На головну сторінку   Всі книги

Тема 19. Фінанси підприємств

Завдання. Є баланс фірми А від 31 грудня 2000 р. (ден. ед.). Відповідайте на питання і зробіть розрахунки, використовуючи цей баланс:

АКТИВ

готівка 550

дебіторська заборгованість 1030

запаси 750

машини і обладнання 1100

будівлі і земля 1850

Сума 5280 ПАСИВ

рахунку до оплати 600

векселя 900

заставні 850

разом позик 2350

власний капітал: 2930

- акції 1900

- нерозподілений прибуток 1030

Сума 5280

Частина I

Варіант 1. Сума активів дорівнювала... Поточні активи складали...

Варіант 2. Неліквідні активи... Сума пасивів дорівнювала...

Варіант 3. Фірма А володіє чистими поточними активами в розмірі...

Чисті поточні активи використовуються для:

- покриття взятих зобов'язань (так- немає);

- розширення виробництва (так- немає);

- перепрофилирования, модернізації (так- немає)

Варіант 4. Якби фірма А збанкрутувала 31 грудня 1999 р., то сума, належна власникам акцій, складала б...

Варіант 5. Короткострокові зобов'язання фірми А... Чи Є фірма А хорошим об'єктом для вкладення капіталу? Чому?

Варіант 6. Який коефіцієнт ліквідності фірми? Зобов'язання фірми складають... Власні кошти фірми рівні...

Частина II.

Передбачимо, що фірма А випустила в обіг:

- 10 тис. простих акцій;

- 1 тис. привілейованих акцій номіналом 500 тис. рублів і нормою дивіденду 50%:

- 850 облігацій, забезпечених заставної під нерухомість зі ставкою виплат 50%.

Варіант 7. Скільки фірма А повинна виплатити держателям облігацій?

Варіант 8. Скільки вона виплатить держателям привілейованих акцій?

Варіант 9. Якщо фірма А отримала чистому прибутку 2530 млн рублів, частина зарезервувала (див. баланс), то яким буде розмір дивіденду по простій акції?

Варіант 10. Розмір прибутку складає... Чи Потрібно весь прибуток направити на виплату дивідендів? Скільки фірма повинна виплатити по облігаціях.

Завдання. Визначте показники діяльності підприємства.

Варіант 1. Коефіцієнт оборотності і час обороту в днях (що краще: його збільшення або скорочення) якщо

а) середня вартість матеріальних оборотних коштів- 1266 млн крб.;

б) число днів в періоді- 90;

у) виручка від реалізації продукції- 2359 млн крб.

Варіант 2. Індекс цін і суму додаткового вкладення капіталу, якщо АТ "Колфіт" планувало придбати в січні 10 т цукру по ціні 2,5 тис.

крб., 20 т муки по ціні 2,6 тис. крб., 30 т сухого молока по ціні 3,1 тис. руб за I т. Фактично ціни склали відповідно 3,0 тис. крб., 2,95 тис. крб. і 3,2 тис. крб. за 1 т.

Варіант 3. Статутної фонд акціонерної кампанії, якщо компанія "ЕМТ" акціонується. Передбачається на виплату дивідендів направити 25% чистих прибутки, які рівні 200 млн крб. Конкурентна норма дивіденду рівна 25%. Якщо дивіденд на одну акцію рівний 10 тис. крб., то скільки акцій необхідно емітувати компанії?

Варіант 4. Проміжний коефіцієнт покриття, якщо в касі і на всіх рахунках підприємства є 450 млн крб., у високо ліквідні цінні папери інвестоване 300 млн крб., розмір дебіторської заборгованості по розрахунках становить 150 млн крб. Сума короткострокових зобов'язань підприємства становить 1200 млн крб.

Варіант 5. Показник фондоемкости, якщо середня балансова вартість основних фондів підприємства за період становить 1800млн крб., виручка від реалізації- 800 млн крб.

Варіант 6. Термін окупності інвестицій при збереженні колишніх обсягів виробництва і ціни продукції, якщо собівартість одиниці продукції, що випускається на старому обладнанні, становить 100 тис. крб., прибуток на одиницю 20 тис. крб., річний обсяг випуску продукції 10000 шт. Необхідні для заміни обладнання інвестиції становлять 800 млн крб. Собівартість одиниці продукції, що випускається на новому обладнанні становитиме 80 тис. крб.

Варіант 7. Абсолютну і відносну економію витрат звертання, якщо товарооборот планувався в розмірі 400 млн руб, а фактично становив 420 млн крб., рівень змінних витрат за планом рівний 4%, по звіту- 4,1%, умовно-постійні витрати відповідно за планом були рівні 7,5 млн руб, за фактом- 10 млн крб.

Відповідь: Відносна перевитрата становила 2,4 млн крб.

Варіант 8. Якої повинна бути прибуток підприємства в подальші шість місяців, щоб досягнути нормативного значення коефіцієнта покриття, рівного двом, при умові, що сума короткострокових зобов'язань не зросте. Величина поточних активів підприємства на кінець звітного періоду- 2350 тис. крб., термінові зобов'язання підприємства- 1680 тис. крб.

Відповідь: Прибуток повинен бути не менше за 1010 тис. крб.

Варіант 9. Норму амортизації для обладнання, нормативний термін служби якого становить 10 років.

Відповідь: 1/10?100 = 10%

Варіант 10. Тривалість одного обороту оборотних коштів, якщо обсяг товарної продукції по собівартості за звітний рік- 60000 тис. крб. при сумі оборотних коштів на кінець звітного року 8000 тис. крб.

Відповідь: 8000?360/60000=48 днів Тема 3. Цивільне право РФ: Поняття цивільного правовідношення, предмет, метод і принципи:  Тема 3. Цивільне право РФ: Поняття цивільного правовідношення, предмет, метод і принципи цивільного права, джерела цивільного права. Фізичні особи, правоздатність і дієздатність, юридичні особи: поняття і види. Право власності і інакші речові права.
Тема 1. Держава і право. Їх роль в житті суспільства:  Тема 1. Держава і право. Їх роль в житті суспільства: Поняття і суть держави, основні теорії походження держави, функції і форм держави. Поняття і походження права, право і цінності, право і владне примушення, природне і позитивне право. Норми і джерела права,
ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ:  ТЕМА №14. Державний кредит, форми його розвитку в РБ: Державний кредит як економічна категорія Порівняльний аналіз банківського і державного кредиту Форми державного кредиту Державні короткострокові і довгострокові облігації в РБ - 1 - В умовах розвинених товарно-грошових
Тема 11. Державний кредит: Завдання. Обчисліть поточну вартість облігації. Варіант 1. З нульовим:  Тема 11. Державний кредит: Завдання. Обчисліть поточну вартість облігації. Варіант 1. З нульовим купоном номінальною вартістю 100 тис. крб. і терміном погашення 12 років, якщо прийнятна норма прибутку становить 14%. Варіант 2. Якщо Ви придбаваєте бескупонную державну
Тема №11: «Державне регулювання економіки»:  Тема №11: «Державне регулювання економіки»: Бурхливий розвиток товарного господарства, розвиток процесів централізації, концентрація капіталу, його накопичення, утворення монополій, виникнення фіктивного капіталу, розвиток фінансових і інакших ринків неминуче висуває питання про необхідність
ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ:  ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ: Суть, походження і характер глобальних проблем На сучасному етапі розвитку цивілізації як ніколи ост-Але встали питання, без рішення яких неможливий подальший роступательное рух людства по шляху економічного прогресу.
ТЕМА 2 Функції грошей: Функції грошей - це: Результати застосування і впливи грошей на:  ТЕМА 2 Функції грошей: Функції грошей - це: Результати застосування і впливи грошей на різні сторони діяльності і розвитку суспільства. * Конкретний зовнішній вияв їх суті як загального еквівалента вартості. Умови, необхідні для правильного