На головну сторінку   Всі книги

Поточні активи

(ТА) - сума всіх оборотних коштів підприємства (стор. 290, 1 розділ активу балансу).

- Тема№34. ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ І ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ:  Тема№34. ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ І ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ: Традиційним суб'єктом державного регулювання є діяльність так званих природних монополій. Природна монополія має місце тоді, коли вся ринкова пропозиція певних товарів і послуг зосереджена в руках одного
Тема№31. Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова:  Тема№31. Формування ринкових цін рівноваги. Конкурентна ринкова ціна: Рівновага ринкових цін встановлюється при таких цінах і кількостях товарів, при яких покупці хочуть купити, відповідає кількості, яку продавці хочуть продати. Ціна рівноваги - ціна такого рівня, при якому пропозиція
Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції: Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона:  Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції: Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона предст. собою спец. учр-ние, осуществ-щее посреднич. ф-ції на ринку раб. сили. Існує, поряд з гос. службами занят-ти, велике число приватних посреднич. фірм, еффектив-сть к-рих дуже
Тема№5. Суспільне виробництво і його чинники.: Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від тієї або:  Тема№5. Суспільне виробництво і його чинники.: Суспільне виробництво в самому загальному вигляді незалежно від тієї або інакшої господарської системи являє собою доцільну діяльність людей, направлену на задоволення їх потреб. Процес виробництва життєвих благ відображає і,
2.2. Телевізійні системи, їх пристрій, принцип дії і:  2.2. Телевізійні системи, їх пристрій, принцип дії і призначення. Системи кодування кольору: Телевізійне зображення відтворюється шляхом послідовного сканування електронними променями екрана, покритого електролюминесцирующим речовиною. Сканування відбувається зліва-направо вдовж горизонтальних ліній (телевізійних рядків) і зверху
Телець: Говорячи по совісті, якщо у вашого шефа Місяць в Тельці, вам визначено:  Телець: Говорячи по совісті, якщо у вашого шефа Місяць в Тельці, вам визначено повезло. Він рідкісно терплячий. Тільки ось випробовувати це терпіння - підприємство ризиковане і спочатку провальне. Один раз «не помітив» промах, другий раз «не звернув
Поточний/непоточний метод валютної трансляції:. Відповідно до цього методу обліку всі короткострокові активи і:  Поточний/непоточний метод валютної трансляції:. Відповідно до цього методу обліку всі короткострокові активи і зобов'язання іноземного підрозділу фірми, виражені у іноземній валюті, транслюються у вітчизняну валюту по заключному курсу, тобто по курсу на момент складання