На головну сторінку   Всі книги

Тема 11. Державний кредит

1. Державний кредит

Коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, воно є:

а) кредитором;

б) позичальником;

в) гарантом.

2. Російська Федерація як позичальник

Що робило уряд для зниження переважної питомої ваги операцій з державними цінними паперами на фінансовому ринку?

а) знижувало процентні ставки по державних цінних паперах;

б) підвищувало процентні ставки по державних цінних паперах;

в) стабілізувало ставки по державних цінних паперах. 3. Класифікація облігацій

Визначити класифікацію державних позик за способом виплати доходу:

а) процентні і лотерейні;

б) процентні і лотерейні, комбіновані, з нульовим купоном;

в) з гарантованим доходом, з плаваючим доходом.

До якої категорії цінних паперів відносяться державні короткострокові зобов'язання?

а) пайові;

б) боргові;

в) термінові. Тема 12. Позабюджетні спеціальні фонди

Визначити базове джерело відрахувань у позабюджетні соціальні фонди з боку юридичних осіб:

а) прибуток;

б) кошти, фактично направлені на оплату труда персоналу.

Хто має право ухвалити рішення про створення регіонального (муніципального) цільового позабюджетного фонду?

а) місцеві органи виконавчої влади;

б) місцеві органи представницької влади;

у) вищестоящі фінансові органи. Тема 13. Позиковий капітал 1. Кредит як форма руху позикового капіталу

На якому сегменті ринку позикових капіталів здійснюються операції по кредитуванню процесів капітального розвитку підприємств?

а) на фондовому ринку;

б) на ринку капіталів;

в) на грошовому ринку.

Поворотність- це найважливіша ознака:

а) вартості;

б) стадії вартісного розподілу;

в) кредитних ресурсів. Тема 14. Кредитна система

З якою метою Центральний Банк займається купівлею- продажем державних цінних паперів?

а) збільшити свій дохід;

б) вплинути на об'єм грошової маси в країні;

в) для поповнення доходів державного бюджету країни.

Яким чином Центральний банк використовує свої валютні резерви?

а) для збільшення запасів золота в країні;

б) для регулювання курсу національної валюти;

в) для збільшення доходів бюджету країни.

Емітент цінного паперу- ця особа, що здійснює з нею одні з операцій:

а) зберігання;

б) випуск;

в) посередницькі. Тема 15. Суть банків 1. Комерційні банки

чи Можуть банки здійснювати операції по виробництву і торгівлі матеріальними цінностями?

а) так;

б) ні;

у) у виняткових випадках. Тема 16. Територіальні фінанси 1. Територіальні фінанси

Територіальні фінанси складаються з:

а) регіональних бюджетів;

б) регіональних бюджетів і коштів господарюючих бюджетів;

в) регіональних бюджетів і позабюджетних фондів;

г) регіональних бюджетів, позабюджетних фондів і коштів господарюючих суб'єктів.

Розділ муніципальної освіти обирається:

а) Громадянами, що проживають на території муніципальної освіти;

б) представницькими органами місцевого самоврядування з свого складу в порядку, встановленому федеральними законами;

у) вірно А і

а) унітарним підприємством на праві господарського ведіння;

б) унітарним підприємством на праві оперативного управління. 2. Територіальні бюджети

чи Відносяться до ведіння виконавчих органів влади розгляд і затвердження проекту бюджету:

а) так;

б) ні.

Рівень закріплених доходів в місцевому бюджеті складає не менш:

а) 35% прибуткових частини мінімального бюджету;

б) 50%;

в) 70%.

Чи Мають право місцеві бюджети, по своєму розсуду, змінювати призначення субсидій, що передаються з федерального бюджету?

а) так;

б) ні.

Чи Можуть органи державної влади і державні посадові особи здійснювати місцеве самоврядування?

а) так;

б) ні.

Чи Можуть податки, призначені для зарахування до бюджету, прямувати в муніципальні позабюджетні фонди?

а) так;

б) ні;

г) можуть частково. Тема 17. Виборчий процес при проведенні референдуму:  Тема 17. Виборчий процес при проведенні референдуму: План заняття 1. Референдум як конституційна форма народовладдя. Види референдуму. 2. Предмет референдуму: правове регулювання, гарантії і обмеження. 3. Процедура призначення і проведення референдуму. 4. Встановлення підсумків голосування і
Тема 14. Виборчі спори і юридична відповідальність за:  Тема 14. Виборчі спори і юридична відповідальність за порушення норм виборчого права: План заняття 1. Поняття, ознаки і класифікація виборчих суперечок. 2. Позасудовий (адміністративний) порядок дозволу виборчих суперечок. 3. Особливості розгляду виборчих суперечок в суді. 4. Поняття і види юридичної відповідальності
Тема 1.1 Історія організації казначейської системи в Росії:  Тема 1.1 Історія організації казначейської системи в Росії: На перехідних етапах економічного розвитку різних країн виникає необхідність вибору нових форм управління фінансовими потоками, в тому числі і бюджетними. Таким чином, створюються передумови для утворення нової економічної структури,
Тема: Джерела правового регулювання ювенальной юриспруденції:  Тема: Джерела правового регулювання ювенальной юриспруденції: 1. Джерела правового регулювання ювенальной юриспруденції: поняття, суть, характерні риси, види. 2. Система міжнародних нормативно-правових актів в сфері ювенальной юриспруденції. Їх значення. 3. Законодавство Росії в сфері
Тема 2.2 Виконання федерального бюджету по доходах:  Тема 2.2 Виконання федерального бюджету по доходах: Доходи бюджетів утворяться за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безвідплатних переліків. До податкових доходів відносяться передбачені податковим законодавством федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, а
Тема 4. Інфляція: суть, види, причини і наслідки:  Тема 4. Інфляція: суть, види, причини і наслідки: Вартість грошей. Інфляція: суть і форми вияву. Теорії інфляції. Характеристика інфляції. Методи числення інфляції. Причини і соціально-економічні наслідки інфляції. Особливості інфляційного процесу в Росії 90-х років.
Тема 3. Інфляція: Завдання. З метою оцінки рівня інфляції в країні визначите: Варіант:  Тема 3. Інфляція: Завдання. З метою оцінки рівня інфляції в країні визначите: Варіант 1. Що стане з цінами на товари і послуги, якщо в сферу звертання буде введено 112,5 млрд ден. ед, при умові, що з метою забезпечення безинфляционного обігу грошей в економіці