Головна   Всі книги

«Тіло кредита'и залишок заборгованості

При вивченні пропозицій банків критично важливо розуміти, що є базою для нарахування відсотків по кредиту і різноманітних комісій - повна сума боргу («тіло кредиту») або ж залишок заборгованості.

Різниця істотна. Природно, нарахування відсотків на залишок заборгованості вигідніше нарахування на всю суму боргу. Більш того для більшості банків базою для нарахування відсотків і комісій є саме залишок заборгованості. Але є і виключення. Тому завжди, коли ви бачите привабливу пропозицію, виражену у відсотках річних, цікавтеся, як здійснюється нарахування цих самих відсотків. Візьмемо реальний приклад.

Приклад 7. Пропонується кредит під 8% річних у валюті. Погашення здійснюється щомісяця рівними внесками. Начебто все як у більшості банків, тільки ставка вигідніше. Де каверза? Ось він: внизу маленькими буквами приписано: «відсотки нараховуються щомісяця на початкову суму кредиту».

Для зручності розрахунків передбачимо, що ми беремо кредит рівне на одні рік.

Тоді товар подорожчає на ті самі 8% від суми кредиту. У перекладі на традиційні відсотки річних, що нараховуються на залишок заборгованості, мова йде не об 8, а об 14,5%. (Приблизно цей показник можна прикинути, заглянувши в таблицю порівняння «відсотка дорожчання» і «річного відсотка» для аннуитетних виплат, приведену вище.) Ось так вигідна на перший погляд пропозиція в результаті перетворюється в не дуже вигідне.

Те ж саме торкається банківських комісії (До речі, ви пам'ятаєте, чго у одержувача кредиту під 8% річних у валюті утвориться «матеріальна вигода», з якою він повинен сплатити прибутковий податок? Якщо не пам'ятайте, перечитайте ту частину 1 розділу, яка стосується ставки рефінансування.

Стисло нагадаю: ставка валютних кредитів, нижче якою утвориться «матеріальна вигода», по Податковому кодексу становить 9% річних.)

Повернемося до кредитної арифметики. Передбачимо, відсотки банк нараховує «по-парному», т. е. на залишок заборгованості. Одночасно банк стягує щомісячну комісію за обслуговування кредиту, що нараховується на всю його суму. Конкретизуємо ще більше.

Приклад 8. Термін кредиту - 180 днів (6 місяців). Процентна ставка - 21%

річних. Щомісячна комісія (усть вона називається «За ведіння позикового

рахунку») - 0,8%. При цьому комісію банк нараховує не на залишок заборгованість, а на початкову суму кредиту.

Приведені вище умови рівнозначні реальній ставці в 37% річних. Тобто якби банк не стягував ніяких комісій, то сума процентних виплат під 37% річних була б рівна сумі виплат по приведених вище умовах Якби комісія нараховувалася на залишок заборгованості, цей показник становив би приблизно 28,85% річних.

Як були вичистени ці показатели7 Науковий підхід передбачає використання відповідних рівнянь, обчислення кореня в мірі 180/365 і т. п. Більш прагматичний підхід передбачає варіювання рівня ставки в заздалегідь складеному графіку виплат по кредиту в електронних таблицях Excel доти, поки сумарні дані по виплатах нс зійдуться. Так і визначається еквівалентна ставка.

До речі, розглянувши останній приклад, ми впритул підійшли до розгляду ще двох ключових понять кредитної арифметики: «процентна ставка», що декларується і «ефективна ставка». ТЕМА 3.1. БАНКИ: ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В РОЗВИТКУ:  ТЕМА 3.1. БАНКИ: ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: Виникнення банків і їх еволюція. Поняття суті банку з точки зору його історичного розвитку. Сучасні уявлення про суть банку. Функції і роль банків в розвитку економіки: в забезпеченні функціонування комерційного обороту
Тема №28. Акції і їх види: Акцією признається цінний папір, що засвідчує право її держателя:  Тема №28. Акції і їх види: Акцією признається цінний папір, що засвідчує право її держателя на отримання частки прибутку АТ у вигляді дивідендів, на участь в управлінні справами АТ і на частину майна, що залишилося після його ліквідації. Акції можуть бути привелегированними,
Тема 8. Адміністративне право. Правові основи захисту інформації:  Тема 8. Адміністративне право. Правові основи захисту інформації: Поняття, предмет і метод, система адміністративного права. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність, порядок залучення до адміністративної відповідальності. Адміністративно-правовий статус державної служби в РФ.
Тема 5.2. Перший рівень банківської системи: Статус, цілі діяльності, функції і повноважень ЦБРФ (Банку Росії):  Тема 5.2. Перший рівень банківської системи: Статус, цілі діяльності, функції і повноваження ЦБРФ (Банку Росії) визначаються Конституцією РФ, Федеральним законом «Про центральний банк РФ (Банку Росії)» і іншими федеральними законами. Суть центрального банку полягає в посередництві
Тема56. АнтиІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, МІРИ РЕГУЛЮВАННЯ:  Тема56. АнтиІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, МІРИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ.: Антиінфляційна політика - комплекс заходів з державного регулювання економіки, направлених на боротьбу з інфляцією. Два шляхи: 1. Дефляционная політика - направлена на скорочення бюджетного дефіциту, обмеження кредитної експансії,
Тема49. Кредит і його основні форми: Кредит [kredo] - довіряю. Позиковим капіталом називається капітал в:  Тема49. Кредит і його основні форми: Кредит [kredo] - довіряю. Позиковим капіталом називається капітал в грошовій формі, що надається в позику його власниками на умовах поворотності за плату у вигляді відсотка. Рух цього капіталу називається кредитом. Кредит - це рух