На головну сторінку   Всі книги

з 3. Технологічне забезпечення при розрахунках з кредитними картками

Зарубіжні банки своїм держателям кредитних карток пропонують два вигляду банківських автоматів:

Автомати по видачі готівки;

Банківські автоматичні каси.

Поширення автоматів по видачі готівки

пояснюється двома причинами.

Перша - це легкість в звертанні для клієнта, який може отримати готівку в будь-який день і в будь-який час; друга, яка впливає особливий чином в тих країнах, де поширені розрахунки чеками, - це прагнення банкірів стимулювати оплату дрібних сум готівкою, а не чеками.

Існує два випадки. Або клієнт за допомогою своєї картки отримує гроші в автоматі, встановленому його банком, і в цьому випадку банк несе витрати тільки по обслуговуванню свого автомата, а з клієнта за цю операцію стягується невелика плата. Або клієнт отримує гроші в автоматі, належному іншому банку, якщо існують міжбанківські зв'язки в цій області; в цьому випадку банк, що видав картку, платить комісійний збір за «міжбанківський обмін» і згодом стягує цю суму зі свого клієнта.

Вартість апаратури і обладнання банківських автоматів, їх установка і обладнання окупається протягом 7 років, тобто при виконанні ними не менше за 40 тисяч операцій в рік [22, з. 156].

Якщо українськими банками планується в перспективі впровадження автоматів по видачі готівки і банківських автоматичних кас, то в цей час банки активно встановлюють банкомати, термінали в торгових підприємствах, оскільки банк з широкої банкоматной і ек- вайринговой мережею має більше можливостей для залучення нових клієнтів.

Розглянемо процедуру отримання готівки коштів з використанням пластикової карти.

Працівник банку оглядає зовнішню картки з метою визначення її обов'язкових реквізитів і коштів захисту: лицьова і оборотна сторони картки VISA мають певні реквізити, які є обов'язковими для всіх карток даного типу. На лицьовій стороні карти розташовані: Логотип VISA (трикольоровий прапорець з написом VISA), що знаходиться в правому верхньому або нижньому кутку картки. Навколо логотипа VISA микропечатью нанесений код компанії-виготівника картки. Голограма із зображенням голуба - на правій стороні картки над або під логотипом VISA. Голограма не промацується на дотик. Найменування емітента (банку або фінансової компанії, що випустила картку) і/або їх емблема, розташовані у верхній частині картки, або тип картки (Classic, Business, Gold). Ембоссированний (нанесений рельєфним друком) номер картки. Термін дії картки представлений у вигляді дати його початку і закінчення, розташований нижче за номер ембоссированного на картці. Картка дійсна з 00 часів першого дня місяця, вказаного на ній, по 24-ий час останнього дня місяця, вказаного на ній. Іноді термін дії картки може містити тільки дату його закінчення. Картка приймається до обслуговування тільки протягом терміну її дії.

Захисні символи карток VISA (BV, PV, CV) з правого боку на одному рівні з терміном дії повинні відповідати типу картки, якщо він вказаний (business, premier (gold), classic).

Під терміном дії картки ембоссировани ім'я і прізвище держателя (латинськими буквами), а також, можливо, і місце його роботи. У ультрафіолетових променях з'являється зображення символа VISA - голуба в центрі картки.

На оборотній стороні карти розташовані:

магнітна смуга - у верхній частині картки. Під магнітною смугою - місце для зразка підпису держателя (AUTHORISED SIGNATURE), який він проставляє при отриманні картки. Підпис повинен бути чітко нанесений кульковою ручкою або лазером. Смуга для підпису має захисні написи VISA, розташовані похило по всій довжині смуги.

На оборотній стороні картки, як правило, вказується, що картка є власністю банку-емітента, може бути використана тільки тією особою, чиє ім'я ембос- сировано на лицьовій стороні, незаконне використання картки переслідується згідно із законом, вказується адреса банку- емітента.

Якщо внаслідок візуального контролю буде встановлено, що карта підробна, вона вилучається у клієнта для подальшої передачі в банк.

Після виконання первинної перевірки працівник пункту видачі готівки проводить голосову авторизацію карти:

Повідомляє оператору центра авторизації наступну інформацію:

а) код пункту видачі готівки (вказаний на кліше ним- принтера);

б) номер карти;

в) кінцевий термін дії карти;

г) суму обналичивания в доларах США (вказується з урахуванням комісії).

Оператор центра називає свій номер і перевіряє можливість оплати по даній операції, повідомляє результат перевірки:

а) код авторизації (6 знаків), якщо оплата дозволена;

б) відмова в оплаті без пояснення причин;

в) карту вилучити (при цьому службовець пункту повинен негайно розрізати карту пополам і у разі підозри на шахрайство спробувати заримувати клієнта за допомогою охоронників пункту видачі готівки).

Якщо оплата дозволена, код авторизації заноситься в сліп і виконуються дії по документальному оформленню операції.

Для документального оформлення операції по карті, пред'явленій клієнтом, служить сліп. Порядок заповнення сліп наступний:

У сліп вписують тільки кульковою ручкою:

Код авторизації, повідомлений оператором центра;

Всі дані вписуються у відповідні поля сліп друкарським шрифтом, акуратно по осередках.

На сліп робиться відтиснення параметрів, видавлених на карті. Для цього карта клієнта вкладається в импринтер лицьовою стороною вгору так, щоб видавлені на карті знаки були звернені до центра:

сліп вміщується в импринтер лицьовою стороною вгору;

за допомогою переміщення каретки импринтера, прокочується карта, при цьому дані, видавлені на карті, будуть перенесені на сліп.

На сліп ставиться підпис клієнта.

На сліп відмічається, якого типу карта: VISA або інші.

Якщо сума операцій буде досить велика або у службовця ПВН виникли сумніви в підписі, в сліп записується номер паспорта і країна видачі його.

У графі CURRENCY/найменування валюти вказується валюта і сума до видачі.

У графі TOTAL/СУМА вписується сума виплати з урахуванням комісії.

Від клієнта потрібно чіткий розпис на сліп.

Верхній листок сліп відривається і передається клієнту як розписка. На цьому процедура оформлення платежу вважається завершеною. Поточна ліквідність балансу: - характеризує платоспроможність підприємства на найближчий момент:  Поточна ліквідність балансу: - характеризує платоспроможність підприємства на найближчий момент (до 30 днів) до проміжку, що розглядається времени.
7.3. ПОТОЧНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ: Поточна бухгалтерська звітність поділяється на звітність по:  7.3. ПОТОЧНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ: Поточна бухгалтерська звітність поділяється на звітність по підсумках місяця і звітність по підсумках кварталу. Порядок складання, зміст, терміни представлення поточної бухгалтерської звітності комерційними банками визначаються установами ЦБ
Текст 6. ЗОЛОТІ І СРІБНІ МОНЕТИ ДРЕВНЬОЇ ГРЕЦІЇ:  Текст 6. ЗОЛОТІ І СРІБНІ МОНЕТИ ДРЕВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: Завдання: Розкажіть, що вам відомо об роль золота як всесвітній грошовий еквівалент. Перші монети у власному значенні цього слова з'явилися в грецьких містах на побережжі Малій Азії в період великої колонізації біля 700 року до нашої ери.
Текст 5. ЗАЛІЗНІ МОНЕТИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ І ІНДІЇ:  Текст 5. ЗАЛІЗНІ МОНЕТИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ І ІНДІЇ: Завдання: Розкажіть про номінал різних монет, що знаходяться в обороті у вашій країні. Що на них зображено? З якого металу вони виготовлені? Відомі залізні монети Китаю, Кореї, Японії, Індії і інших невеликих азіатських держав. У Китаї,
3.1 Технологія закупівлі і постачання товарів в комерційне підприємство:  3.1 Технологія закупівлі і постачання товарів в комерційне підприємство: Закупівля товарів - складова частина комерційної діяльності торгового підприємства, що включає в себе: вивчення і прогнозування купівельного попиту; виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товарів; організацію господарських
з 4. Технологія прослуховування і записи телефонних переговорів:  з 4. Технологія прослуховування і записи телефонних переговорів: «Технізація» злочинності, оснащення організованих злочинних співтовариств сучасними коштами зв'язку (від мобільних, стільникових телефонів до коштів космічного зв'язку) і широке використання цих коштів при здійсненні самих різних злочинів
3.4. Технологія оцінки нерухомості: Оцінка нерухомості - це визначення вартості нерухомості в:  3.4. Технологія оцінки нерухомості: Оцінка нерухомості - це визначення вартості нерухомості відповідно до поставленої мети, процедури оцінки і вимог етики оцінювача. Оцінка нерухомості буває масова і індивідуальна.