На головну сторінку   Всі книги

Поточний (касовий) і терміновий (форвардний) курси

Валютним курсом є ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях (валюті) іншої країни. Розрізнюють біржовий (гнучкий, плаваючий) курс, що встановлюється на біржових торгах, і фіксований курс, витікаючий з встановленого міжнародними органами валютного паритета6.

Помітимо, що вибір і встановлення режиму валютного курсу завжди були прерогативою національних (наднациональних) органів валютного регулювання. Інтегровані ж в єдиний валютний простір держави (наприклад, вхідні в ЕЕС) встановлюють свій єдиний режим по відношенню до валют третіх країн. А міжнародні валютні організації, наприклад МВФ, можуть лише консультувати країни-учасниці з цього питання. Що стосується гнучких курсів і біржових торгів, То треба відмітити, що більшість розвинених країн взагалі не мають валютних бірж.

Валютний курс виступає результатом зіставлення сукупної суми внутрішніх цін у національній валюті і сукупної суми зовнішньоторгівельного ціпа у валюті міжнародних розрахунків по порівнянному колу товарів і послуг, що бере участь у зовнішньоторгівельному обороті. За допомогою валютного курсу виявляється кількість національних і іноземних валют, необхідних для закупівлі одного і того Же споживчого набору. Паритет купівельної здатності валют (ППС) може бути визначений як по певній товарній групі (нафта), так і по всьому ВВП (загальний). Можливий розрахунок ППС

Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современний економічний словник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 47.

163

Частина П. Інструменти і ринки в фінансовому секторі економіки

по певній групі споживчих товарів, вхідних в споживчий кошик. Біржовий курс відхиляється від ППС під впливом коливань попиту і пропозиції іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку. Таким чином, основою для встановлення валютного курсу є співвідношення попиту і пропозиції на валюту, а також паритет купівельної здатності валют.

Реальний курс валюти відрізняється від номінального. Так, якщо темпи зростання інфляції (індекс інфляції) по внутрішніх цінах випереджають індекс курсу рубля до долара США, то купівельна здатність долара на внутрішньому ринку Росії падає. З лібералізацією валютного ринку і формуванням біржового курсу в Росії сталася відмова від фіксованого курсу валют. Отримали розвиток два сектори валютного ринку - біржової і позабіржової. На позабіржовому валютному ринку операції полягають в основному між банками, а також між банками і клієнтами.

Основними видами валютних курсів, що складаються на валютних ринках, є касовий (спот курс) і терміновий (форвардний).

Обмінний курс спот призначений для негайного постачання валюти при операціях з небанківськими клієнтами, а також для негайних поточних операцій в міжбанківських операціях для реалізації протягом двох робочих днів. Терміновий (форвардний) курс є договірним між продавцем інвалюти і його клієнтом. Курс призначений для доставки інвалюти в майбутньому. При цьому форвардної признається операція, що передбачає купівлю-продаж фінансового активу або інакшого товару з постачанням і розрахунком в майбутньому по курсу, зафіксованому в момент її висновку. Позабіржові термінові валютні операції можуть здійснюватися банками і нефінансовими компаніями по телефону або телексу на договірній основі.

Фінансові газети публікують прямі і зворотні курси валют для поточних міжбанківських операцій, а також термінові курси найважливіших іноземних валют. Елементом поточного спот ринку також є крос-курс. Він застосовується для визначення курсів двох валют через їх співвідношення з третьою валютою (частіше доларом). Звернемося до офіційних даних, представлених в табл. 6.1.

Наприклад, на базі двох курсів валют, зафіксованих в співвідношенні 0,5626 британських фунта за 1 долар США і 1,2977 канадських

164

Розділ 6. Попит па гроші у відкритій економіці

долара за 1 долар США, можна визначити співвідношення британського фунта і канадського долара:

= 0,4335.

0,5626 бр. фунта1,2977 до. долара

В цьому випадку співвідношення 0,4335 британських фунта за 1 канадський долар є також кросом-курсом або перехресним курсом фунта до долара. У рівності 1,777 американських долара 1 британському фунту виражається пряма котировання долара до фунта як валюти іншої держави. Для британської валюти запис 1 британський фулт= 1,777 американських долара означає зворотну котировання. Тут деяка кількість одиниць іноземної валюти (1,777 долл.) обмінюються на одну одиницю внутрішньої національної валюти.

Таблиця 6.1 Крос-курси основних світових валют (за станом на 15.09.2004 м. в 20.00 але московському часу)

Cipaiia

GBR

lit До

CAD

NOK

USD

CHF

SEK

JPY

Великобританія (GISK)

1

0.6832

0,4334

0,8120

0,5626/5627

0,4427

0,7486

0,5098

Евро (EUR)

1.4(1

0,6341

1.189

0.8231/8235

0.6478

1,094

0,7462

Канада (CAD)

2.306

1,576

1

1,874

1,2977/2981

1,0211

1.725

1,176

Норвсгия (2,30

8,401

5,330

10

6.9192/9222

5,444

9,196

6,271

CI IIA (USD)

1,777

1,214

0,7704

1,445

1

0,7871

1,329

0,9061

Швейцарія (CHF)

2,257

1,543

0,978

1,834

1,2700/2705

1

1.688

1,151

Швеція (SEK)

13,359

9,130

5,790

10.86

7,5158/5218

5,915

10

6,811

Японія (JPY)

196,0

133,9

84,98

159,3

110,30/36

86,78

146,6

100

Джерело: Відомості: Сибірський випуск.

2004. № 168. С. Б4.

Помітимо також, що ринок термінових контрактів адекватно розвивається при відсутності ємного фінансового ринку, що властиво країнам з розвиненою ринковою економікою.

Ми вже зазначали, що базою для встановлення валютних курсів є паритет купівельної здатності валют (ППС). ППС служить відображенням різної купівельної здатності грошових одиниць окремих держав. Він дає інформацію про відмінність цін і різну купівельну здатність валют по різних групах товарів. Наприклад, на певну дату він може бути зафіксований по хлебобулочним виробах, комп'ютерах, транспортних тарифах

165

Частина II. Інструменти і ринки в фінансовому секторі економіки

міського метрополітену або енергоносіям (нафта, газ). Значення ППС виявляються неоднаковими. Однак вирівнюючий ефект купівельної здатності валют породжує формулювання: з урахуванням купівельної здатності валют товари скрізь продаються по однаковій ціні. Валюта стає більше за сильну лише з виявом стійку повишательной динаміку її курсу по відношенню до інших валют.

Крім паритету купівельної здатності, вивченню підлягають:

чинник очікування інфляції;

рівень процентних ставок в торгуючих країнах;

стан грошового ринку і його кон'юнктури;

стан ділової активності і фаза економічного циклу;

спрямованість і результати кредитногрошовий політики;

стан державного бюджету і торгового балансу країн.

Дії названих чинників приводять до коливань попиту і пропозиції іноземних валют, відхиляючи номінальний валютний курс від його валютного паритету (ППС). При інших рівних умовах зростання попиту на валюту підвищує, а падіння попиту знижує валютний курс. Наприклад, очікування інфляції провокує попит па іноземну валюту і знижує курс національної на внутрішньому грошовому ринку. З іншого боку, якщо процентні ставки в ряді країн досить високі, валюту цих країн віддають перевагу ті потенційні інвестори, які збираються відкрити депозити за межею. Для здійснення своїх намірів вони повинні будуть придбати іноземну валюту в обмін на національну. Зростаючий попит на іноземну валюту надасть на неї повишательное вплив.

Валютні курси передбачають стан товарних і грошових ринків, відображають наміри населення і банків. Зрозуміла реакція інвесторів восени 1997 р. на кризові стану в Південно-Східній Азії. Потенційні вкладення на фінансовому ринку Росії були оцінені як високорисковие; почалося скидання цінних паперів уряду і акцій компаній в Російській Федерації. Попит на доларові активи в світі почав стрімко зростати. Можливості валютної інтервенції Банка Росії, передбачаючі продаж частини валютних резервів з метою задоволення зростаючого попиту на іноземну валюту, не безмежні. Хоч позитивний вплив її цілком очевидний: зростаючий попит поглинається додатковою пропозицією на

166

Розділ 6. Попит па гроші у відкритій економіці

внутрішньому валютному ринку. Це втримує курси валют в деяких заданих рамках.

Ми змогли пересвідчитися, що валютні курси є досить еластичними. Фахівці затверджують, що вони більш жваві, ніж ціни товарів. Самі валютні ринки через механізм валютних курсів передбачають стан товарних і грошових ринків і відображають наміри населення і банків. Тема57. ГРОШОВІ РЕФОРМИ.: Дефляція-вилучення з обігу зайвих грошей. Нуллификация -:  Тема57. ГРОШОВІ РЕФОРМИ.: Дефляція-вилучення з обігу зайвих грошей. Нуллификация - вилучення старих грошей із звертання. Деномінація - зміна масштабу цін в певному співвідношенні. 61 р.- 1/10, 98 р.- 1/1000. У такому ж співвідношенні змінюються ціни, тарифи, з/п, термін
Тема55. Соціально-економічні наслідки інфляції.:  Тема55. Соціально-економічні наслідки інфляції.: 1. Гіршає економічне становище: знижується обсяг виробництва, оскільки коливання і зростання цін роблять невпевненим перспективи його розвитку; перелив капіталу з виробництва в торгівлю і посередницькі операції, де швидше його оборот, більше
Тема52. Поняття фінансів. Фінансова система і її елементи.:  Тема52. Поняття фінансів. Фінансова система і її елементи.: Фінансова система - сукупність різних форм організації фінансових відносин. Фінансова система включає в себе наступні основні фінансові інститути: державні фінанси; фінанси підприємств і організацій; фінансовий ринок. Фінанси
Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК: АПК - з/х виробництво + галузі обслуговуючі з/х виробництво.:  Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК: АПК - з/х виробництво + галузі обслуговуючі з/х виробництво. Характеристика АПК: Земля - реформа в з/х, пай. Земельний кодекс не підписали. Нормативне законодавство (при продажу землі). Рента, її розподіл: Рента - економічна форма
Тема№23. Взаємодія держави і ринкового регулювання:  Тема№23. Взаємодія держави і ринкового регулювання економіки: Г. Р. Е. в умовах рин. хоз-ва, представл. србой систему типових заходів законодат., виконає. і контрол. хар-ра, здійснюваних правовими гос. установами. У сучасних умовах ГРЕ є складовою частиною процесу відтворювання. Воно вирішує
Тема№2. Система економічних відносин.: Економічні відносини поділяються на два великі блоки::  Тема№2. Система економічних відносин.: Економічні відносини поділяються на два великі блоки: 1. організаційно-економічні відносини, і 2. соціально-економічні відносини. Форми Організаційно-економічних відносин: - Розподіл праці, спеціалізація виробника; -
ТЕЛЕЦЬ. ТОЙ, ЧИЙ СИЛА І УПОРСТВОСВЕРНУТ ГОРИ (21 КВІТНЯ - 21 ТРАВНЯ):  ТЕЛЕЦЬ. ТОЙ, ЧИЙ СИЛА І УПОРСТВОСВЕРНУТ ГОРИ (21 КВІТНЯ - 21 ТРАВНЯ): Шановний Телець! Народитися під вашим зодіакальним знаком - великий успіх. Якщо ви хочете розбагатіти, то знайте: саме для цього ви і створені. За природою своїй Телець отримаємо, ідеєю придбавати. Причому придбавати все: гроші, майно, інформацію,