На головну сторінку   Всі книги

Тема 1. Фінансовий менеджмент як система і механізм управління фінансами

1. Місце і роль фінансового менеджменту в загальній системі управління підприємством

2. Суть, мета, задачі, функції, механізм фінансового менеджменту

3. Фінансовий менеджмент як система управління

4.

Методологічні системи фінансового менеджменту

5. Методичний інструментарій фінансового менеджменту

Основні поняття:

Фінансовий менеджмент як система; функції, механізм фінансового менеджменту; система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту; системи і методи фінансового аналізу; планування внутрішнього фінансового контролю; концепція і методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі, обліку чинника інфляції, ризику ліквідності.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття «фінансовий менеджмент»

2. Яку роль і місце грає фінансовий менеджмент в загальній системі управління підприємством

3. Які функції, цілі, задачі, механізм фінансового менеджменту

4. Назвіть прийоми і методи фінансового менеджменту

5. Розкрийте суть методологічних систем фінансового менеджменту

6. Яку ключову роль грають методичні інструменти в фінансових розрахунках; оцінки грошей у часі; обліку чинника інфляції, ризику, ліквідності.

Додаткові питання для обговорення

1. Зовнішня середа фінансового менеджменту

2. Розкрийте суть фінансово-кредитного механізму підприємства

3. Яке значення має відтворювання і сбалансированность ресурсів в системі управління фінансами

4. Назвіть зовнішні і внутрішні джерела інформації

5. Хто є користувачем фінансової інформації

6. Які основні принципи фінансового обліку по міжнародних стандартах

Література

1. Балабанов, І. Т. Основи фінансового менеджменту / І. Т. Балабанов.- Фінанси і статистика, 2000.- 528 з.

2. Бланк, І. А. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчань. курс / І. А. Бланк.- Київ.: Ника-Центр Ельга, 2000.- 528 з.

3. *Бригхем, П. О. Фінансовий менеджмент [Текст]: повний курс: пер. з англ. / під ред. Л. Таненськи, В. В. Ковалева.- СПб.: Економічна школа, 1998.- - Т.1.-497с.

4. Вальтер, О. Е. Фінансовий менеджмент [Текст] / О. Е. Вальтер, Е. Н. Понеделкова, Д. А. Корнілін - Колос, 2002.- 176 з.

5. Фінансовий менеджмент: теорія і практика [Текст]: підручник / під ред. Е. С. Стояновой.- Перспектива, 1999.- 656 з.

6. *Фінансовий менеджмент [Текст]: навчань. для вузів / Н. Ф. Самсонов, Н. П. Баранникова, А. А. Володін і інш.; під ред. Н. Ф. Самсонова.- Фінанси, ЮНИТИ, 1999.- 495 з.

_

* Тут і далі література, відмічена * є в бібліотеці СЛИ ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ:  ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ: 1) Державний кредит як економічна категорія 2) Порівняльний аналіз банківського і державного кредиту 3) Форми державного кредиту 4) Державні короткострокові і довгострокові облігації в РБ - 1 - В умовах розвинених
Тема 11. Державний кредит: 1. Державний кредит Коли держава бере на себе:  Тема 11. Державний кредит: 1. Державний кредит Коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, воно є: а) кредитором; б) позичальником; в) гарантом. 2. Російська
Тема 11. Державний кредит: Державний кредит- це сукупність економічних відносин:  Тема 11. Державний кредит: Державний кредит- це сукупність економічних відносин між державою в особі його органів влади і управління з одного боку, і юридичними і фізичними особами, з іншою, при яких держава виступає переважно в якості
Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві::  Тема 9. Державне регулювання економіки: Тести Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: а) породжено виключно інтересами бюрократичного державного чиновничества; б) передусім, служить економічним цілям національного фінансового капіталу; в) покликано
ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ:  ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ: Суть, походження і характер глобальних проблем На сучасному етапі розвитку цивілізації як ніколи ост-Але встали питання, без рішення яких неможливий подальший роступательное рух людства по шляху економічного прогресу.
ТЕМА №2. Функції грошей: 1) Функція міри вартості 2) Функція засобу звертання 3) Функція:  ТЕМА №2. Функції грошей: 1) Функція міри вартості 2) Функція засобу звертання 3) Функція засобу платежу 4) Функція засобу накопичення 5) Функція світових грошей - 1 - Гроші виконують функцію міри вартості, т. е. служать для вимірювання і порівняння вартостей різних
Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів:  Тема 5.4 Формування вказівок (реєстрів) на перерахування коштів федерального бюджету одержувачам: На основі перевірених і прийнятих до виконання зведених реєстрів на розподіл коштів між підвідомчими установами і організаціями, представлених в казначейство розпорядниками коштів, або на основі реєстрів міністерств