На головну сторінку   Всі книги

Тема 2. Грошово-кредитне регулювання

Задача 2.1. Проводячи політику "дорогих грошей", центральний банк вирішив продати державні облігації на суму 10 млрд р. Відомо, що облігації на суму 1 млрд р. купуються населенням за рахунок готівки, а інші - за рахунок коштів, що зберігаються в комерційних банках.

Норма обов'язкового резервування - 10%. Як зміниться в цьому випадку грошова маса?

РІШЕННЯ:

Комерційні банки придбавають облігації на суму 9 млрд р. З урахуванням ефекту мультиплікації пропозиція грошей поменшає на

9 млрд р. х 1/ 0.1, т. е. на 90 млрд р.

Якщо врахувати, що поменшали і грошові запаси населення, то загальний об'єм грошової маси скоротиться на 91 млрд р.

Задача 2.2. У умовах високої інфляції (20% річних) центральний банк старався зменшити грошову масу в звертанні за допомогою політики відкритого ринку. Які заходи повинен зробити банк, щоб знизити інфляцію

до 10% річних при умові, що грошова маса становила 200 млрд р., а норма мінімальних резервів - 20%.

РІШЕННЯ:

Оскільки інфляція повинна скоротитися вдвоє, то при інших рівних умовах і грошову масу треба зменшити в два рази. Отже, центральний бак повинен продати державні цінні папери на суму 100 млрд р. з урахуванням ефекту мультипликатора ця сума буде в п'ять разів менше, т. е. 20 млрд р.

Задача 2.3. Об'єм грошової маси в країні склав на кінець року 202 млрд р. На початку року центральний банк зробив емісію в розмірі 3 млрд р. і встановив норму обов'язкових резервів в розмірі 10%. Який буде об'єм грошової маси в країні?

РІШЕННЯ:

Оскільки емісія відбувається шляхом кредитування комерційних банків, то вся випущена сума в розмірі 3 млрд р. осіла на рахунках в комерційних банках. При умові, що безготівкові гроші мають здібність до мультипликативному розширення, загальна сума грошових коштів, представлена на грошовому ринку комерційними банками, становитиме 3 млрд р. х 1/0.1 = = 30 млрд р., т. е. грошова маса збільшилася на 30 млрд р. і становила 202 млрд р. + 30 млрд р. = 232 млрд р.

Задача 2.4. У умовах перегріву економіки центральний банк збільшив облікову ставку з 5 до 10% і запропонував до переобліку векселя номіналом 100 р.

на суму 200 тис. р. Як зміниться грошова маса в економіці при умові, що норма обов'язкових резервів становить 10%?

РІШЕННЯ:

Ціна векселя знизиться з 95 р. до 90 р., тому комерційний банк буде зацікавлений придбати векселі по більш низькій ціні, щоб надалі реалізувати їх по номіналу. Комерційні банки, придбавши векселі, вилучать

необхідну суму із звертання, т. е. замість видачі кредитів підприємствам викуплять векселі у центрального банку, тому з урахуванням мультиплікації грошова маса поменшає на 200 х 1/ 0.1 = 2000 тис. р.

Задача 2.5. Як повинна змінитися облікова ставка центрального банку, якщо в країні спостерігається дефіцит грошової маси в розмірі 500 тис. р. при нормі обов'язкових резервів 20%?

РІШЕННЯ:

Центральний банк повинен здійснити політику кредитної експансії, т. е. запропонувати комерційним банкам сприятливі умови для переобліку комерційних векселів. Це буде здійснене за допомогою зменшення облікової ставки.

Вирішіть самостійно

Задача 2.6. Допустимо, загальна сума внесків в комерційний банк становить 100 тис. р., загальна сума резервів - 37 тис. р., а норма обов'язкових резервів - 10%. Який розмір позик може видати цей банк і всю банківську систему загалом?

ВІДПОВІДЬ: 27 ТИС. Р.; 270 ТИС. Центральний банк проводить політику "дорогих грошей". На скільки зміниться грошова маса, якщо норма обов'язкових резервів становить 20%, а на ринку представлені державні цінні папери на суму 40 млрд р.?

ВІДПОВІДЬ: ПОМЕНШАЄ НА 200 МЛРД Р.

ЗАДАЧА 2.8. ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ І ОБГРУНТУЙТЕ ЇХ:

Проводячи політику "дорогих грошей", центральний банк може:

1) підвищити норму обов'язкових резервів;

зменшити облікову ставку;

знизити норму обов'язкових резервів;

продавати державні цінні папери;

купувати державні цінні папери;

збільшити облікову ставку.

ВІДПОВІДЬ: 1; 4; 6. ТЕМА 6. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Основні положення, регулюючі емісію акцій і облігацій, закладені:  ТЕМА 6. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Основні положення, регулюючі емісію акцій і облігацій, закладені Федеральними законами «Про акціонерні товариства» і «Про ринок цінних паперів». Постанова ФКЦБ Росії «Про затвердження Стандартів емісії акцій при установі акціонерних товариств,
Тема №30. Еластичність попиту і пропозиції: Еластичність - найважливіша характеристика попиту, що показує:  Тема №30. Еластичність попиту і пропозиції: Еластичність - найважливіша характеристика попиту, що показує залежність зміни величини попиту від зміни різних чинників (ціни, доходу і інш.). Це показник міри чутливості (реакції) споживачів до змін ціни товару. Попит
Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм: Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять:  Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм: Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять відносин між двома країнами. Географічне положення. Зовнішня торгівля Росії з Китаєм: рівень, характер, структура. Неорганізована торгівля. Роль регіональної торгівлі.
Тема 25. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: № 1. Економічний ростявляется інтенсивним, якщо: а) в результаті:  Тема 25. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: № 1. Економічний ростявляется інтенсивним, якщо: а) внаслідок більшого залучення труда підвищується об'єм національного доходу; б) збільшується заробітна плата найманих працівників; в) зростання продуктивності труда випереджає зростання чисельності
ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК:  ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК СИСТЕМА І ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: Освіта, як відомо, з давніх часів відноситься до значущої сфери людської життєдіяльності, що забезпечує соціально-економічний прогрес. Однак протягом багатьох сторіч воно не було безпосередньо пов'язане з виробництвом, не
Тема 7. Ефективність капітальних вкладень і нової техніки:  Тема 7. Ефективність капітальних вкладень і нової техніки: Тести Капітальні вкладення по їх економічному визначенню це: а) всі види коштів, що вкладаються фірмою або галуззю в господарську діяльність за певний період з метою отримання доходу; б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і
Тема 2.2. Договір банківського рахунку: Практичне заняття - 2 години Питання, належні розгляду::  Тема 2.2. Договір банківського рахунку: Практичне заняття - 2 години Питання, належні розгляду: Поняття і правове регулювання договору банківського рахунку. Види рахунків. Основні елементи договору банківського рахунку: сторони, предмет, порядок оформлення, термін, ціна. Права і