На головну сторінку   Всі книги

5.2. Технології менеджменту і їх взаємозв'язок в загальній системі управління фірмою

Протягом більш ста років фірма була одним з основних інструментів соціального прогресу. Як і більшість інших соціальних інститутів, вона є результатом еволюційного процесу проб і помилок. У своїй виробничій діяльності фірма являє собою складне об'єднання різних груп людей, пов'язаних спільними інтересами і цілями, і є частиною суспільства як єдиної системи.

Всередині організації функціонують два основних потоки (рівня) діяльності: виробництво і управління.

Виробництво включає в себе всі процеси, пов'язані з переробкою поступаючих ресурсів в товари, послуги.

Керуючий рівень призначений для керівництва, контролю за діяльністю організації і прийняття рішень по мірі необхідності. Виробництво представляє об'єкт управління для керуючого рівня (суб'єкт управління).

Управління як вид діяльності людини розпадається на ряд технологій управління (менеджменту), які сформувалися протягом тривалого проміжку часу.

Представимо основні технології менеджменту:

а) Активні технології (вони працюють, передусім, із зовнішньою середою). Сюди входять:

стратегічний менеджмент;

інвестиційний менеджмент (управління інвестиціями і управління інвестиційними проектами);

інноваційний менеджмент;

довгострокове (п'ятирічне) і річне планування;

маркетинг (управління на основі маркетингу);

оперативне управління виробництвом (в тому числі контроллинг - управління отриманням прибутком).

б) Забезпечуючі технології:

програмно-цільове управління;

управління якістю;

управління персоналом;

управління підрозділами (підприємствами) фірми;

total Quality Management.

Всі ці технології взаимоувязани між собою і функціонують на загальній інформаційній базі (мал. 7).

Передбачається, що інформаційна база формується в підсистемі "Бухгалтерський облік", який поділяється на фінансовий і управлінський облік.

Такий підхід інтенсивно розвивається в зарубіжній і нашій літературі.

Внаїняя срщ!

Прогноз + і - ВОЗМЕЖНОСТеЙ фири 2. Аналіз перспааив розвитку фирьи

3. Отределение стра- тапческих цілей розвитку фирьи

З. Решшиєк дагствию

КштрольньЕ ланцюга стратегічного плану

Потенційні можливості фірм?!

1. Стартовий майданчик

СЦенка ресурсів

ЕИбор конкурент положення

Збалансування портфеля СЗХ

ЕИбор політики розвитку

Проект 1

npoebcrZ

КштрольньЕ цифри по управ- лашю проастами

Цілі середньострокові

Аналіз проильк Початків Ьтац; ещий

План по ьвркетингу План по виробництву План по тру^ - Виробництв. мшрости Фінансовий план

Програма до дії

_L

Плани поділений

КштрольньЕ цифри

довгострокового планування

Програма реалізації

Фінансовий план Виробничий план План по ьвркетингу План по труда МТО

Мети

годоеье

Контр ОЛЬНЬЕ цифри років ого планування

Оперативний

план про з? од з тт а

Квартальні плани

Рішення по реалізації

Контрольні циф - - ри оперативного управління

Рішення по контролю для коректування

ТТТТДТТПТ!

Ідентифікація відхилень

Програма виконання виробничник коректувань

Стратегічний контроль

Довгостроковий, річний контроль

Початок контролю

Управлінський Фінансовий облік облік

Бухгалтер CI:HH облік

Вимірювання ф акту за At

ОПЛАТ Ai

П оставщикам, Податки, Банку, кв нденди

До рр е ктирую щ е е віз дія

ВИРОБНИЦТВО Маркетинг, НІ ДКР

Товари, Послуги

Клієнти

Постачальники: Товари, Вус лути

ФІРМА

Рис. 7. Загальна схема взаємозв'язків технологій менеджменту в системі управління фірмою Поточна ринкова вартість: (наприклад, цінних паперів) - являє собою ринкову ціну,:  Поточна ринкова вартість: (наприклад, цінних паперів) - являє собою ринкову ціну, розраховану організатором торгівлі (біржею і інш.) на ринку цінних паперів.
Поточна ліквідність балансу: - характеризує платоспроможність підприємства на найближчий момент:  Поточна ліквідність балансу: - характеризує платоспроможність підприємства на найближчий момент (до 30 днів) до проміжку, що розглядається времени.
43. ТЕКУЧІСТЬ РЕАЛЬНОСТІ: Сеанс катарсису почати просто. Всі проблеми людини, негативні:  43. ТЕКУЧІСТЬ РЕАЛЬНОСТІ: Сеанс катарсису почати просто. Всі проблеми людини, негативні емоції, болі можна представити у вигляді внутрішніх образів, наприклад у вигляді яких-небудь геометричних фигур.- Зрозуміло. Добре... У кожної людини його проблеми в підсвідомості
Текст 2. СІЛЬ ЯК ОДИНИЦЯ ОБМІНУ: Завдання: Розкажіть, що вам відомо про сіль як еквівалент грошей в:  Текст 2. СІЛЬ ЯК ОДИНИЦЯ ОБМІНУ: Завдання: Розкажіть, що вам відомо про сіль як еквівалент грошей в історії торгово-економічних відносин. Здавна ціна солі була настільки висока, що сіль грала роль грошей, як і інші цінні предмети. Наприклад, різні збори сплачувалися не
Текст: У будь-якому місці графіка можна вмістити довільний текст. Для:  Текст: У будь-якому місці графіка можна вмістити довільний текст. Для створення тексту (див. мал. 5.11) треба натиснути на кнопку «Текст», встановити курсор в те місце графіка, де передбачається його розмістити, і однократно клацнути лівою кнопкою миші. У
Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя:  Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя передбачає обробку значного обсягу інформації.: Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя передбачає обробку значного обсягу інформації. Така інформація може міститися в записах, які веде адвокат під час зустрічі з довірителем, в документах,
Технологія підготовки законопроектів: Технологія підготовки законопроектів - «реалізація вимог:  Технологія підготовки законопроектів: Технологія підготовки законопроектів - «реалізація вимог технічного і наукового характеру до розробки і оформлення проектів законів, що мають мету забезпечити їх належну якість»[20]. Технологія підготовки законопроектів - багатопланове