На головну сторінку   Всі книги

Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку

2)

3) Органи, що займаються обліком виконання би-та (будь-якого би-та).

4) Об'єкти БУ.

(1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку.

БУ явл. особливою підсистемою хоз.

обліку і грає дуже важливу роль в управлінні ек-кой.

Призначення будь-якої системи обліку - отримати необхідну інформацію про ту або інакшу одиницю ек.- управляти хоз. процесами.

3 основних. вигляду обліку в єдиній системі хоз. обліку:

1. оперативний

2. бухгалтерський

3. статистичний.

БУ як підсистема господарського обліку включає все 3 цих елемента.

БУ - система збору, реєстрації і узагальнення інформації про хід виконання бюджетів всіх рівнів. Т. е. БУ охоплює всі операції, пов'язані з виконанням бюджету.

БУ вкл. блоки:

1 - Блок пов'язаний з урахуванням виконання бюджету в ОФК - це рівень ФБ.

2 - Облік виконання інш. рівнів бюджетної системи в фин. органах,

3 - Облік виконання кошторисів витрат або кошторисів доходів і витрат в бюджетних орг/ях,

4 - Облік касового виконання бюджету,

5 - Оперативний облік податків і доходів в податкових органах.

Оператів. облік - в будь-якому обліку необх. для поточного спостереження і контролю за хоз. операціями в ході їх непосредств. виконання в конкрет. момент часу:

- в нал. органах - в області доходів,

- банки при касовому виконанні би-та.

Податок. органи фіксують инф. (при ОУ доходів):

- в розрізі отд. видів доходів,

- в розрізі отд. платників

Суть: инф. про те, як отд. хустки рассчит-ця з би-том.

Інф. нагромаджується в оперативному зведенні і звітах, кіт. предост-ця н. органами.

Бухучет - исп-ця для суцільного безперервного і системного відображення дохнув., расх. би-та, джерел фин-ия бюдж. дефіциту.

Відрізнить. особ-ть:

- базир-ця на належно оформлених первич. док-тах,

- вся инф., що поступає з первич. дока-в, отраж-ця на рахунках бухучета,

- складання бух. звітності про хід виконання би-та (кварт.

і річна отчет-ть).

Дозволяє визначити, пр. усього, рез-ти виконання би-та - дефіцит або профицит.

Бухучетом заним-ця:

- Казначейство,

- фин. органи,

- банки,

- самі бюдж. орг/ії, або централізовані бухгалтерії при їх органах управління.

Стат. облік - передбачає збір певних нат. і ден. пок-лей, хар-щих динаміку, об'єми і структури дохнув. і расх. би-та; чи мережеві пок- чи- пок- штату і контингенту.

Т. о., связ. не тільки з пок. в ден. формі, але і в нат.

Чи Ці пок- потрібні для контролю за ходом виконання би-та і коректуванням планових бюджетних призначень.

Стат. инф.- основа для бюдж. планування на слід. рік.

Інф. стат. обліку отраж-ця в стат. отчет-ти. Ця отчет-ть предст-ця органами стат-ки і цим важ. частина отчет-ти, предост-мій фин. органам.

Стат. отчет-ть: * отраж-ця инф. стат. обліку,

* для вивчення масових ек. і соц. явищ.

Висновок: БУ осущ-ця при використанні всіх 3-х видів обліку, кажд. вигляд обліку предст-ет опред. сторону процесу виконання би-та, кажд. вигляд пара володіє опред. специфич. прийомами і методами. Але їх всіх ріднить мета - осущ-ть контроль за ходом виконання б-тов всіх рівнів.

Роль БУ:

1) На 1-ой стадії б. процесу - бюдж. планування - регістри БУ і отчет-ти дозволяють планувати бюдж. показники на слід. рік,

2) Дозволяє регулювати процес виконання би-та. Осн. задача: виконати бюдж. призначення по доходах і по витратах. Для цього БУ постачає инф. про хід недовиконання дохід. частини? коректування по витратах.

3) Контроль за ходом виконання би-та. Розкриваються порушення хоз. дисципліни, невикористання ср-в за цільовим призначенням? примусити п/я повернути исп-ние не по цілий. назнач. ср-ва. Контрольні дії можуть попередити можливість розкрадання і зловживань. Але у нас сейч. немає механізму персональної ответ-ти посадових осіб за нерац. исп-ие бюджетних ср-в.

У усл. переходу до ринку роль БУ зростає в зв'язку з прийняттям з-на «Про б. у.» 21.11.96 №129-ФЗ (обр. вним. на права і ответ-ть розділів. бух. і рук-ля орг/ії). Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів:  Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів в матеріальному значенні і як економічної категорії. Їх особливості і функції. 2. Фінансова система РФ як сукупність вхідних в неї фінансових фондів. Її структура, коротка
Тема 12. Фінансове забезпечення виборчого процесу:  Тема 12. Фінансове забезпечення виборчого процесу: План заняття 1. Поняття і порядок фінансування виборів. 2. Виборчий фонд: поняття, джерела формування і порядок витрачання грошових коштів. 3. Перевірка відомостей про доходи і майно, представлені кандидатами. 4. Фінансова
Тема 3. Фінансова система (неокласична теорія фінансів - НКТФ):  Тема 3. Фінансова система (неокласична теорія фінансів - НКТФ): Фінансова система (financial system) - це сукупність ринків і інших інститутів, що використовуються для висновку фінансових операцій, обміну активами і ризиками. Фінансова система включає в себе: ринки акцій, облігацій і інших фінансових
Тема 5. Фінансова система: 1. Вправа (домалювати): Які ланки фінансової системи і по-якому:  Тема 5. Фінансова система: 1. Вправа (домалювати): Які ланки фінансової системи і по-якому їх економічний зміст? У схемі, що відображає структуру фінансової системи пропущені основні її ланки. Домалюйте дану схему. Державні фінансові фонди
Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу: Ефективне управління будь-яким об'єктом, в тому числі і фінансами,:  Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу: Ефективне управління будь-яким об'єктом, в тому числі і фінансами, передбачає достовірну оцінку його стану. Дані про стан фінансів компанії містяться в її фінансовій звітності, яка включає: баланс (балансовий звіт); звіт про
ТЕМА №5. Емісія і випуск грошей в господарський оборот:  ТЕМА №5. Емісія і випуск грошей в господарський оборот: Грошова маса Поняття емісії грошей Емісія безготівкових грошей Готівково-грошова емісія - 1 - Грошова маса - це сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в звертанні в національному господарстві в готівковій і безготівковій формах. На об'єм
Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм: Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять:  Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм: Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять відносин між двома країнами. Географічне положення. Зовнішня торгівля Росії з Китаєм: рівень, характер, структура. Неорганізована торгівля. Роль регіональної торгівлі.