На головну сторінку   Всі книги

ТІЛО

(джиттай)

Товста частина лінії свічки називається тілом. Воно представляє рендж між рівнями відкриття і закриття дня. Коли тіло чорне, або заповнене, це означає, що закриття сесії було нижче від- крития.

Якщо тіло біле, або порожнисте, це означає, що рівень закри- тия був вище за рівень відкриття.

Рис. 1-1 Тема №26 Оренда і орендні відносини: Оренда - договір про надання майна у тимчасове користування:  Тема №26 Оренда і орендні відносини: Оренда - договір про надання майна у тимчасове користування за певну плату. Відповідно до договору орендар дістає права володіння, користування і розпорядження найнятим майном. Право володіння і користування майном у
Тема 11. Аналіз фінансового становища комерційного банку:  Тема 11. Аналіз фінансового становища комерційного банку: Аналіз процентних доходовПри аналізі діяльності КБ використовують наступні показники, що оцінюють рівень прибутковості банку (табл. 11.1). Таблиця 11.1 № Показники Плані- Звіт- Ізме руемий ний пе нение період риод (+/-) 1 Нараховані і
ТЕМА 2. АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: Акція - емісійний цінний папір, що закріплює права її власника:  ТЕМА 2. АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: Акція - емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерного товариства і частину майна, що залишається після його ліквідації
Тема.: Зустрічаються відверті любителі ліричних відступів. Завдяки:  Тема.: Зустрічаються відверті любителі ліричних відступів. Завдяки їм, немеряно часу тратиться на пусті базари: попливуть хвилини, години... а нічого схожого на потік інформації (information overload) - немає, тільки відволікаючі чинники. Для
Тема 2.3. Договір позики і кредиту: Практичне заняття - 4 години Питання, належні розгляду::  Тема 2.3. Договір позики і кредиту: Практичне заняття - 4 години Питання, належні розгляду: Поняття, риси і особливості договору позики. Основні елементи договору позики. Права і обов'язки сторін за договором позики. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання
Тема55. Соціально-економічні наслідки інфляції.:  Тема55. Соціально-економічні наслідки інфляції.: 1. Гіршає економічне становище: знижується обсяг виробництва, оскільки коливання і зростання цін роблять невпевненим перспективи його розвитку; перелив капіталу з виробництва в торгівлю і посередницькі операції, де швидше його оборот, більше
Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК: АПК - з/х виробництво + галузі обслуговуючі з/х виробництво.:  Тема41 Особливості ринкових відносин в АПК: АПК - з/х виробництво + галузі обслуговуючі з/х виробництво. Характеристика АПК: Земля - реформа в з/х, пай. Земельний кодекс не підписали. Нормативне законодавство (при продажу землі). Рента, її розподіл: Рента - економічна форма