На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №4. Банківські картки і особливості їх звертання

Види банківських карток

Система обслуговування банківських карток

Порядок проведення розрахунків з використанням банківських карток

- 1 -

Пластикова картка - це персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, що користується карткою можливість безготівкової оплати товарів і/або послуг, а також отримання готівки коштів у відділеннях (філіали) банків і банківських автоматах (банкоматах).

Вона являє собою пластину стандартних розмірів (85.6 мм, 53.9 мм, 0.76 мм), виготовлену з спеціальної, стійкої до механічних і термічних впливів, пластмаси. Основна функція пластикової картки - забезпечення ідентифікації використовуючого її обличчя як суб'єкта платіжної системи.

Існує багато основ для класифікації карт.

1. По матеріалу, з якого вони виготовлені:

паперові (картонні);

пластикові;

металеві.

2. За способом запису інформації на карту:

графічний запис;

ембоссирование;

штрих-кодування;

кодування на магнітній смузі;

чіп;

лазерний запис (оптичні карти).

3. За загальним призначенням:

ідентифікаційні;

інформаційні;

для фінансових операцій (розрахунків).

4. По емітентах:

банківські (універсальні) карти, що випускаються банками і фінансовими компаніями;

приватні (private) карти, що випускаються комерційними компаніями для розрахунків в торговій і сервісній мережі даної компанії.

5. Банківські і інші картки, що використовуються для розрахунків:

автономний "електронний гаманець";

"Електронний гаманець" з дублюванням рахунку у емітента;

"ключ до рахунку" - засіб ідентифікації власника рахунку, що ведеться у емітента.

6. По категорії клієнтури, на яку орієнтується емітент:

звичайна картка;

срібна картка;

золота картка;

електронна картка.

7. На вигляд розрахунків, що проводяться:

розрахункова карта;

кредитна карта.

- 2 -

Витратний ліміт, згаданий при описі основних типів пластикових (банківських) карт, являє собою максимальну суму грошових коштів, доступну держателю карти протягом певного періоду для здійснення операцій з використанням банківських карт. Крім цього поняття при розрахунках за допомогою пластикових карт використовують інші специфічні терміни, основні з яких розглянуті нижче.

Авторизація- процедура видачі банком-емітентом дозволу на проведення операції з використанням банківської карти. По завершенні процедури авторизації банк-емітент приймає на себе зобов'язання по оплаті розрахункових і інакших документів, складених з використанням банківської карти (сліп).

ПОС (POS (Point Of Sale)) - підприємство торгівлі або сфери послуг, яке відповідно до угоди з банком-еквайрером приймає як оплата за свої товари або послуги документи, складені з використанням банківських карт.

Еквайринг - це вид діяльності кредитної організації (банку), що включає в себе здійснення розрахунків з ПОС (POS) по операціях, що здійснюються за допомогою банківських карт, а також здійснення операцій з видачі готівки держателям банківських карт, що не є клієнтами даної кредитної організації.

Кредитна організація (банк), що здійснює еквайринг, іменується еквайрером.

ПОС (POS)-термінал - пристрій, що встановлюється в точці обслуговування карти (ПОС). Воно призначене для проведення авторизації, запису і передач інформації про операції, проведені з використанням банківської карти, в процесинговий центр (і далі в банк-емітент), видачі сліп.

Процесинговий центр- юридична особа або його структурний підрозділ, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками розрахунків з використанням пластикових карт (розрахунковими банками, банками-емітентами і банками-еквайрерами). Крім того, в процесинговому центрі здійснюється процессинг- діяльність по збору, обробці і розсилці учасникам розрахунків інформації по операціях з банківськими картами.

Расчетнийбанк - банк або інакша кредитна організація, що здійснює взаєморозрахунки між учасниками по операціях з використанням банківських карт.

Банк-емітент - банк, организующий випуск пластикових карток і надання їх в розпорядження клієнтів здійснює банк-емітент.

Банкомат- многофункциональное пристрій, призначений для видачі і прийому готівки грошових коштів, складання документів по операціях з використанням банківських карт, видачі інформації по рахунку, здійснення безготівкових платежів і т. д. Частіше за все банкомат використовується для видачі готівки або для отримання інформації по рахунку. При видачі готівки (або при проведенні інакших операції за допомогою пластикових карт) банкомат, так само як і POS-термінал, видає сліп.

Сліп (квитанцияПОС-терминалаили банкомату) - розрахунковий документ, що складається за допомогою банківської карти і підтверджуючий проведення операції з її використанням.

- 3 -

1. Банк-емітент укладає з представником платіжної системи договір.

2. Власник карти відкриває в банку-емітенті спеціальний банківський рахунок, банк-емітент видає власнику карти банківську карту.

3. Власник карти надає в ПОС або вставляє в банкомат банківську карту і вводить свій ПИН-код.

4. ПОС або банкомат здійснює авторизацію карти.

5. У разі успішного завершення процедури авторизації POS-термінал або банкомат списує суму операції з банківської карти і видає держателю карти сліп; банківська карта повертається власнику карти.

6. У кінці кожного робочого дня ПОС передає в банк-еквайрер сліпнув, який служить документарною основою для проведення розрахунків.

7. Банк-еквайрер здійснює розрахунки з ПОС по наданому сліпнув, зараховуючи їх загальну суму на банківський рахунок ПОС.

8. Банк-еквайрер передає в процесинговий центр інформацію про проведені ним розрахунки по пластикових картах.

9. Процесинговий центр обробляє всю отриману за день інформацію, формує підсумкові дані для проведення взаєморозрахунків між банками - учасниками платіжної системи і доводить їх до всіх учасників розрахунків.

10. Учасники розрахунків здійснюють погашення взаємних зобов'язань, виниклих при проведенні операцій з використанням пластикових (банківських) карт.

11. Банк-емітент і власник карти здійснюють між собою розрахунки по операціях по пластиковій карті. Тема 2. Грошовий обіг: Поняття грошового обігу. Умови нормального функціонування:  Тема 2. Грошовий обіг: Поняття грошового обігу. Умови нормального функціонування грошового обігу. Попит на гроші і пропозицію грошей. Грошова маса і швидкість обігу грошей. Грошові агрегати. Ссуднодепозитная емісія. Суть і механізм грошового
Тема 15. Грошова система, фінансово-правове регулювання грошового:  Тема 15. Грошова система, фінансово-правове регулювання грошового обігу в РФ: Ознайомлення з даною темою потрібно починати з відповідного розділу Підручника. Грошова система - це законодавче закріплений пристрій грошового обігу, включаюча взаємодія створюючих її елементів. У цей час грошова система
Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: Завдання. Згідно із законом грошового обігу визначите:  Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: Завдання. Згідно із законом грошового обігу визначите (розрахуйте): Результати надаються у вигляді файла zip архів. Варіант 1. Розрахуйте швидкість обороту грошей, якщо грошова маса готівки і безготівкових грошей- 500 млрд крб. Валової
ТЕМА 1.5. ГРОШОВА СИСТЕМА І ЇЇ ТИПИ: Поняття грошової системи, етапи її розвитку. Тип грошової системи,:  ТЕМА 1.5. ГРОШОВА СИСТЕМА І ЇЇ ТИПИ: Поняття грошової системи, етапи її розвитку. Тип грошової системи, заснований на металевому обігу грошей, його види - біметалізм і монометалізм, їх характеристика в залежності від стадій історичного розвитку. Тип грошової системи,
Тема 4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборо:  Тема 4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборо: Основні питання: 1. Грошова емісія і її форми. 2. Суть механізму банківської мультиплікації. 3. Готівково-грошова емісія, її особливості в РФ. У ході самостійного вивчення матеріалу по темі, а також для більш глибокої підготовки студента
Тема 10. Бюджетний пристрій і бюджетна система: 1. Бюджетний пристрій Бюджетна система РФ: а) 2-х уровневая; б):  Тема 10. Бюджетний пристрій і бюджетна система: 1. Бюджетний пристрій Бюджетна система РФ: а) 2-х уровневая; б) 3-х уровневая; в) багаторівнева. Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи РФ на безвідплатній і безповоротній основах для покриття поточних
Тема 6. Бюджетне право і бюджетний пристрій Російської Федерації:  Тема 6. Бюджетне право і бюджетний пристрій Російської Федерації: Поняття і соціально-економічна роль державного і місцевого бюджету. Поняття, предмет і джерела бюджетного права. Конституційні основи бюджетного права. Специфіка норм бюджетного права. Бюджетні правовідносини, їх класифікація і