На головну сторінку   Всі книги

Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм

Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять відносин між двома країнами. Географічне положення.

Зовнішня торгівля Росії з Китаєм: рівень, характер, структура. Неорганізована торгівля.

Роль регіональної торгівлі. Прикордонна торгівля. Сибір і Китай. Взаємовідносини Томської області з Китаєм. Експорт: структура і її зміна. Імпорт: структура, якість. Ефективність зовнішньої торгівлі з Китаєм.

Інвестиційна співпраця: функціонування підприємств з іноземним капіталом, технічна співпраця. Особливості розвитку технічної співпраці в 50-90-е роки ХХ віку.

Науково-технічна співпраця: минуле і теперішній час. Перспективи розвитку.

Міграція трудових ресурсів в Росію з Китаю.

Список основної літератури

Авдокушин Е. Ф. Международние економічні відносини: Підручник. М., 1999. Гл.14.

Авдокушин Е. Ф. Международние економічні відносини: Учбова допомога. - 4-е изд.- М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. Гл. 13.

Андрианов В. Д. «Нові індустріальні країни» в світовому капіталістичному хозяйстве.- М.: Міжнародні відносини, 1989.-182 з.

Доповідь секретаріату ЮНКТАД до Конференції по розвитку Східній Азії: уроки з точки зору нової глобальної ситуації // Світова економіка і міжнародні відносини.

№ 11,12.

Друзик Я. С. Міровая економіка на фініші века.- Мн.: Ізд. центр «Економ-прес»,

Гл.5, 6.

Ломакин В. К. Міровая економіка. М.: Юнити, 1999. Гл.28.

Світова економіка: Підручник / Під ред. А. С. Булатова.- М., Юрист, 1999. Гл. 26.

Світова економіка. Економіка зарубіжних країн: Підручник / Під ред. В. П. Колесова і М. Н. Осьмовой.- М.: Флінта: Московський психолого-соціальний інститут, 2000. Гл. 16.

9. Досвід економічних реформ в странах., що розвиваються - М.: Наука. Ізд. фірма «Східна література», 1992. Гл. 3, 5, 7, 9-11.

Портяков В. Я. Економічеськиє реформи в Китаї (1979-1999 рр.).- М.: Інститут Дальнього Сходу РАН, 2002.

- 178с.

Dernberger R.F. Capitalism and the East Asian miracle // Asia's new world order/ Ed. by Yu G.T.- N.Y., 1997.- P. 43-75.

Radelet S., Sachs J. The East Asian financial crises: diagnosis, remedies, prospects // Brookings papers on economic activity.- Wash., 1998.- № 1. - P. 1-90.

Hal H. And Premachandra A. Foreign investment in East Asia: а survey // Asian-Pacific econ. lit.- Gilford, 1998.- Vol.12,- P.23-50.

Radelet S., Sachs J. Asia's reemergence // Foreign affairs.- N.Y., 1997.- Vol.76, № 6.- P.44-59. 1. Список додаткової літератури

Історія Китаю: Підручник для вузов.- М.: Изд-у МГУ, 1998.- 736с.

Непомнин О. Е., Меньшиков В. Б. Синтез в перехідному суспільстві: Китай на грані епох.- М.: Східна література, 1999.- 333с.

Нуреев Р. М. Економіка розвитку: моделі становлення ринковою економіки: Учбове пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 240 з.

Олсон М. Возвишеніє і занепад народів. Економічне зростання, стагфляція, соціальний склероз. Пер. з англ.- Новосибірськ: ЕКОР, 1998.- 432 з.

Портер М. Международная конкуренція: Пер. з англ./Під ред. і з передмовою В. Д. Щетинина.- М.: Междунар. відносини, 1993.- 896с.

Країни, що Розвиваються: економічне зростання і соціальний прогрес. Отв. ред. В. Л. Шейніс, А. Я. Ельянов.- М.: Наука, 1983.- 655 з.

Сучасна фінансово-економічна криза: Реакція ринків, що народжуються і центрів світовий економики.- М.: МУЛА РАН, 1999.-217с.

Країни світу: Довідник /Під загальної ред. І. С. Иванова.- М.: Республіка, 1997

Тодаро М. П. Економічеськоє розвиток: Підручник /Пер. з англ. Під ред. С. М. Яковльова, Л. З. Зевина.- М.: Економічний факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.- 671 з.

Федосеева Г. А. Міровая економіка і міжнародні економічні відносини: Практікум.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 352с.

Хруцкий В. Е. Южнокорейський парадокс.- М.: Фінанси і статистика, 1993.- 240с.

Word Economic Outlook 2002. Statistical Appandix

WTO. Annual Report 2002 Тема 8. Фінансовий контроль: Фінансовий контроль- контроль законодавчих і виконавчих:  Тема 8. Фінансовий контроль: Фінансовий контроль- контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів, а також спеціально створених підрозділів за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів із застосуванням особливих методів. Фінансовий контроль
Тема №78. Фінансовий капітал. фінансова олігополія і форми її:  Тема №78. Фінансовий капітал. фінансова олігополія і форми її панування.: Фінансовий капітал - це монополістичний промисловий Капітал, що склався з монопополистическим банківським капіталом. Персоніфікованим носієм Фінансового капіталу виступає фінансова олігархія. Промисловий капітал - капітал,
Тема 17. Фінансово-правові основи валютного регулювання в РФ:  Тема 17. Фінансово-правові основи валютного регулювання в РФ: Ознайомлення з цією темою потрібно починати з гл. 21 Підручники. При вивченні цього питання потрібно виявити особливості валютного ринку як самого великого зовнішнього фінансового ринку в світі, що не є централізованим. Потрібно пригадати, що в
Тема 14. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  Тема 14. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 1. Банківська система РФ: поняття, структура. 2. Банк Росії. Правовий статус, його особливості, задачі, повноваження, функції. 3. Повноваження Банку Росії по регулюванню і нагляду за діяльністю кредитних організацій. 4. Поняття кредитною
Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів:  Тема 1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.1. Поняття фінансової діяльності держави 1. Поняття фінансів в матеріальному значенні і як економічної категорії. Їх особливості і функції. 2. Фінансова система РФ як сукупність вхідних в неї фінансових фондів. Її структура, коротка
Тема 2. Фінансова система (класична теорія фінансів - КТФ):  Тема 2. Фінансова система (класична теорія фінансів - КТФ): Система - це форма організації чого-небудь С. І. Ожегов Система фінансів РФ (економічний аспект). Сфери, ланки, рівні системи фінансів і її елементи. Система - це комплекс взаємодіючих елементів. Необхідність виділення окремих
Тема 7. Фінансова політика: 1. Вправа (письмова відповідь): Розкрийте суть фінансової:  Тема 7. Фінансова політика: 1. Вправа (письмова відповідь): Розкрийте суть фінансової політики держави, спільні і специфічні риси на окремих етапах в XX в. Відповідь: Перше десятиріччя XX в. аж до першої світової війни ідентичні фінансовій політиці 1924-1928 рр.