На головну сторінку   Всі книги

Тема 3. Інфляція

Завдання. З метою оцінки рівня інфляції в країні визначите:

Варіант 1. Що стане з цінами на товари і послуги, якщо в сферу звертання буде введено 112,5 млрд ден. ед, при умові, що з метою забезпечення безинфляционного обігу грошей в економіці країни необхідно мати 90 млрд ден.

ед.

Відповідь: Індекс цін становитиме 1,25, т. е ціни зростуть на 25%/ (112,5-90)?100%/90.

Варіант 2. Визначте номінальну процентну ставку при умові збільшення інфляції, якщо при рівні інфляції рівному 0 реальна процентна ставка становила 5%. Який розмір номінальної процентної ставки зможе гарантувати ту ж реальну процентну ставку при умові збільшення інфляції до 15%?

Відповідь: 20%.

Варіант 3. Який темп інфляції за рік, якщо прийняти, що індекс цін на споживчі товари враховує тільки два товари: продукти харчування і комунальні послуги? Частка продуктів харчування- 0,33, а комунальних послуг- 0,67. Ціни на продукти харчування виросли на 20%, а на житлі знизилися на 2%?

Відповідь: 0,33?0,2+0,67?(-0,02)=0,0526 або 5,26%.

Варіант4. Який реальний валовий національний продукт в країні, якщо номінальний ВНП становив 500 усл. ед. в 1997 році, 622усл. ед. в 1998 році, 980 усл. ед. в 2001 році, а індекс цін становив 1,2; 1,3 і 1,1 відповідно?

Відповідь: 416,6; 478,5; 890,9.

Варіант 5. Який темп зростання номінального валового національного продукту в країні, якщо номінальний ВНП становив 600 усл. ед. в 1999 році, 880 усл. ед. в 2000 році, 980 усл. ед. в 2001 році, а індекс цін становив 0,9; 1,4 і 1,1 відповідно?

Відповідь: 1,47; 1,11.

Варіант 6. Який темп зростання реального валового національного продукту в країні, якщо номінальний ВНП становив 622 усл. ед. в 1998 році, 600 усл. ед. в 1999 році, 880 усл. ед. в 2000 році, а індекс цін становив 1,3; 0,9 і 1,4 відповідно?

Відповідь: 1,4; 0,94.

Варіант 7. Який темп приросту номінального валового національного продукту в країні, якщо номінальний ВНП становив 500 усл. ед. в 1997 році, 622 усл. ед. в 1998 році, 600 усл. ед. в 1999 році, 880 усл. ед. в 2000 році, 980 усл. ед. в 2001 році, а індекс цін становив 1,2; 1,3; 0,9 1,4 і 1,1 відповідно?

Відповідь: 0,24; -0,4; 0,47; 0,11.

Варіант 8. Який темп приросту реального валового національного продукту в країні, якщо номінальний ВНП становив 500 усл. ед. в 1997 році, 622 усл. ед. в 1998 році, 600 усл. ед. в 1999 році, а індекс цін становив 1,2; 1,3; 0,9 відповідно?

Відповідь: 0,15; 0,4.

Варіант 9. Який буде розмір річної інфляційної премії, якщо первинна вартість грошових коштів, що вкладаються Вами становить 1000 усл. ден. ед., а річний темп інфляції, що прогнозується становить 12%?

Відповідь: 1000?0,12=120 усл. ден. ед.

Варіант 10. Який темп приросту реального валового національного продукту в країні, якщо номінальний ВНП становив 600 усл. ед. в 1999 році, 880 усл. ед. в 2000 році, 980 усл. ед. в 2001 році, а індекс цін становив 0,9; 1,4 і 1,1 відповідно?

Відповідь: -0,6; 0,42. Тема 8. Комунікаційна політика.: Маркетингові комунікації є складовою частиною масовою:  Тема 8. Комунікаційна політика.: Маркетингові комунікації є складовою частиною масової комунікації і мають ряд відмітних особливостей від останньої. По-перше, маркетингові комунікації точно направлені на цільову аудиторію, що говорить об їх цілеспрямованому
ТЕМА №13. Комерційний кредит, його особливості і межі використання:  ТЕМА №13. Комерційний кредит, його особливості і межі використання: Суть комерційного кредиту і способи надання Достоїнства і недоліки комерційного кредита.- 1 - Комерційний кредит можна охарактеризувати як кредит, що надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки платежу за
ТЕМА 3.5. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ, ЇХ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ:  ТЕМА 3.5. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ, ЇХ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ: Комерційні банки (КБ) і їх місце в банківській системі. Особливості функціонування КБ в сучасній економіці. Роль КБ в здійсненні розрахунків і кредитуванні економіки. Банківські безготівкові розрахунки і принципи їх організації. Пасивні операції
Тема 7.3 Казначейське виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації:  Тема 7.3 Казначейське виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації: Під казначейським виконанням бюджету суб'єкта Федерації маються на увазі реєстрація надходжень, регулювання об'ємів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, здійснення дозвільного напису на право здійснення витрат в рамках виділених
Тема 17. Виборчий процес при проведенні референдуму:  Тема 17. Виборчий процес при проведенні референдуму: План заняття 1. Референдум як конституційна форма народовладдя. Види референдуму. 2. Предмет референдуму: правове регулювання, гарантії і обмеження. 3. Процедура призначення і проведення референдуму. 4. Встановлення підсумків голосування і
Тема 1. Історія фінансів. Поняття фінансів Виникнення фінансів:  Тема 1. Історія фінансів. Поняття фінансів Виникнення фінансів: Фінанси виникли в умовах регулярного товарно-грошового обміну в зв'язку з розвитком держави і його потреб в ресурсах. У історії фінансів можна виділити три великих етапи: 1 етап VI в. до н. е.- ХIII- ХV вв. 2 етап ХIII- ХV вв.- перв.
Тема 2.3 Виконання федерального бюджету по витратах:  Тема 2.3 Виконання федерального бюджету по витратах: Основою для витрат є закон про бюджет на відповідний рік. При цьому якщо прибуткова частина бюджету - величина що планується, то витратна частина формується розрахунково і при виконанні повністю залежить від доходів. Витрати федерального