Головна   Всі книги

Технологічна собівартість продукції

- це сумарна величина поточних витрат, яка залежить від методу обробки; при порівнянні методів обробки до уваги приймаються тільки ті витрати, які мають різне значення для цих двох методів.

На мал.

4.3 показані графіки залежності технологічної собівартості Z від обсягів виробництва n для двох технологій - А і З останньої рівності витікає, що

nK = (WB - Wa)/(XA -XB). (5.2)

При nnk - технологія В, оскільки витрати Z на виробництво продукції в цих діапазонах об'ємів будуть мінімальні. При n = nk обидві технології будуть еквівалентні.

Технологія А характеризується високими змінними витратами, а В - високими постійними. Для технологій з високими змінними витратами характерно наступне: висока материалоемкость, трудомісткість і енергоємність виробництва; слаба автоматизація; відносно невелика вартість обладнання. Такі технології конкурентоздатні при невеликих обсягах виробництва.

Особливість технологій з високими постійними витратами: велика вартість обладнання; високий рівень автоматизації; значна частка позикового капіталу. Окупаються ці технології при

відносно великих обсягах виробництва. Застосування обладнання, що дорого коштує і коштів автоматизації дозволяє знизити змінні витрати - на матеріали і заробітну плату виробничих робітників.

Рис. 4.3 Визначення критичного обсягу виробництва nk для

двох технологій А і В

Приклад. Для виробництва продукції можна вибрати або технологію А, або B. Ісходние дані приведені в таблиці. Технологія А Технологія В XA, р./ед. WA, р. XB, р./ед. WB, р. 34 80 000 20 185 000 Виробничі потужності по обох технологіях однакові і становлять 10 000 ед./м. Вибрати

найбільш ефективну технологію при обсягах виробництва 6000 і 9000 ед./м.

Рішення. Критичний обсяг виробництва

nK = (WB - WA) / (XA - Xb) = (185 000 - 80 000) / (34 - 20) = 7500 ед./м.

Отже, при 6000 ед. продукції більш вигідної буде технологія А, з більш високими змінними витратами; при 9000 ед. продукції - В, з більш високими постійними витратами. Технопарк: Технопарк - інноваційна організація, головною метою якої:  Технопарк: Технопарк - інноваційна організація, головною метою якої є перетворення результатів науково-технічних робіт в нові конкурентоздатні товари і послуги, різке скорочення інноваційного циклу від ідеї до товару. Ця мета досягається за
1.4. Технологія структурного аналізу і проектування SADT:  1.4. Технологія структурного аналізу і проектування SADT: Методологія IDEF0, спочатку названа Технологія структурного аналізу і проектування Structured Analysis and Design Technique (SADT), була розроблена компанією SofTech, Inc на початку 60-х років як дисципліна інжинірингу для розробки
Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя:  Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя передбачає обробку значного обсягу інформації.: Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя передбачає обробку значного обсягу інформації. Така інформація може міститися в записах, які веде адвокат під час зустрічі з довірителем, в документах,
1.4. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО:  1.4. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: Фінансовий менеджмент є невід'ємною частиною загальної системи управління підприємством і являє собою систему раціонального управління процесом фінансування господарської діяльності підприємства, яка в свою чергу включає рух
3.4. Технологія оцінки нерухомості: Оцінка нерухомості - це визначення вартості нерухомості в:  3.4. Технологія оцінки нерухомості: Оцінка нерухомості - це визначення вартості нерухомості відповідно до поставленої мети, процедури оцінки і вимог етики оцінювача. Оцінка нерухомості буває масова і індивідуальна.
ТЕХНОЛОГІЯ: сукупність операцій, що послідовно виконуються в процесі:  ТЕХНОЛОГІЯ: сукупність операцій, що послідовно виконуються в процесі виготовлення товару (надання послуги).
Технології: як чинник середи непрямого впливу характеризують загальний рівень:  Технології: як чинник середи непрямого впливу характеризують загальний рівень продуктивних сил. Це найбільш динамічний чинник даної середи. Рівень і темп зміни технологій в різних галузях істотно розрізнюються. Однак найбільш наукоемкие