Головна   Всі книги

Тема 5.5 Формування платіжних доручень на перерахування коштів федерального бюджету

Відповідальний виконавець операційного відділу вводить в базу даних реєстрові платіжні доручення ГУФК і УФК інших регіонів, здійснює разассигнование реєстрових платіжних доручень по тих, що є в базі даних реєстрам ГУФК і УФК інших регіонів.

Операційний відділ здійснює контроль за надходженням коштів на рахунок казначейства за реєстровими платіжними дорученнями ГУФК і УФК інших регіонів на основі виписок банку і прикладених до виписок банку платіжних документів. Формування і роздрук платіжних доручень на перерахування коштів ОФК і УФК інших регіонів проводяться відповідальним виконавцем операційного відділу на основі розпорядження на перерахування коштів з поточного рахунку казначейства і переданих разом з ним реєстрів (вказівок) на перерахування коштів федерального бюджету після підтвердження по виписці банку зарахування коштів по платіжних документах ГУФК або УФК інших регіонів на рахунок казначейства по організаціях і з дотриманням термінів разассигнования коштів, встановлених розпорядженням ГУФК. Відповідно до вказаного розпорядження разассигнование коштів федерального бюджету повинне бути проведено територіальними управліннями казначейства на наступний операційний день після зарахування коштів при наявності реєстрів.

Платіжне доручення містить:

номер платіжного доручення і дату;

суму до переліку;

ИНН і найменування платника - управління Федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації, банківські реквізити;

ИНН і найменування органу казначейства - одержувача серед його банківські реквізити;

перелік реєстрів, вказаних в призначенні платежу. Якщо фінансування здійснюється за рахунок доходів федерального бюджету, що поступають на територію суб'єкта Федерації, то робиться відмітка «за рахунок доходів федерального бюджету». Якщо перераховуються кошти, що поступили від УфК інших регіонів, то робиться відмітка «інші надходження» з вказівкою найменування УФК, а також посилання на номер і дату платіжного доручення цього УФК;

черговість платежу;

вигляд платежу (електронною поштою, телеграфним переказом). При цьому перерахування коштів по грошових і безгрошових реєстрах ГУФК, а також коштів, що поступили від УФК інших регіонів (інші надходження), виробляється роздільними платіжними дорученнями органу казначейства.

Підготовлені платіжні доручення перевіряються відповідальним виконавцем операційного відділу на правильності заповнення реквізитів:

дата;

сума;

ИНН і найменування платника і одержувач коштів;

номера рахунків платника і одержувача коштів;

найменування, БИК і кореспондентський рахунок банку платника і банка одержувача коштів;

вигляд платежу;

призначення платежу.

Перевірка здійснюється на основі звірки з даними реєстрів і розпорядження на перерахування коштів з рахунку органу казначейства.

Минулі перевірку платіжні доручення формуються в пачки, і складається їх опис. Начальник операційного відділу здійснює контроль за підготовкою і правильністю оформлення вказаних документів, візує опис платіжних доручень. Потім опис і платіжні доручення передаються операційним відділом разом з реєстрами, на основі яких вони були підготовлені, на контроль у відділ обліку і на підпис головному бухгалтеру казначейства.

Відповідальний виконавець відділу обліку звіряє загальну суму в реєстрі відділення або управління Федерального казначейства з сумою, вказаною в платіжному дорученні.

У платіжному дорученні перевіряються найменування органу казначейства, обслуговуючого особовий рахунок бюджетополучателя сума, період і джерело фінансування (по реєстрах УФК, за рахунок доходів або інші надходження від УФК інших регіонів). При неспівпаданні суми, вказаної в платіжному дорученні з сумою реєстру перевіряється відображення в графі «Призначення платежу» суми телеграфних витрат.

Якщо в ОФК або УФК іншого регіону перераховуються кошти по декількох реєстрах, то підраховується сума по реєстрах з урахуванням суми телеграфних витрат, вказаних в реєстрі, і звіряється з сумою, вказаною в платіжному дорученні.

При виявленні вищеперелічених невідповідностей або підчисток і виправлень сум в платіжному дорученні документи повертаються в операційний відділ на переоформлення.

Підписані головним бухгалтером платіжні доручення поступають на підпис керівнику органу казначейства і заміряються друком. Тема 2. Інфляція: Надлишок грошових коштів в звертанні, в порівнянні з потребами:  Тема 2. Інфляція: Надлишок грошових коштів в звертанні, в порівнянні з потребами економіки, спричиняє порушення закону грошового обігу. При цьому говорять про інфляцію. Під інфляцією розуміється переповнення каналів грошового обігу (мал. 2): 1) пов'язане з
Тема 7. Інфляція: Основні питання: 1. Суть, форми вияву і причини інфляції,:  Тема 7. Інфляція: Основні питання: 1. Суть, форми вияву і причини інфляції, її соціально- економічні наслідки. 2. Особливості інфляції в Росії. 3. Основні напрями антиінфляційної політики. По темі, нарівні з прочитанням викладачем лекції,
Тема 3.5 Інфляційне таргетирование: Інфляційне таргетирование означає застосування операційного:  Тема 3.5 Інфляційне таргетирование: Інфляційне таргетирование означає застосування операційного інструментарію центрального банку з метою досягнення кількісного орієнтира інфляції, за який орган грошово-кредитного регулювання несе відповідальність. Країни інфляційного
Тема 1. Держава і право. Їх роль в житті суспільства:  Тема 1. Держава і право. Їх роль в житті суспільства: Поняття і суть держави, основні теорії походження держави, функції і форм держави. Поняття і походження права, право і цінності, право і владне примушення, природне і позитивне право. Норми і джерела права,
Тема: Державний кредит: Державний і муніципальний борг Позичальник Валюта зобов'язань:  Тема: Державний кредит: Державний і муніципальний борг Позичальник Валюта зобов'язань Об'єм зобов'язань Державний борг РФ Внутрішній державний борг Капітальний державний борг Державний борг суб'єкта РФ Зовнішній державний борг Поточний
Тема: Державні фінанси: Ознаки державних фінансів: - грошовий характер відносин; -:  Тема: Державні фінанси: Ознаки державних фінансів: - грошовий характер відносин; - безвідплатний і безповоротний характер платежів господарюючих суб'єктів і населення до державних і місцевих бюджетів, а також у позабюджетні фонди; - примусова система
ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ:  ТЕМА 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ І РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСІЇ: Суть, походження і характер глобальних проблем На сучасному етапі розвитку цивілізації як ніколи ост-Але встали питання, без рішення яких неможливий подальший роступательное рух людства по шляху економічного прогресу.