На головну сторінку   Всі книги

Тема 19. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ економіки

№ 1. Є наступна інформація:

Чисельність зайнятих 85 млн. людина.

Чисельність безробітних 15 млн. людина.

а) розрахуйте рівень безробіття.

б) місяць опісля з 85 млн.

чоловік, що мав роботу, були звільнені 0,5 млн. людина; 1 млн. людина з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначте, які тепер:

(1) чисельність зайнятих, (2) кількість безробітних і (3) рівень безробіття.

№ 2. Згідно із законом Оукена, двухпроцентное перевищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного об'єму ВВП від реального складає:

а) 2%; б) 4%; в) 3%; г) 5%; д) значно більше, ніж 5%, е) декілька менше, ніж 5%.

№ 3. У таблиці представлені дані про трудові ресурси і зайнятість в першому і п'ятому році періодів, що розглядаються (в тис. чол.)

а) розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття в першому і п'ятому році;

б) як пояснити одночасне зростання зайнятості і безробіття?

Робоча сила Зайняті

П'ятий рік

95 300 87 000

Перший рік

82 500 80 700

№ 4. Що Втратив роботу через спад в економіці попадає в категорію безробітних, охоплених:

а) структурною формою безробіття;

б) фрикційною формою безробіття;

в) циклічною формою безробіття;

г) всі попередні відповіді невірні.

Поясніть різницю між трьома формами безробіття.

№ 5. Номінальний ВВП = 750 млрд. долл., природний рівень безробіття = 5%, фактичний рівень безробіття = 9%. Який обсяг продукції в грошовому вираженні недопроизведен в країні? (КоеффіциєнтОукена= 2,5).

№ 6. Які з перерахованих нижче економічних явищ характеризують фазу підйому середньострокового циклу:

а) зростання цін;

б) зростання безробіття;

в) зростання рівня виробництва;

г) зростання заробітної плати?

№ 7. До яких фаз класичного економічного циклу (криза, депресія, пожвавлення, підйом) відносяться наступні економічні явища:

а) стрімке падіння цін;

б) незначне підвищення рівня виробництва;

в) перевиробництво товарів;

г) припинення падіння цін, стабілізація товарних запасів;

д) підвищення цін і скорочення безробіття.

№ 8. Чим відрізняється криза перевиробництва від порушення рівноваги між попитом і пропозицією на певний товар або в певній галузі?

№ 9. До яких форм безробіття відносяться наступні її вияви:

а) звільнення з роботи в зв'язку з доглядом за дітьми;

б) звільнення в період кризи перевиробництва;

в) звільнення в зв'язку з початком навчання;

г) звільнення шахтарів в зв'язку з розвитком використання

альтернативних джерел енергії?

№ 10. Акселератор рівний 2. Розрахуйте об'єм інвестицій для кожного з періодів 1, при допущенні, що об'єм Ybпериоди, попередні 1990 р., складав одну і ту ж величину, т. е. 200 ден. ед.:

t 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Y 200 220 300 250 210 270 270 280 310

I ?

№ 11. Чи Означає поняття повної зайнятості абсолютну відсутність безробітних?

№ 12. У якому значенні ми говоримо про природний рівень безрабо- тици? Хіба безробіття - це «природне» явище для нормальної економічної ситуації?

№ 13. Які відмітні особливості структурних криз? Чим вони відрізняються від циклічних?

№ 14. Поясніть, що розуміється під синхронізацією економічних циклів.

№ 15. Які з перерахованих нижче заходів здійснює держава в фазі спаду? У фазі підйому?

а) підвищення податкових ставок;

б) підвищення процентних ставок по позиках;

в) збільшення державних витрат;

г) обмеження в області проведення амортизаційної політики. ТЕМА 9. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини:  ТЕМА 9. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини: Вивчивши тему 9, студент повинен знати: а) валютні відносини: зміст, учасники, причини виникнення; б) етапи розвитку валютної системи; в) поняття і види валютних систем, їх елементи; г) основи функціонування ринку іноземної валюти; д)
ТЕМА 3.6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ:  ТЕМА 3.6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ: Міжнародний валютний фонд (МВФ) і група Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), їх роль в розвитку співпраці і забезпечення цілісності і стабілізації всесвітнього господарства. Спільні риси і відмітні особливості організації і
Тема 20. Міжнародні фінансово-кредитні відносини:  Тема 20. Міжнародні фінансово-кредитні відносини: Завдання. У рамках міжнародних фінансово-кредитних відносин розрахуйте 1) по валютних операціях: Варіант 1. Крос-курс японської ієни до австралійського долара, якщо курс австралійського долара до долара США- 0,7050. Відповідь: 1 долл.-116,78 ієн.; 1
Тема №68. Міжнародна торгівля.: Міжнародна торгівля зростає і розвивається в зв'язку з вигідністю і:  Тема №68. Міжнародна торгівля.: Міжнародна торгівля зростає і розвивається в зв'язку з вигідністю і доцільністю міжнародного розподілу праці (МРТ). МРТ - це зосередження виробництва певних продуктів в економіці окремих країн з метою подальшою вигідною
Тема 14. Маркетинг в охороні здоров'я і спорті, індустрії краси і:  Тема 14. Маркетинг в охороні здоров'я і спорті, індустрії краси і побутовому обслуговуванні. Маркетинг роздрібної торгівлі: (4 ч) Маркетинг в охороні здоров'я і спорті. Маркетинг в індустрії краси і побутовому обслуговуванні. Маркетинг в роздрібній торгівлі. Література: Федосеев, В. Н. Віленський, А. В. Потребітель на вітчизняному ринку суспільного здоров'я / В. Н. Федосеєв, А. В.
Тема 10. Маркетинг партнерських відносин: (4 ч) Основні елементи і переваги маркетингу партнерських:  Тема 10. Маркетинг партнерських відносин: (4 ч) Основні елементи і переваги маркетингу партнерських відносин. Рівні зв'язків з споживачем. Менеджмент відносин з клієнтами (CRM). Характеристика маркетингу партнерських відносин. Індивідуальні покупці, особливості маркетингового
Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Зміст темиЦели і етапи маркетингових исследованийПонятие:  Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Зміст темиЦели і етапи маркетингових исследованийПонятие маркетингового дослідження, мети, задачі і етапи проведення маркетингових досліджень. Роль маркетингових досліджень в інформаційно- аналітичному забезпеченні управлінських і