На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 11 Грошова реформа. Антиінфляційна політика

Грошова реформа - це:

Повне перетворення грошової системи країни.

Довгострокова політика держави, направлена на витиснення паперовими грошима металевих грошей.

Повна або часткова зміна грошової системи країни.

Процес втрати золотом грошових функцій.

Мета грошової реформи укладається в:

Косметичній заміні обіговій грошових знаків, приданні ним більш зручного формату і забарвлення, підвищенні міри захисту.

Стабілізації грошового обігу або спрощенні умов його функціонування.

Проведенні комплексу заходів, направлених на підвищення валютного курсу національної грошової одиниці.

Зміні діючого в країні масштабу цін.

Основними методами стабілізації грошового обігу і валют є:

Ревальвація, девальвація, стагнація, контрибуція.

Інфляція, дефляція, стагнація, політика доходів.

Нуллификация, стандартизація, уніфікація, деномінація.

Нуллификация, девальвація, ревальвація, деномінація.

Девальвація передбачає:

Зниження золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

Підвищення золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

Укрупнення діючого в країні масштабу цін.

Анулювання сильно знеціненої грошової одиниці і введення нової валюти.

У ході грошової реформи заміна старих грошових знаків на нові:

Проводиться завжди.

Проводиться тільки при девальвації національної валюти.

Може не провестися.

Проводиться тільки при ревальвації національної валюти.

При звертанні знаків вартості девальвація національної валюти означає:

Зниження її золотого змісту.

Укрупнення діючого масштабу цін.

Збільшення її офіційного валютного курсу.

Зниження її офіційного валютного курсу.

Нуллификация передбачає:

Підвищення золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

Зниження золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу..

Укрупнення діючого в країні масштабу цін.

Анулювання сильно знеціненої грошової одиниці і введення нової валюти.

Метод обмеження грошового попиту через грошово-кредитний і податковий механізми шляхом зниження державних витрат, підвищення процентної ставки за кредит, посилення податкового преса, обмеження грошової маси, називається:

Ревальвацією.

Дефляцією.

Девальвацією.

Деномінацією.

Ревальвація передбачає:

Підвищення золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

Зниження золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

Укрупнення діючого в країні масштабу цін.

Анулювання сильно знеціненої грошової одиниці і введення нової валюти.

Демонетизація являє собою:

Зниження офіційного валютного курсу грошової одиниці по відношенню до іноземних валют.

Комплекс заходів щодо обмеження грошового попиту через грошово-кредитний і податковий механізми шляхом зниження державних витрат, підвищення процентної ставки за кредит, посилення податкового преса, обмеження грошової маси.

Процес втрати золотом грошових функцій.

Укрупнення діючого в країні масштабу.

При обігу повноцінних грошей девальвація національної валюти означала:

Зниження її золотого змісту.

Збільшення її золотого змісту.

Її анулювання і заміну новою валютою.

Укрупнення діючого масштабу цін.

Деномінація являє собою:

Анулювання сильно знеціненої грошової одиниці і введення нової валюти.

Підвищення золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

Укрупнення діючого масштабу цін.

Зниження золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу.

При звертанні знаків вартості ревальвація національної валюти означає:

Зниження її офіційного валютного курсу.

Укрупнення діючого масштабу цін.

Зниження її золотого змісту.

Підвищення її офіційного валютного курсу.

Антиінфляційна політика являє собою комплекс заходів по:

Нарощуванню грошової маси в поводженні з метою ліквідації стагнації виробництва.

Поступовому перекладу галопуючої інфляції в гіперінфляцію.

Стимулюванню імпорту.

Державному регулюванню економіки, направленому на боротьбу з інфляцією.

Ревальвація рубля вигідна російським:

Експортерам, оскільки на одиницю валютної виручки вони отримують більший рублевий еквівалент.

Імпортерам, оскільки на одиницю іноземної валюти для закупівлі товарів за рубежем ним доведеться тратити менший рублевий еквівалент.

Експортерам, оскільки вони тратять менший рублевий еквівалент на одиницю іноземної валюти для закупівлі товарів за рубежем.

Імпортерам, оскільки на одиницю іноземної валюти для закупівлі товарів за рубежем ним доведеться тратити більший рублевий еквівалент.

Мета антиінфляційної політики укладається в:

Встановленні контролю над інфляцією і прийнятних для народного господарства темпів її зростання.

Встановленні тотального контролю над цінами і доходами, виробництвом і розподілом продукції.

Зміні структури грошової маси, вилученні металевих монет, що знецінилися і банкнот дрібного достоїнства і заміні їх банкнотами більш великого достоїнства.

Забороні готівкового грошового обороту і його повсюдній заміні безготівковим грошовим оборотом.

При обігу повноцінних грошей ревальвація національної валюти означала:

Зниження її золотого змісту.

Збільшення її золотого змісту.

Її анулювання і заміну новою валютою.

Укрупнення діючого масштабу цін.

Метод стабілізації грошового обігу, пов'язаний з анулюванням сильно знеціненої грошової одиниці і введенням нової валюти, називається:

Девальвацією.

Нулліфікациєй.

Деномінацією.

Ревальвацією.

Конфискационная грошова реформа передбачає:

Повний розпродаж золотовалютних резервів країни.

Заморожування і анулювання внесків, встановлення жорстких параметрів обміну старих грошових знаків на нові.

Встановлення обмеженого терміну обміну старих грошових знаків на нові без обмеження сум обміну.

Повне вилучення із звертання сильно знеціненої національної валюти і введення в обіг як законний купівельний і платіжний засіб більш сильної іноземної валюти.

Політика доходів як метод антиінфляційної політики передбачає:

Паралельний контроль за цінами і заробітною платою шляхом повного їх заморожування або встановлення меж їх зростання.

Повна відмова держави від регулювання рівня цін і заробітної плати в країні.

Обмеження грошового попиту через грошово-кредитний і податковий механізми шляхом зниження державних витрат, підвищення процентної ставки за кредит, посилення податкового преса, обмеження грошової маси.

Укрупнення діючого в країні масштабу цін.

Метод стабілізації грошового обігу, пов'язаний зі зниженням золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу, називається:

Деномінацією.

Ревальвацією.

Девальвацією.

Дефляцією.

Дефляція являє собою:

Паралельний контроль над цінами і заробітною платою шляхом повного їх заморожування або встановлення меж їх зростання. % ^

Процес втрати золотом грошових функцій.

Метод обмеження грошового попиту через грошово-кредитний і податковий механізми.

Метод «закресллення нулів», т. е.

укрупнення масштабу цін.

Укрупнення діючого масштабу цін свідчить про проведення:

Деномінації.

Дефляції.

Нулліфікациї.

Ревальвації.

Метод стабілізації грошового обігу, пов'язаний з підвищенням золотого змісту грошової одиниці або її офіційного валютного курсу, називається:

Девальвацією.

Деномінацією.

Дефляцією.

Ревальвацією.

Девальвація рубля вигідна російським:

Експортерам, оскільки вони тратять менший рублевий еквівалент на одиницю іноземної валюти для закупівлі товарів за рубежем.

Імпортерам, оскільки вони отримують більший рублевий еквівалент на одиницю виручки у іноземній валюті при продажу товарів за межею.

Експортерам, оскільки на одиницю валютної виручки вони отримують більший рублевий еквівалент.

Імпортерам, оскільки на одиницю іноземної валюти для закупівлі товарів за рубежем ним доведеться тратити менший рублевий еквівалент.

Встановіть відповідність позначених характеристик конкретним методам стабілізації грошового обігу і валют. Метод стабілізації грошового обігу і валют Характеристика

Нулліфікация

Девальвація

Ревальвація

Деномінація

Зниження валютного курсу національної грошової одиниці

Зміна масштабу цін і укрупнення національної грошової одиниці

Вилучення із звертання частини надлишкових грошей шляхом підвищення податків, заморожування заробітної плати, продажу державних цінних паперів

Підвищення валютного курсу національної грошової одиниці

Анулювання грошей, що знецінилися і заміна їх повноцінними металевими грошима або розмінними на метал кредитними грошима

Встановите відповідність позначених заходів конкретним методам стабілізації грошового обігу. Метод стабілізації грошового обігу Захід

Дефляція

Політика доходів

Заморожування або встановлення меж зростання заробітної плати, стипендій і пенсій

Зниження металевого забезпечення національної грошової одиниці

Підвищення податків, продаж державних цінних паперів, підвищення процентної ставки

Комплексна політика по стабілізації грошового обігу засновується на здійсненні:

Дефляції і політики доходів.

Деномінації і демонетизації.

Дефляції і деномінації.

Девальвації і ревальвації.

360 міняється при проведенні в країні деномінації національної грошової одиниці. ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: Процес промислового виробництва засновується на взаємодії:  ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА: Процес промислового виробництва засновується на взаємодії трьох основних елементів: основного капіталу, оборотного капіталу і робочої сили. Зіставлення кінцевого результату господарської діяльності (ефект) з витратами живого і
Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в:  Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку.: 2) 3) Органи, що займаються обліком виконання би-та (будь-якого би-та). 4) Об'єкти БУ. (1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку. БУ явл. особливою підсистемою хоз. обліку і грає дуже важливу роль в управлінні
ТЕМА 12. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ: Ми продовжуємо розглядати систему доходів, що отримуються різними:  ТЕМА 12. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ: Ми продовжуємо розглядати систему доходів, що отримуються різними суб'єктами господарювання. Для цього з'ясуємо, бере участь або не бере участь даний суб'єкт господарських відносин в трудовій підприємницькій діяльності, пов'язаній з отриманням
Тема: Договір банківського рахунку: ГК РФ, Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 № 5 «Про деяких:  Тема: Договір банківського рахунку: ГК РФ, Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 № 5 «Про деякі питання практики розгляду суперечок, пов'язані з висновком, виконанням і розірванням договорів банківського рахунку». Безготівкові грошові кошти - це впорядковані законом і
Тема 4. ГРОШІ І ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ:  Тема 4. ГРОШІ І ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ: Питання до обговорення: Товарне походження грошей. І закон грошового обігу. Поняття ринок і закони попиту і пропозиції. Г рафическая модель рівноваги між попитом і пропозицією на ринках товарів і послуг. Теми рефератів: Альтернативні
ТЕМА 2. Грошові системи і грошові реформи: Вивчивши тему 2, студент повинен знати: а) поняття грошової системи і її:  ТЕМА 2. Грошові системи і грошові реформи: Вивчивши тему 2, студент повинен знати: а) поняття грошової системи і її елементи; б) цілі і принципи грошової системи; в) поняття грошової реформи, мети її проведення г) методи проведення грошової реформи; д) особливості функціонування грошовою
Тема 2. Грошовий обіг і грошовий оборот: При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на наступні:  Тема 2. Грошовий обіг і грошовий оборот: При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на наступні питання: принцип, відповідно до яких формуються грошові агрегати (середня ліквідність подальшого агрегату знижується); суть коефіцієнта монетизації; поняття грошова