На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК СИСТЕМА І ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Освіта, як відомо, з давніх часів відноситься до значущої сфери людської життєдіяльності, що забезпечує соціально-економічний прогрес. Однак протягом багатьох сторіч воно не було безпосередньо пов'язане з виробництвом, не впливало на нього помітного чином і не виділялося в самостійну галузь.

За даними всесвітньої організації ЮНЕСКО, на рубежі 19 і 20-х віків у всьому світі працівники освіти вирішували, передусім педагогічні і культурологические задачі. Економічна функція освіти ще не виявилася, оскільки у вказаний час в розвинених країнах Європи переважав простий фізичний труд. Підприємці мали можливість наймати необхідну робочу силу в готовому вигляді, а витрати на її навчання і підготовку були так малі, що не враховувалися ні в бухгалтерських книгах підприємств, ні в теоретичних дослідженнях економістів тієї пори.

Положення корінним образом змінилося в епоху науково-технічної і інформаційної революції, коли на порогу 21 віку помітно зросла роль утворення в розвитку суспільного виробництва в становленні сучасною цивілізації. У 90-е роки в розвинених країнах вже понад половини економічно активних громадян були зайняті не фізичним, а розумовим трудом. Так в США, за даними статистики, до 1992 р. з 116,8 млн. зайнятого самодіяльного населення (без військовослужбовців) 83 млн., або більше за 2/3 населення, доводилося на облич переважно розумового труда. Сьогодні понад 85% американців мають в своєму розпорядженні 12-класну і більш високу освіту. Приблизно половина дорослого населення країни має вищу освіту.

Майже 106 млн. людина, або понад 80% населення, зайнятого в народному господарстві колишнього СРСР до 1990 р., мало вищу, загальну і спеціальну середню освіту. Тільки в Росії кількість працюючих фахівців з вищою і середньою освітою досягала 20,6 млн. людина.

До числа найважливіших сучасних закономірностей, властивих різним країнам, відноситься процес интеллектуализації економіки і інших сторін соціального життя. Виявляється цей процес двояко: зростає роль таких галузей соціальної сфери, як освіта і наука; посилюється значення інтелектуальної діяльності всередині інших галузей народного господарства. Обидві ці тенденції сприяють формуванню і вдосконаленню освітнього, професійного, наукового, духовного потенціалу суспільства і є найважливішими чинниками соціально-економічного розвитку.

Сьогодні виробничі відносини розгалуженого комплексу освітніх установ, що забезпечують освітній процес, є важливою становлячої всієї системи економічних відносин, а освіта виступає найважливішою галуззю суспільного виробництва загалом.

Освітня галузь в сучасних умовах має в своєму розпорядженні найбільші інтегруючі (об'єднувальними) властивості. Вона відноситься до соціальної сфери єдиного народногосподарського комплексу, яка охоплює і пронизує своїми животворящими потоками весь економічний організм країни.

Чим можна пояснити особливу роль сфери освіти?

По-перше, специфічним місцем утворення в системі суспільного розподілу праці. Це єдина галузь, яка задовольняє запити населення в освітніх послугах і спеціалізується на відтворюванні головної продуктивної сили суспільства- кваліфікованих працівників для всіх галузей матеріального і нематеріального виробництва, а також для різних видів невиробничої діяльності. Саме цим зумовлюється пріоритетність освіти. У статті 1 російського Закону "Про освіту" пріоритетність державної політики в області освіти отримала юридичне закріплення. Але воно поки не носить декларативного характеру.

По-друге, рівень утворення населення виступає одним з головних показників добробуту народу країни. Сам же рівень добробуту, на думку експертів ООН, краще усього відбивається за допомогою індексу розвитку людини. Цей індекс визначається наступними трьома основними критеріями: середньою тривалістю життя, рівнем освіти і розмірами доходу на душу населення.

Як показали новітні дослідження, звичайно довше живуть люди, що дістали вищу освіту, що добре заробляють і що досягли помітного положення в суспільстві. Чим вище інтелект людини, ніж різностороннє його образованность, тим більше у нього можливостей створити собі оптимальні умови труда. Кожний додатковий рік навчання, вважають вчені, продовжує життя саме менше на декілька років. Тема 14. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  Тема 14. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 1. Банківська система РФ: поняття, структура. 2. Банк Росії. Правовий статус, його особливості, задачі, повноваження, функції. 3. Повноваження Банку Росії по регулюванню і нагляду за діяльністю кредитних організацій. 4. Поняття кредитною
Тема. 17. ФІНАНСОВО-ПРАВООВИЕ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РФ:  Тема. 17. ФІНАНСОВО-ПРАВООВИЕ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РФ: 1. Поняття валюти і валютних цінностей. 2. Валютне регулювання: поняття, основні елементи, валютні обмеження. 3. Валютні операції: поняття і види. 4. Поняття «резиденти» і «нерезиденти», коротка характеристика їх правового статусу в області
Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів:  Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів в матеріальному значенні і як економічної категорії. Їх особливості і функції. 2. Фінансова система РФ як сукупність вхідних в неї фінансових фондів. Її структура, коротка
Тема 2.5. Фінансова система і основи фіскальної політики:  Тема 2.5. Фінансова система і основи фіскальної політики: Живуть доходами, а проживають витратами. Прислів'я Будьте обережні з дрібними витратами, сама невелика теча може потопити весь корабель. Бенджамин Франклін, американський вчений і політик Податки - це ціна, яку ми платимо за можливість жити в
Тема 5. Фінансова система: 1. Вправа (домалювати): Які ланки фінансової системи і по-якому:  Тема 5. Фінансова система: 1. Вправа (домалювати): Які ланки фінансової системи і по-якому їх економічний зміст? У схемі, що відображає структуру фінансової системи пропущені основні її ланки. Домалюйте дану схему. Державні фінансові фонди
Тема 3. Чинники, що впливають на фінансові результати:  Тема 3. Чинники, що впливають на фінансові результати: Кінцевим фінансовим результатом діяльності компанії є чистий прибуток. Стійке отримання чистого прибутку і зростання відносних показників прибутковості (прибутковість активів і прибутковість акціонерного капіталу) забезпечує стійкість
ТЕМА 6. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Основні положення, регулюючі емісію акцій і облігацій, закладені:  ТЕМА 6. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Основні положення, регулюючі емісію акцій і облігацій, закладені Федеральними законами «Про акціонерні товариства» і «Про ринок цінних паперів». Постанова ФКЦБ Росії «Про затвердження Стандартів емісії акцій при установі акціонерних товариств,