На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №4. Банківські картки і особливості їх звертання

1) Види банківських карток

2) Система обслуговування банківських карток

3) Порядок проведення розрахунків з використанням банківських карток

- 1 -

Пластикова картка - це персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, що користується карткою можливість безготівкової оплати товарів і/або послуг, а також отримання готівки коштів у відділеннях (філіали) банків і банківських автоматах (банкоматах).

Вона являє собою пластину стандартних розмірів (85.6 мм, 53.9 мм, 0.76 мм), виготовлену з спеціальної, стійкої до механічних і термічних впливів, пластмаси. Основна функція пластикової картки - забезпечення ідентифікації використовуючого її обличчя як суб'єкта платіжної системи.

Існує багато основ для класифікації карт.

1. По матеріалу, з якого вони виготовлені:

- паперові (картонні);

- пластикові;

- металеві.

2. За способом запису інформації на карту:

- графічний запис;

- ембоссирование;

- штрих-кодування;

- кодування на магнітній смузі;

- чіп;

- лазерний запис (оптичні карти).

3. За загальним призначенням:

- ідентифікаційні;

- інформаційні;

- для фінансових операцій (розрахунків).

4. По емітентах:

- банківські (універсальні) карти, що випускаються банками і фінансовими компаніями;

- приватні (private) карти, що випускаються комерційними компаніями для розрахунків в торговій і сервісній мережі даної компанії.

5. Банківські і інші картки, що використовуються для розрахунків:

- автономний "електронний гаманець";

- "Електронний гаманець" з дублюванням рахунку у емітента;

- "ключ до рахунку" - засіб ідентифікації власника рахунку, що ведеться у емітента.

6. По категорії клієнтури, на яку орієнтується емітент:

- звичайна картка;

- срібна картка;

- золота картка;

- електронна картка.

7. На вигляд розрахунків, що проводяться:

- розрахункова карта;

- кредитна карта.

- 2 -

Витратний ліміт, згаданий при описі основних типів пластикових (банківських) карт, являє собою максимальну суму грошових коштів, доступну держателю карти протягом певного періоду для здійснення операцій з використанням банківських карт. Крім цього поняття при розрахунках за допомогою пластикових карт використовують інші специфічні терміни, основні з яких розглянуті нижче.

Авторизація - процедура видачі банком-емітентом дозволу на проведення операції з використанням банківської карти. По завершенні процедури авторизації банк-емітент приймає на себе зобов'язання по оплаті розрахункових і інакших документів, складених з використанням банківської карти (сліп).

ПОС (POS (Point Of Sale)) - підприємство торгівлі або сфери послуг, яке відповідно до угоди з банком-еквайрером приймає як оплата за свої товари або послуги документи, складені з використанням банківських карт.

Еквайринг - це вид діяльності кредитної організації (банку), що включає в себе здійснення розрахунків з ПОС (POS) по операціях, що здійснюються за допомогою банківських карт, а також здійснення операцій з видачі готівки держателям банківських карт, що не є клієнтами даної кредитної організації.

Кредитна організація (банк), що здійснює еквайринг, іменується еквайрером.

ПОС (POS)-термінал - пристрій, що встановлюється в точці обслуговування карти (ПОС). Воно призначене для проведення авторизації, запису і передач інформації про операції, проведені з використанням банківської карти, в процесинговий центр (і далі в банк-емітент), видачі сліп.

Процесинговий центр - юридична особа або його структурний підрозділ, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками розрахунків з використанням пластикових карт (розрахунковими банками, банками-емітентами і банками-еквайрерами). Крім того, в процесинговому центрі здійснюється процессинг - діяльність по збору, обробці і розсилці учасникам розрахунків інформації по операціях з банківськими картами.

Розрахунковий банк - банк або інакша кредитна організація, що здійснює взаєморозрахунки між учасниками по операціях з використанням банківських карт.

Банк-емітент - банк, организующий випуск пластикових карток і надання їх в розпорядження клієнтів здійснює банк-емітент.

Банкомат - многофункциональное пристрій, призначений для видачі і прийому готівки грошових коштів, складання документів по операціях з використанням банківських карт, видачі інформації по рахунку, здійснення безготівкових платежів і т. д. Частіше за все банкомат використовується для видачі готівки або для отримання інформації по рахунку. При видачі готівки (або при проведенні інакших операції за допомогою пластикових карт) банкомат, так само як і POS-термінал, видає сліп.

Сліп (квитанція ПОС-термінала або банкомату) - розрахунковий документ, що складається за допомогою банківської карти і підтверджуючий проведення операції з її використанням.

- 3 -

1. Банк-емітент укладає з представником платіжної системи договір.

2. Власник карти відкриває в банку-емітенті спеціальний банківський рахунок, банк-емітент видає власнику карти банківську карту.

3. Власник карти надає в ПОС або вставляє в банкомат банківську карту і вводить свій ПИН-код.

4. ПОС або банкомат здійснює авторизацію карти.

5. У разі успішного завершення процедури авторизації POS-термінал або банкомат списує суму операції з банківської карти і видає держателю карти сліп; банківська карта повертається власнику карти.

6. У кінці кожного робочого дня ПОС передає в банк-еквайрер сліпнув, який служить документарною основою для проведення розрахунків.

7. Банк-еквайрер здійснює розрахунки з ПОС по наданому сліпнув, зараховуючи їх загальну суму на банківський рахунок ПОС.

8. Банк-еквайрер передає в процесинговий центр інформацію про проведені ним розрахунки по пластикових картах.

9. Процесинговий центр обробляє всю отриману за день інформацію, формує підсумкові дані для проведення взаєморозрахунків між банками - учасниками платіжної системи і доводить їх до всіх учасників розрахунків.

10. Учасники розрахунків здійснюють погашення взаємних зобов'язань, виниклих при проведенні операцій з використанням пластикових (банківських) карт.

11. Банк-емітент і власник карти здійснюють між собою розрахунки по операціях по пластиковій карті. Тема 3. Грошова система. Вимірювання грошової маси:  Тема 3. Грошова система. Вимірювання грошової маси: Основні питання: 1. Поняття, зміст і елементи грошової системи. 2. Класифікація грошових систем. 3. Грошова система Росії. 4. Структура грошової маси. 5. Швидкість обігу грошей і чинники її що визначають. Нарівні з прочитанням
Тема 15. ГРОШОВА СИСТЕМА, ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОШОВОГО:  Тема 15. ГРОШОВА СИСТЕМА, ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОШОВОГО ОБІГУ В РФ: 1. Поняття грошової системи, основні елементи організації грошового обігу. Грошова маса в звертанні. 2. Правові основи грошової системи РФ. 3. Основи порядку організації готівкового грошового обороту в РФ. Діюча грошова одиниця.
Тема: Грошова система і її елементи: Грошова система - це врегульована нормами законодавства про:  Тема: Грошова система і її елементи: Грошова система - це врегульована нормами законодавства про грошовий обіг сукупність форм і методів організації грошової емісії, а також функціонування механізмів грошового обігу і розрахунків. Елементи грошової системи
ТЕМА 9 Грошова система: Грошова система - це: Купюрное будова грошової маси. Форма:  ТЕМА 9 Грошова система: Грошова система - це: Купюрное будова грошової маси. Форма організації грошового обігу країни, закріплена законодавче. Сукупність видів грошей, обіговій всередині країни. Сукупність готівки і безготівкових платежів, здійснюваної
Тема 6. Приватний сектор в економіці.: Функції домохозяйства в ринковій економіці. Структура:  Тема 6. Приватний сектор в економіці.: Функції домохозяйства в ринковій економіці. Структура споживчого бюджету. Споживчий кошик. Проблема диференціації доходів і крива Лоренца. Основи теорії споживчої поведінки. Корисність і попит. Крива байдужості. Бюджетне
Тема 10. Бюджетний пристрій і бюджетна система: Завдання. Розрахувати процентну структуру прибуткової частини федерального:  Тема 10. Бюджетний пристрій і бюджетна система: Завдання. Розрахувати процентну структуру прибуткової частини федерального бюджету, якщо у вигляді процентних відрахувань від податків по нормативах, затверджених вищестоящим бюджетним рівнем, структура доходів бюджету Приморського краю (%) в 1998-1999 рр. була
Тема 9. Бюджет держави: 1. Державний бюджет Який з перерахованих податків є:  Тема 9. Бюджет держави: 1. Державний бюджет Який з перерахованих податків є прямим: а) податок на додану вартість; б) надходження по акцизах; в) прибутковий податок з фізичних лиць. Бюджет існує: а) тільки у держави; б) у держави і підприємств