Головна   Всі книги

Поточний запас

- основний вигляд запасу, тому норма оборотних коштів в поточному запасі є основною визначальною величиною всієї норми запасу в днях. На розмір поточного запасу впливає періодичність постачання матеріалів за договором з постачальниками (цикл постачання), а також об'єм їх споживання у виробництві.

При постачанні матеріалів по узгодженому графіку і щоденному їх споживанні у виробництві рівними партіями середній інтервал між постачанням, т. е.

цикл постачання, розраховується шляхом ділення кількості днів (360) на число постачання, що планується. При цьому враховуються терміни збігу постачання одного і того ж вигляду матеріалів від різних постачальників. При місцевому постачанні середній інтервал визначається діленням оптимальною з точки зору економічної доцільності партії матеріалів на їх среднедневное споживання.

Якщо в договорах не вказані конкретні терміни постачання, середній цикл постачання визначається на основі фактичних даних про надходження матеріалів в звітному році. У цьому випадку середній інтервал між постачанням може бути визначений як середньоарифметична або середньозважений величина, що залежить від відсутності або наявності різких коливань в термінах і обсягах постачання.

Норма оборотних коштів в поточному запасі приймається, як правило, в розмірі 50% середнього циклу постачання, що зумовлено постачанням матеріалів декількома постачальниками і в різні терміни.

> Тема 5.2. Перший рівень банківської системи: Статус, цілі діяльності, функції і повноважень ЦБРФ (Банку Росії):  Тема 5.2. Перший рівень банківської системи: Статус, цілі діяльності, функції і повноваження ЦБРФ (Банку Росії) визначаються Конституцією РФ, Федеральним законом «Про центральний банк РФ (Банку Росії)» і іншими федеральними законами. Суть центрального банку полягає в посередництві
Тема № 3. Економічні закони, їх система і використання.:  Тема № 3. Економічні закони, їх система і використання.: ЕЗ виражають істотні і необхідні зв'язки в суспільному виробництві, взаємовідносини, що постійно повторюються, взаємодії між людьми. Вони відображають найбільш стійкі внутрішні і зовнішні зв'язки об'єкта. ЕЗ виникають і діють в
Тема57. ГРОШОВІ РЕФОРМИ.: Дефляція-вилучення з обігу зайвих грошей. Нуллификация -:  Тема57. ГРОШОВІ РЕФОРМИ.: Дефляція-вилучення з обігу зайвих грошей. Нуллификация - вилучення старих грошей із звертання. Деномінація - зміна масштабу цін в певному співвідношенні. 61 р.- 1/10, 98 р.- 1/1000. У такому ж співвідношенні змінюються ціни, тарифи, з/п, термін
Тема53. Бюджет. Державні і місцеві бюджети.:  Тема53. Бюджет. Державні і місцеві бюджети.: Бюджетна політика здійснюється за допомогою бюджетної системи. Бюджетна система держави - сукупність всіх бюджетів, створених в державі на різних рівнях державних структур влади і управління. Бюджетна система засновується на
Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК: АПК - з/х виробництво + галузі обслуговуючі з/х виробництво.:  Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК: АПК - з/х виробництво + галузі обслуговуючі з/х виробництво. Характеристика АПК: Земля - реформа в з/х, пай. Земельний кодекс не підписали. Нормативне законодавство (при продажу землі). Рента, її розподіл: Рента - економічна форма
Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції: Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона:  Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції: Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона предст. собою спец. учр-ние, осуществ-щее посреднич. ф-ції на ринку раб. сили. Існує, поряд з гос. службами занят-ти, велике число приватних посреднич. фірм, еффектив-сть к-рих дуже
«Тіло кредита'и залишок заборгованості: При вивченні пропозицій банків критично важливо розуміти, що:  «Тіло кредита'и залишок заборгованості: При вивченні пропозицій банків критично важливо розуміти, що є базою для нарахування відсотків по кредиту і різноманітних комісій - повна сума боргу («тіло кредиту») або ж залишок заборгованості. Різниця істотна. Природно,