На головну сторінку   Всі книги

Тема 2. Фінансові ресурси і капітал

1. Управління формуванням і рухом фінансових ресурсів фірми

2. Управління потоками фінансових ресурсів фірми. Задачі фінансового менеджменту в залученні ресурсів

3. Управління капіталом; структура капіталу; менеджмент основного і оборотного капіталу

Основні поняття:

Фінансові ресурси; власні, позикові, залучені кошти; склад потоків фінансових ресурсів; процес кредитування; вексельний оборот; факторингові, лізингові і трастові операції; капітал; статутний, додатковий, резервний капітал; фінансовий ливеридж; оптимізація структури капіталу; операційний ливеридж; дивідендна, емісійна політика; амортизація основного капіталу; класифікація; оптимальна величина оборотного капіталу.

Контрольні питання:

1. Які види фінансових ресурсів і джерела їх освіти

2. У чому укладається економічне значення управління потоками фінансових ресурсів

3. Які задачі фінансового менеджменту в залученні ресурсів

4. У чому економічна суть структури капіталу, принципи його формування

5. Розкрийте значення управління власним, позиковим капіталом в діяльності організації

6. Охарактеризуйте структуру основного капіталу; зіставте амортизацію як економічну і фінансову категорію

7. Дайте визначення оборотного капіталу; приведіть його класифікацію; визначте шляху оптимізації управління оборотними коштами

Додаткові питання для обговорення

1. У чому укладається економічне значення впливу фінансового і виробничого важеля

2. Як визначити поріг рентабельності

3. У чому суть процесу кредитування, вексельного обороту, факторингових, лізингових і трастових операцій в залученні ресурсів?

4. Приведіть приклади основних коштів, що відносяться до активної і пасивної частини

5. У яких випадках може бути представлена амортизація основних фондів? Охарактеризуйте динаміку амортизаційних відрахувань при різних методах нарахування амортизації

6.

У чому фінансова суть переоцінки основних фондів? Опишіть методи переоцінки основних фондів

7. Що таке норма оборотних коштів, і як вони визначаються? Визначте види, роль і методи управління дебіторською заборгованістю

8. Які джерела формування оборотного капіталу? Покажіть роль і склад позикових коштів

9. Приведіть способи числення оборотності оборотних коштів. Охарактеризуйте методи управління оборотністю оборотного капіталу в сучасних умовах

10. Які показники характеризують ефективність використання основного і оборотного капіталу?

Література

1. Балабанов, І. Т. Основи фінансового менеджменту [Текст] / І. Т. Балабанов.- Фінанси і статистика, 2000.- 528 з.

2. Баранів, В. В. Фінансовий менеджмент [Текст]: механізми фінансового управління підприємства в традиційних і наукоемких галузях / В. В. Баранов.- Справа, 2002.- 272 з.

3. Бланк, І. А. Основи фінансового менеджменту [Текст]: т. 1 / І. А. Бланк.- Київ: Ника-Центр, 1999.- 592 з.

4. *Бригхем, Ю. Фінансовий менеджмент [Текст]: т. 1. / Ю. Брігхем, Л. Таненски.- СПб.: Економічна школа, 1997.- 497 з.

5. Вальтер, О. Е. Фінансовий менеджмент [Текст] / О. Е. Вальтер, Е. Н. Понеделкова, Д. А. Корнилин.- Колос, 2002.- 176 з.

6. Ван Хорн, Дж До.. Основи фінансового менеджменту [Текст] / Дж. К. Ван Хорн, К. Джеймс, М. Джон.- Вильямс, 2001.- 992 з.

7. Ковалева, А. М. Фінанси фірми [Текст] / А. М. Ковальова, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай.- ИНФРА-М, 2000.- 416 з.

8. Крейнина, М. Н. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчань. допомога / М. Н. Крейнина.- Справа і сервіс, 2001.- 400 з.

9. Мурашок, Л. А.. Задачі фінансового менеджменту [Текст] / Л. А. Муравьев, В. А. Яковлев.- Фінанси - ЮНИТИ, 1998.- 258 з. Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві::  Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: а) породжено виключно інтересами бюрократичного державного чиновничества; б) передусім, служить економічним цілям національного фінансового капіталу; в) покликано
Тема 9. Державна реєстрація, юридичне посвідчення:  Тема 9. Державна реєстрація, юридичне посвідчення (оформлення) прав на земельні дільниці: Задача №1 2 листопада 2005 року селянсько-фермерському господарству «Івана продукт» рішенням адміністрації Белореченського району Краснодарського краю на праві оренди було виділено для організації господарства 120,06 га землі з правом придбання 3 га землі
ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ:  ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ: Суть, походження і характер глобальних проблем На сучасному етапі розвитку цивілізації як ніколи ост-Але встали питання, без рішення яких неможливий подальший роступательное рух людства по шляху економічного прогресу.
Тема 8. Функції і операції Центрального банку РФ: Виберіть вірний ответПонятие емісійний відносять до. .. банку,:  Тема 8. Функції і операції Центрального банку РФ: Виберіть вірний ответПонятие емісійний відносять до. .. банку, який. .. операції з діловими фірмами і населенням. а) центральному. проводить; б) комерційному. проводить; в) центральному. не проводить; г) комерційному. .. не проводить. З метою
ТЕМА 16 Форми і види кредиту: Форми кредиту класифікуються в залежності від характеру::  ТЕМА 16 Форми і види кредиту: Форми кредиту класифікуються в залежності від характеру: Галузевої спрямованості, об'єктів кредитування, забезпеченості кредиту. Терміновості і платности кредиту, а також стадій відтворювання, що обслуговується позикою. Кредитора і позичальника,
ТЕМА 4 ФОРМА ДЕРЖАВИ: 4.1. Поняття й елементи форми держави Категорія "форма:  ТЕМА 4 ФОРМА ДЕРЖАВИ: 4.1. Поняття й елементи форми держави Категорія "форма держави" відображає особливості внутрішньої організації держави, компетенцію, структуру, порядок утворення органів державної влади, особливості територіального пристрою
Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів: Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічної:  Тема 7. Фінанси господарюючих суб'єктів: Під фінансами підприємств (установ, організацій) як економічною категорією розуміється сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів і накопичень підприємств