На головну сторінку   Всі книги

3. Поточне фінансове планування

Поточне планування фінансової діяльності організації засновується на розробленій фінансовій стратегії і фінансовій політиці по окремих аспектах фінансової діяльності. Даний вигляд фінансового планування полягає в розробці конкретних видів фінансових планів (бюджетів). Поточний фінансовий план складається на рік з розбиттям по кварталах.

Останнім часом організаціями застосовується система бюджетного планування діяльності структурних підрозділів і організації загалом.

Бюджетирование - це процес планування майбутньої діяльності організації, результати якого оформляються системою бюджетів.

Процес бюджетирования розбивається на окремі процедури: планування, виконання бюджетів, збір і аналіз фактичних даних і т. д. Бюджет підприємства - це його фінансовий план, який виражає в цифрах заплановане на майбутнє його фінансове становище.

З метою організації бюджетного планування, діяльності структурних підрозділів в організації рекомендується створювати крізну систему бюджетів, що складається з функціональних бюджетів - операційна, інвестиційної, фінансової.

Операційний бюджет включає в себе:

бюджет продажу;

бюджет виробництва;

бюджет виробничих запасів;

бюджет прямих витрат на оплату труда;

бюджет прямих матеріальних витрат;

бюджет виробничих накладних витрат;

бюджет комерційних витрат;

бюджет управлінських витрат.

Бюджети інвестицій включають в себе:

1) бюджет реальних інвестицій;

2) бюджет фінансових інвестицій.

Фінансовий бюджет складається з:

1) бюджету руху грошових коштів;

2) бюджету доходів і витрат;

3) балансового бюджету.

Основоположним при визначенні очікуваних грошових надходжень, а отже доходів, є бюджет продажу.

Бюджет продажу формується на базі укладених або підготовлюваних до висновку договорів по постачанні продукції, аналізу виробничої діяльності підприємства в попередні роки і стратегії його розвитку.

При складанні виробничого бюджету передусім необхідно розрахувати необхідні виробничі потужності для виробництва запланованого обсягу продукції.

Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату труда збільшуються, як правило, із зростанням випуску продукції (бюджет виробничих запасів, бюджет прямих витрат на оплату труда, бюджет прямих матеріальних витрат). При цьому найбільш точним, але більш трудомістким методом планування є нормативний.

Бюджет накладних витрат включає в себе общепроизводственние витрати (рахунок 25 «Общепроїзводственние витрати»). Бюджет комерційних витрат включає в себе транспортні витрати, витрати на упаковку, комісійні збори (відрахування), що сплачуються збутовим і посередницьким організаціям; на рекламу; на представницькі витрати (рахунок 44 «Витрати на продаж»). Бюджет управлінських витрат складається з витрат на загальне обслуговування і управління підприємством загалом: заробітна плата апарату управління; витрати на відрядження; представницькі витрати; витрати на охорону; поштово-телеграфні, канцелярські витрати; інформаційні, аудиторські, консультаційні послуги; послуги зв'язку

(рахунок 26 «Загальногосподарський витрати»).

Головна задача бюджету руху грошових коштів - перевірити реальність джерел надходження коштів (приток) і обгрунтованість витрат (стоків), синхронность їх виникнення; визначити можливу величину потреби в позикових коштах.

Прогноз балансу - це третій основний бюджет підприємства. Він являє собою прогноз стану активів і пасивів підприємства у відповідності з чим склався структурою активів і зобов'язань і її зміною в процесі реалізації бюджету доходів витрат, бюджету руху грошових коштів і інвестиційного бюджету. Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції: Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона:  Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції: Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона предст. собою спец. учр-ние, осуществ-щее посреднич. ф-ції на ринку раб. сили. Існує, поряд з гос. службами занят-ти, велике число приватних посреднич. фірм, еффектив-сть к-рих дуже
Тема№17. Товарні біржі, їх функції і механізм функціонування:  Тема№17. Товарні біржі, їх функції і механізм функціонування: Біржа - це торговий посередник, сприяючий висновку оптових операцій між продавцями і покупцями товарів, валюти, цінних паперів. ТБ - самостійні спеціалізовані недержавні установи для проведення торгових операцій по
Тема№2. Система економічних відносин.: Економічні відносини поділяються на два великі блоки::  Тема№2. Система економічних відносин.: Економічні відносини поділяються на два великі блоки: 1. організаційно-економічні відносини, і 2. соціально-економічні відносини. Форми Організаційно-економічних відносин: - Розподіл праці, спеціалізація виробника; -
2.2. Телевізійні системи, їх пристрій, принцип дії і:  2.2. Телевізійні системи, їх пристрій, принцип дії і призначення. Системи кодування кольору: Телевізійне зображення відтворюється шляхом послідовного сканування електронними променями екрана, покритого електролюминесцирующим речовиною. Сканування відбувається зліва-направо вдовж горизонтальних ліній (телевізійних рядків) і зверху
Телець: Найбільш характерна риси місячного Тельця - почуття відповідальності:  Телець: Найбільш характерна риси місячного Тельця - почуття відповідальності за свої вчинки і за якість роботи, що виконується ним. Шукає перспективну роботу, прагне зробити кар'єру, але не жадає миттєвих злетів, будучи упевненим в тому, що краплина
4.4. ТЕЛЕФОННИЙ БАНКИН:? Перші послуги, пов'язані з управлінням рахунком по телефону, західні:  4.4. ТЕЛЕФОННИЙ БАНКИН:? Перші послуги, пов'язані з управлінням рахунком по телефону, західні банки стали надавати своїм клієнтам - фізичним особам з кінця 1970-х П. Телефонний апарат може розглядатися як альтернатива персональному комп'ютеру в якості
Поточний фінансовий менеджмент: - сфера діяльності, націлена на поточне фінансове забезпечення:  Поточний фінансовий менеджмент: - сфера діяльності, націлена на поточне фінансове забезпечення підприємництва; форма управління процесом формування і використання фондів грошових коштів, здійснення поточних платежів і розрахунків.