досягнення певної мети, реалізацію соціального замовлення.
Технологія проведення правової експертизи: Як відмічалося вище, процес проведення експертизи здійснюється:  Технологія проведення правової експертизи: Як відмічалося вище, процес проведення експертизи здійснюється поетапно. Під стадією розуміється організаційно виділена дільниця роботи експерта, в ході якого відбувається закінчене перетворення або породження інформації, що відноситься до
Технологія примусового виконання: поняття і елементний склад:  Технологія примусового виконання: поняття і елементний склад: Взагалі, питання про "виконавчу технологію" аж ніяк не є безперечним, як і питання про юридичну технологію загалом. У сучасній літературі йдуть досить "жаркі" дискусії відносно того, що являють собою
з 4. Технологія обшуку: У психологічних основах обшуку поєднуються дві протилежні форми:  з 4. Технологія обшуку: У психологічних основах обшуку поєднуються дві протилежні форми діяльності: робота слідчого по пошуку і виявленню об'єктів, що мають значення для справи, і дії (прагнення) що обшукується, направлені на те, щоб перешкодити
Технологія: (technology) - набори методів, коштів і послідовних:  Технологія: (technology) - набори методів, коштів і послідовних заходів, забезпечуючі реалізацію (створення) корисних результатів (продукції, інформації і т. д.).
з 3. Технологічне забезпечення при розрахунках з кредитними картками:  з 3. Технологічне забезпечення при розрахунках з кредитними картками: Зарубіжні банки своїм держателям кредитних карток пропонують два вигляду банківських автоматів: Автомати по видачі готівки; Банківські автоматичні каси. Поширення автоматів по видачі готівки пояснюється двома причинами. Перша