На головну сторінку   Всі книги

Тема 18. Характеристика основ фінансово-правового регулювання в зарубіжних країнах

Для ознайомлення з цією темою студенту рекомендується прочитати розділи 6, 7, 8 розділи 2 Підручника «Основні фінансово-правові інститути в зарубіжних країнах».

При вивченні бюджетного права зарубіжних країн студенту потрібно звернути увагу на особливості визначення бюджету в законодавстві зарубіжних країн.

Потрібно також мати на увазі, що загальні підходи в розвитку бюджетного права зарубіжних країн виявляються, передусім, в його основних принципах. Студенту потрібно розкрити як спільні риси, так і специфіку правового регулювання бюджетного процесу.

Студенту повинне бути очевидно, що вивчення податкового права зарубіжних країн потрібно починати з розгляду понять «збір» і «мито». Особлива увага потрібно звернути на класифікації законодавчих актів, вмісних податкові норми, і детально розкрити принципи податкового права. Студенту потрібно також знати основні види податків.

При розкритті інституту фінансового права в зарубіжних країнах потрібно виявити його особливості. Потрібно розглянути види фінансового контролю зарубіжних країн: парламентський, адміністративний, судовий, банківський. Необхідно звернути увагу на органи держави, що здійснюють фінансовий контроль в зарубіжних країнах. Крім того, студенту необхідно вивчити компетенцію і особливості правового статусу Рахункової Палати як вищого контрольного органу фінансової звітності.

Розглядаючи правові основи банківської діяльності за рубежем, студенту необхідно визначити саме поняття «банківська система» і її елементи. Особлива увага потрібно звернути на особливості правового статусу Центрального банку як основного державного інституту в питаннях кредитногрошовий політики і також розкрити його структуру і повноваження. ТЕМА 3.5. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ, ЇХ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ:  ТЕМА 3.5. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ, ЇХ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ: Комерційні банки (КБ) і їх місце в банківській системі. Особливості функціонування КБ в сучасній економіці. Роль КБ в здійсненні розрахунків і кредитуванні економіки. Банківські безготівкові розрахунки і принципи їх організації. Пасивні операції
Тема 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ.:  Тема 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ.: У теоріях грошей потрібно виділити три основних напрями: I металлистическое; II номиналистическое; III кількісне.
Тема №27. Капіталізація. Акціонерні товариства і їх роль в організації:  Тема №27. Капіталізація. Акціонерні товариства і їх роль в організації виробничої діяльності.: АТ-суспільство, статутної капітал якого розділений на певне число акцій. Учасники АТ не відповідають за його зобов'язаннями і не несуть ризик збитків в межах вартості належних їм акцій. А) АТ відкритого типу Учасники можуть продавати акції без
Тема 17. Виборчий процес при проведенні референдуму:  Тема 17. Виборчий процес при проведенні референдуму: План заняття 1. Референдум як конституційна форма народовладдя. Види референдуму. 2. Предмет референдуму: правове регулювання, гарантії і обмеження. 3. Процедура призначення і проведення референдуму. 4. Встановлення підсумків голосування і
Тема 1.1 Історія організації казначейської системи в Росії:  Тема 1.1 Історія організації казначейської системи в Росії: На перехідних етапах економічного розвитку різних країн виникає необхідність вибору нових форм управління фінансовими потоками, в тому числі і бюджетними. Таким чином, створюються передумови для утворення нової економічної структури,
Тема 3. Джерела (форми) земельного права: сучасний стан,:  Тема 3. Джерела (форми) земельного права: сучасний стан, тенденції розвитку законодавства: Задача №1 Житлово-будівельний кооператив «Джерело-2/друга черга» звернувся до Верховного Суду Російської Федерації із заявою про визнання недіючим пункту 8 Постанови Уряду РФ від 13 травня 1992 року № «Про невідкладні заходи по
Тема 7.3. Інформаційні технології в банках. Дистанційне:  Тема 7.3. Інформаційні технології в банках. Дистанційне обслуговування клієнтів: Автоматизована банківська система (АБС) - аппаратнопрограммний комплекс, який реалізовує інформаційні технології, що забезпечують діяльність банку. Основні функції банку, належні автоматизації, можна об'єднати в наступні групи: