Головна   Всі книги

Телевізійна реклама

Телевізійні оголошення включають в себе зображення, звук, рух, колір і тому надають на аудиторію значно більший вплив, ніж оголошення в інших засобах масової інформації.

Нестача телереклами - під час її трансляції увага потенційного споживача повинна бути зосереджена на екрані, в іншому випадку рекламне звертання не буде сприйняте. Тема 11. Аналіз фінансового становища комерційного банку:  Тема 11. Аналіз фінансового становища комерційного банку: Аналіз процентних доходовПри аналізі діяльності КБ використовують наступні показники, що оцінюють рівень прибутковості банку (табл. 11.1). Таблиця 11.1 № Показники Плані- Звіт- Ізме руемий ний пе нение період риод (+/-) 1 Нараховані і
Тема №28. Акції і їх види: Акцією признається цінний папір, що засвідчує право її держателя:  Тема №28. Акції і їх види: Акцією признається цінний папір, що засвідчує право її держателя на отримання частки прибутку АТ у вигляді дивідендів, на участь в управлінні справами АТ і на частину майна, що залишилося після його ліквідації. Акції можуть бути привелегированними,
Тема 15. Активні операції комерційних банків: Основну частку в структурі активних операцій повинні займати:  Тема 15. Активні операції комерційних банків: Основну частку в структурі активних операцій повинні займати кредитні операції. Потрібно пригадати матеріал, вивчений у другому розділі курсу Кредит, де мова йшла про банківське кредитування. При розгляді питання про якість активів банку
Тема 1.11. Припинення діяльності кредитної організації::  Тема 1.11. Припинення діяльності кредитної організації: реорганізація і ліквідація: Практичне заняття - 2 години Питання, належні розгляду: Поняття ліквідації кредитної організації. Поняття і форми реорганізації кредитної організації. Особливості реорганізації кредитних організацій в формі злиття. Особливості реорганізації
Тема№71. Валютні відносини. Рівні конвертованості валют.:  Тема№71. Валютні відносини. Рівні конвертованості валют.: Валюта - грошова одиниця даної країни (національна валюта), також це грошові знаки іноземних держав і інакші платіжні кошти, що використовуються в міжнародних розрахунках (іноземна валюта). Успіх або неуспіх тієї або інакшої валюти багато в чому
Тема53. Бюджет. Державні і місцеві бюджети.:  Тема53. Бюджет. Державні і місцеві бюджети.: Бюджетна політика здійснюється за допомогою бюджетної системи. Бюджетна система держави - сукупність всіх бюджетів, створених в державі на різних рівнях державних структур влади і управління. Бюджетна система засновується на
Тема№32. КОНКУРЕНЦІЯ, ЇЇ ВИДИ І ФУНКЦІЇ: Слово конкуренція в перекладі з латинської мови означає:  Тема№32. КОНКУРЕНЦІЯ, ЇЇ ВИДИ І ФУНКЦІЇ: Слово конкуренція в перекладі з латинської мови означає зіткнення, змагання. У перекладі на економічну мову конкуренція-це боротьба між учасниками ринкових відносин за отримання максимального ефекту, за вигідну операцію, т. е. це