На головну сторінку   Всі книги

Тема 8. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, ІНФОРМАЦІЇ І СТРАХУВАННЯ

№ 1. На ринку потриманих комп'ютерів є дві групи продавців: одна група володіє комп'ютерами, які мало експлуатувалися і знаходяться в дуже хорошому стані. Продавці не поступляться ними менш, ніж за 1,2 тис.

долл. А потенційні покупці готові заплатити за них не більше за 1,4 тис. долл. Друга група продавців пропонує До продажу «лимони», т. е. комп'ютери, які майже повністю виробили свій ресурс. Вони готові віддати їх за будь-яку ціну вище за 600 долл. Покупці ж готові сплатити за них не більше за 800 долл.

Кількість «лимонів» і хороших комп'ютерів однакова.

Яка продажна ціна комп'ютерів встановиться на ринку, і до яких наслідків це приведе?

№2, Ви можете купити відеомагнітофон в фірмовому магазині «Діал Електроніці» за 3 тис. рублів. І точно таку модель відеомагнітофона можна придбати усього за 2,2 тис. рублів на «Окрайці», відомий московський ринок аудіо-, відеотехніки. Чим пояснюється різниця в ціні (при інших рівних умовах)?

№ 3. Яке відношення індивідуума до ризику ілюструє графік, зображений на мал. 8.1.:

а) прихильне;

б) нейтральне;

Рис. 8.1.

Дайте правильну відповідь.

в) негативне.

№ 4. Чому відсоток по внесках в Ощадбанку буде завжди нижче, ніж в інших комерційних банках?

№ 5. Людина, схильна до ризику, має наступні варіанти розміщення своїх грошових коштів:

а) в казначейські векселя США (ризик майже нульовий) з прибутковістю 20% річних;

б) на депозитних рахунках в комерційному банку під 50% річних (міра ризику висока);

в) диверсифицировать вкладення: 50% - в казначейські векселя США, 50% - в комерційний банк.

Який варіант буде вибраний?

№ 6. Вам пропонують купити акції підприємства, яке має намір інвестувати кошти в розробку нового родовища газу. Імовірність успіху рівна 1/3, а невдачі - 2/3. У разі успіху за акцію можна буде отримати 60 рублів, у разі невдачі - 12 рублів. За яку ціну Ви будете готові купити ці акції?

№ 7. Ви маєте дохід в 2 тис. рублів в місяць. Несподівано Вам роблять пропозицію про нове місце роботи з негарантованим рівнем доходу.

При сприятливому виході справи Ваш дохід мо- палив становити 6 тис. рублів, при несприятливому - 1,5 тис. рублів. Причому рівень загальної корисності для Вас при доході в 2 тис. рублів становить 15 одиниць, при доході в 6 тис. рублів - 20 одиниць, а при доході в 1,5 тис. рублів -12 одиниць. Імовірність виходу справи, що пропонується Вам становить 0,5. Визначте очікуваний дохід і очікувану корисність. Чи Варто приймати пропозицію про нове місце роботи?

№8. «Якщо віддача різних активів володіє позитивною кореляцією, то при формуванні інвестиційного портфеля потрібно використати такий спосіб страхування ризиків, як диверсифікація». Чи Згодні Ви з цим твердженням?

№ 9. Ви вирішили організувати свій магазин по продажу телевізорів і Вам треба ухвалити рішення про об'єм закупівлі. Якщо Ви закажете 1 тис. телевізорів, то ціна одного становитиме 7 тис. рублів. Якщо Ви закажете 500 телевізорів, то ціна, одного становитиме 8 тис. рублів. У будь-якому випадку Ви будете продавати телевізори по 10 тис. рублів. Однак Ви не маєте точної інформації про об'єм збуту. З однаковою мірою імовірності Ви можете продати як 500 шт., так і тисячу. Причому нереалізована частина телевізорів може бути повернена постачальнику, але по ціні на 40% нижче первинної. Визначте, скільки Ви будете готові заплатити за володіння повною інформацією про можливі об'єми збуту телевізорів, щоб точно визначити розміри закупівлі.

№ 10. Чому б продавцям фальсифікованих і низькоякісних товарів не давати покупцям гарантії при їх реалізації? Адже надання гарантій свідчить про високу якість продукту, і несумлінним торговцям це допомогло б легше збувати їх товари. Ви згодні з останньою фразою?

№11. Наскільки означаємо для різних професій високий рівень споживання як сигнал про здібності людини? Чому, наприклад, відомий вчений, що займається фундаментальною фізикою, не бачить нічого непристойного в тому, що він приїжджає в свій інститут на стареньких «Жігулях», а для працівника, прагнучого добитися успіху у відомому банку, було б помилкою з'явитися перед своїм клієнтом на подібному засобі пересування? Тема 8. Фінансовий контроль: Завдання. На Федеральне казначейство покладені наступні обов'язки::  Тема 8. Фінансовий контроль: Завдання. На Федеральне казначейство покладені наступні обов'язки: контроль за прибутковою і витратною частиною ФБ в процесі його виконання; контроль (спільно з ЦБ РФ) за станом державного внутрішнього і зовнішнього боргу РФ; Використовуючи
Тема 8. Фінансовий контроль: Фінансовий контроль- контроль законодавчих і виконавчих:  Тема 8. Фінансовий контроль: Фінансовий контроль- контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів, а також спеціально створених підрозділів за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів із застосуванням особливих методів. Фінансовий контроль
Тема 4. Фінансовий аналіз як інструмент фінансового менеджменту:  Тема 4. Фінансовий аналіз як інструмент фінансового менеджменту: 1. Аналіз фінансового становища підприємства. Джерела інформації для аналізу фінансового становища 2. Методи аналізу 3. Аналіз можливості банкрутства, фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності 4. Аналіз рентабельності
Тема 16. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів:  Тема 16. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів: Ознайомлення з цією темою потрібно починати з гл. 23 Підручники. Студенту необхідно уясняти, що цінні папери і їх звертання в тій або інакшій мірі є об'єктом правового регулювання декількох галузей права: цивільного, господарського,
Тема 4. Фінансово-кредитна система РФ: Органи, що здійснюють фінансову діяльність держави, їх:  Тема 4. Фінансово-кредитна система РФ: Органи, що здійснюють фінансову діяльність держави, їх класифікація. Система, правове положення і функції фінансових органів РФ. Міністерство фінансів РФ. Федеральне казначейство. Міністерство фінансів (фінансове управління) суб'єкта РФ.
Тема 2.5. Фінансова система і основи фіскальної політики:  Тема 2.5. Фінансова система і основи фіскальної політики: Живуть доходами, а проживають витратами. Прислів'я Будьте обережні з дрібними витратами, сама невелика теча може потопити весь корабель. Бенджамин Франклін, американський вчений і політик Податки - це ціна, яку ми платимо за можливість жити в
Тема 7. Фінансова політика: 1. Фінансова політика Визначити основні напрями фінансової:  Тема 7. Фінансова політика: 1. Фінансова політика Визначити основні напрями фінансової політики: а) бюджетна, податкова, управління державним боргом; б) бюджетна, податкова, фондова, страхова; в) федеральна, регіональна, муніципальна. 2. Фінансовий механізм