На головну сторінку   Всі книги

Тема 2.2. Договір банківського рахунку

Практичне заняття - 2 години

Питання, належні розгляду:

Поняття і правове регулювання договору банківського рахунку. Види рахунків.

Основні елементи договору банківського рахунку: сторони, предмет, порядок оформлення, термін, ціна.

Права і обов'язки сторін за договором банківського рахунку.

Відповідальність за невиконання і неналежне виконання договору банківського рахунку.

Теми рефератів:

Правова природа договору банківського рахунку.

Особливості відкриття валютного рахунку.

Вирішіть наступні задачі:

Задача № 1. Господарська організація звернулася в акціонерний комерційний банк з пропозицією відкрити рахунок. Однак банк відмовив у відкритті рахунки без пояснення причин. Організація звернулася до арбітражного суду із заявою про примус банку укласти договір банківського рахунку і відшкодуванні збитків, які у неї виникли в зв'язку з тим, що банк відхилився від укладення договору. Свої вимоги організація обгрунтувала посиланням на ст. 445 і ст. 846 ГК.

Чи Правомірні вимоги організації? Чи Повинен банк укласти договір банківського рахунку з будь-якою юридичною особою, що звернулася до нього? Чи Може банк, відмовляючи у відкритті рахунки, послатися на відсутності у нього для цього можливостей?

Задача № 2. Комерційний банк «Фора-Банк» уклав з ТОВ «Моран» договір на розрахунково-касове обслуговування (Договір розрахункового рахунку). Відповідно до умов цього договору розрахункові операції повинні були здійснюватися в системі «Банк-клієнт» із застосуванням документів, довершених в електронній формі.

У березні 2001 р. три платіжних доручення ТОВ «Моран» на загальну суму 7, 5 млн. рублів не були виконані банком, оскільки операціоніст банку виявив, що електронно-цифровий підпис на цих платіжних дорученнях не відповідає «секретному ключу», т. е. виділеному елементу апаратно-програмної середи, що дозволяє ідентифікувати електронно-цифровий підпис уповноважених облич ТОВ «Моран». Комерційний банк припинив виконання платіжних доручень ТОВ «Моран» до з'ясування їх істинності. У результаті затримка платежів становила 6 днів. ТОВ «Моран» пред'явило до КБ «Фору-Банк» позов з вимогою виплати відсотків за всі дні затримки платежів. КБ «Форма-Банк» від задоволення позову відмовився, вказуючи при цьому, що операціоніст банку діяв правомірно, переслідуючи мету не допустити розкрадання грошових коштів клієнта, а невідповідність електронно-цифрових підписів уповноважених облич ТОВ «Моран» «секретному ключу» з'явилася результатом помилок в програмному забезпеченні системи електронного документообігу. Дана обставина була підтверджена експертному висновком. Тому КБ «Форма-Банк» вважав, що відповідальність за затримку платежів повинна нести фірма «Гарант», що створила систему програмного забезпечення.

Вирішіть справу.

Задача № 3. Норвезький підприємець Ларс Бьернхофф часто бував з Санк-Петербурге як представник ділових кіл Осло. За участь в здійсненні торгових і фінансових операцій він отримував комісійні, які в свою чергу пускав в оборот. У Санкт-Петербурге Бьернхофф відкрив на своє ім'я два валютних рахунки: одна в комерційному банку «Північ», - іншої в філії зарубіжного банку «Алебанк». Через ці рахунки Л. Бьернхофф проводив свої операції.

Під час перевірки фірми ЗАТ «Шпіцберген» податкова інспекція виявила проводку великих грошових сум з валютного рахунку фірми на валютні рахунки гр-на Бьернхоффа. Передбачаючи, що через Бьернхоффа ЗАТ «Шпіцберген» відмиває отримані незаконним шляхом, або приховані від оподаткування капітали, податкова інспекція зажадала від обох банків надати інформацію про наявність коштів на рахунках г-на Бьернхоффа і про рух грошових коштів по рахунках.

Комерційний банк «Північ» надав податковому органу всі відомості, що запитуються, в тому числі дані про те, коли і які суми Л. Бьернхофф отримував з валютного рахунку готівкою.

Банк «Алебанк» відмовився надати інформацію про рахунок г-на Бьернхоффа податкової інспекції.

Який з банків поступив правильно? Що розуміється під банківською таємницею? На які нормативно-правові акти спирається банк, виконуючи або не виконуючи вимоги податкових або інакших органів дати їм інформацію по рахунках клієнтів? Чи Зміниться розв'язання питання в даній задачі, якби мова йшла: про російського підприємця; про організацію-резидента; про організацію-нерезидент?

Задача № 4. Підприємство звернулося до Арбітражного суду Свердловської області з позовом про стягнення з акціонерного банку 11 млн. рублів, що становлять % за користування банком його грошовими коштами.

У позовній заяві вказувалося, що підприємство, що є клієнтом банку, в грудні 2000 року доручило банку перерахувати 48 тис. 500 рублів за сьома платіжними дорученнями своїм кредиторам. Грошові кошти були списані з розрахункового рахунку підприємства, але в зв'язку з відсутністю коштів на кореспондентському рахунку банку зараховані на рахунок «Інші дебітори і кредитори». У січні 2001 року на вимогу підприємства і згідно з вказівкою Банку Росії ці суми були відновлені на розрахунковому рахунку клієнта. Клієнт вважав, що банк користувався його грошовими коштам і що списання з його розрахункового рахунку сум і нездійснення операцій по доведенню коштів до одержувача повинно розглядатися як неправомірне утримання цих сум.

У відгуку на позов банку задовольнити вимогу позивача відмовився. Відмова вмотивовувалася тим, що в позовній заяві не представлені доказу того, що банк використав ці грошові кошти в своїх інтересах. Відповідач послався також на те, що, на його думку, норма ст. 395 ГК повинна застосовуватися за невиконання грошового зобов'язання, в той час як банк грошового зобов'язання перед підприємством не мав, а виконував функції по здійсненню розрахункової операції. Крім того, відповідач вважав, що через відсутність у нього грошових коштів його взагалі потрібно звільнити від відповідальності, згідно п. 3 ст. 401 ГК.

Як слід тлумачити поняття «грошове зобов'язання»? Чи Правомірно позивач застосував ст. 395 ГК? Чи Правомірне посилання банку на ст. 401 ГК?

Яке рішення прийме суд?

Задача № 5. Комерційний банк «Любава», через відсутність необхідних грошових коштів, став зі значним спізненням здійснювати платежі за дорученнями клієнтів. Після масових затримок платежів багато які клієнти банку стали закривати розрахункові рахунки, вимагаючи при цьому перекладу залишків грошових коштів на них в інші банки. Керівництво КБ «Любава» погоджувалося перевести залишки грошових коштів клієнтів частково, висуваючи при цьому умову про те, що половина залишків грошових коштів буде повернена тим клієнтам, які на іншу половину залишку грошових коштів, що є на розрахунковому рахунку, куплять акції дочірньої фірми банку. Багато які клієнти банку погодилися з висуненою умовою, оскільки через затримку платежів вони попадали у важке економічне становище в зв'язку з невиконанням грошових зобов'язань перед своїми контрагентами, а також в зв'язку з невиконанням грошових вимог митних, податкових і інакших органів. Однак після купівлі акцій швидко виявилося, що нав'язані акції не представляють якої-небудь цінності, бо дочірня фірма банку ніяким видом діяльності практично не займалася і була створена з метою виключно проведення вищепоказаних фінансових операцій з клієнтами банку. Тому акції фірми були абсолютно неліквідні.

Вирішіть ситуацію. Тема 5. Фінансова система: Завдання. Використовуючи висловлювання, відповідайте, до якого типу фінансової:  Тема 5. Фінансова система: Завдання. Використовуючи висловлювання, відповідайте, до якого типу фінансової системи відноситься твердження і чому. Обгрунтуйте свою відповідь і приведіть конкретні приклади: Варіант 1. Комерційні банки Німеччини акумулюють на добровільній основі значну
Тема 6. Фінансова політика: Під фінансовою політикою розуміється діяльність держави по:  Тема 6. Фінансова політика: Під фінансовою політикою розуміється діяльність держави по цілеспрямованому використанню фінансів. Держава використовує фінанси для наступних цілей: здійснення своїх функцій; виконання державних задач; досягнення визначених
Тема 7. Фінансова політика: 1. Вправа (письмова відповідь): Розкрийте суть фінансової:  Тема 7. Фінансова політика: 1. Вправа (письмова відповідь): Розкрийте суть фінансової політики держави, спільні і специфічні риси на окремих етапах в XX в. Відповідь: Перше десятиріччя XX в. аж до першої світової війни ідентичні фінансовій політиці 1924-1928 рр.
ТЕМА 5. ЕТИКА І ЕКОНОМІКА: Етика - філософська наука, об'єктом вивчення якої є:  ТЕМА 5. ЕТИКА І ЕКОНОМІКА: Етика - філософська наука, об'єктом вивчення якої є мораль і моральність як форма суспільної свідомості, аК одна з найважливіших сторін життєдіяльності людини, як - ецифическое явище суспільно-історичною життя. Етика з'ясовує
ТЕМА 6. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Основні положення, регулюючі емісію акцій і облігацій, закладені:  ТЕМА 6. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Основні положення, регулюючі емісію акцій і облігацій, закладені Федеральними законами «Про акціонерні товариства» і «Про ринок цінних паперів». Постанова ФКЦБ Росії «Про затвердження Стандартів емісії акцій при установі акціонерних товариств,
Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання.:  Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання.: Поняття, цілі чинники і показники економічного зростання. Екстенсивне і інтенсивне економічне зростання. Моделі економічного зростання. Сучасні тенденції економічного зростання. Особливості економічного зростання в Росії. Сучасна теорія
Тема 2. Економічні ресурси. Чинники економічного розвитку:  Тема 2. Економічні ресурси. Чинники економічного розвитку: Тести Що розуміється під категорією «економічні ресурси»: а) природні ресурси (земля, надра, водні і лісові ресурси); б) трудові ресурси; в) засоби виробництва, створені людьми; г) підприємницькі здібності; д) фінансові ресурси?