На головну сторінку   Всі книги

Тема№22. Біржа праці (БТ) і її функції

Особливе місце в сис-ме регулир-ния ринку труда займає БТ. Вона предст. собою спец. учр-ние, осуществ-щее посреднич. ф-ції на ринку раб. сили. Існує, поряд з гос. службами занят-ти, велике число приватних посреднич. фірм, еффектив-сть к-рих дуже висока.

Осн. ф-циями діяльності БТ явл.:

1. Реєстрація безробітних;

2. Реєстрація вакантних місць;

3. Працевлаштування безробітних;

4. Вивчення конъюктури ринку труда і надання информ. про неї;

5. Тестування осіб, бажаючих отримати роботу;

6. Проф. орієнтація і проф. перепідготовка безраб-х;

7. Виплата посібників.

У нинішній ситуації особливе значення придбаває зарубежн. досвід по створенню т. наз. банків раб. місць, оснащених ЕОМ, де збирається информ. про вакансії на раб. місця і об предлож. раб. сили. Зібрані відомості надаються як підприємцям, так і безробітним. ТЕМА №22. Банківські операції і класифікація: 1) Суть і класифікація банківських операцій 2) Характеристика і:  ТЕМА №22. Банківські операції і класифікація: 1) Суть і класифікація банківських операцій 2) Характеристика і класифікація активних операцій комерційних банків 3) Суть, значення і класифікація пасивних операцій комерційних банків - 1 - Банківські операції - операції, направлені
ТЕМА №4. Банківські картки і особливості їх звертання:  ТЕМА №4. Банківські картки і особливості їх звертання: 1) Види банківських карток 2) Система обслуговування банківських карток 3) Порядок проведення розрахунків з використанням банківських карток - 1 - Пластикова картка - це персоніфікований платіжний інструмент, що надає що користується
Тема 14. Банківська система: Центральний емісійний банк - перша ланка інституційної:  Тема 14. Банківська система: Центральний емісійний банк - перша ланка інституційної кредитної системи Кредитну систему РФ очолює Центральний банк РФ (Банк Росії), який є головним банком країни. У своїй діяльності він керується Законом від 10 липня
Тема 10. Активні операції комерційних банків: Виберіть вірний ответУкажите активні операції комерційних:  Тема 10. Активні операції комерційних банків: Виберіть вірний ответУкажите активні операції комерційних банків: а) формування УК; б) облік векселів; у) випуск облігацій; г) готівка в касі; д) міжбанківські кредити видані. Великим кредитом банку вважається сума, що перевищує: а) 5%
Тема 6.1. Організаційні основи діяльності кредитних організацій в:  Тема 6.1. Організаційні основи діяльності кредитних організацій в Російській Федерації: Держава визначає порядок створення банків, використовуючи систему регулюючих нормативів, контролює їх діяльність. КБ може почати операції тільки після отримання відповідної ліцензії, що видається ЦБР. КБ в РФ можуть створюватися на основі
Тема56. АнтиІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, МІРИ РЕГУЛЮВАННЯ:  Тема56. АнтиІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ, МІРИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ.: Антиінфляційна політика - комплекс заходів з державного регулювання економіки, направлених на боротьбу з інфляцією. Два шляхи: 1. Дефляционная політика - направлена на скорочення бюджетного дефіциту, обмеження кредитної експансії,