На головну сторінку   Всі книги

Тема 7.)( Маркетинг комунікацій

Завдання № 7.1

Заповнити таблицю (+ або -):)( Ре

кл ам чи а чн

ая пр

од аж а Паб- лиси- ти Заходу щодо стимулювання збуту Особистий контакт з споживачем Відомий замовник, що оплатив повідомлення Формується стійка перевага до товару Завдання № 7.2

Товар - портативний пристрій для стирки, заснований на ультразвуку.)(

Виділіть групу цільового впливу, виберіть кошти поширення реклами, основні рекламні аргументи.)(

Завдання№ 7.3

За наступними даними визначите ефективність реклами.)(

Приріст прибутку компанії становив 825 тис. у.)( е.)( Витрати на рекламу складалися таким чином.)( Рекламне оголошення в пресі:)( тариф на 1 см газетній площі - 250 у.)( е.)(; оголошення займають загальну площу 140 см2.)( Телевізійна реклама:)( тариф за 1 мін.)( демонстрації по TV - 8 тис. у.)( е.)( за 1 мін.)(; укладений договір на 5 днів показу по 5 мін в день.)( Пряма поштова реклама:)( розіслане 100 тис. рекламних листівок;)( виготовлення (друкування) обійшлося по 0,1 у.)( е.)(/шт.)(; розсилка коштувала 5 у.)( е.)(/шт.)(

Завдання № 7.4

Для оцінки ефективності поштової розсилки рекламних матеріалів був проведений експеримент:)( жителям одного району рекламні листівки опускалися в поштові ящики;)( жителі іншого, контрольного району їх не отримували.)( Витрати на рекламу становили 70 тис. крб.

Відповідно були виділені дві групи ринків - пробна і контрольна.)( Були отримані наступні дані про продаж товару, що рекламується: )(

Продаж товару ВИГЛЯД РИНКУ Об'єм п родажи, тис. крб. До експерименту Після експерименту Пробний 2000 2300 Контрольний 1000 1020 Визначите економічну ефективність реклами.)(

Завдання № 7.5

Прибуток фірми мав стійкий характер:)( в середньому 300 тис. крб. в місяць.)( Була проведена рекламна кампанія, яка обійшлася в 150 тис. руб).)(, після чого прибуток подвоївся.)(

Визначте ефективність рекламної кампанії.)(

Тест по темі 7 «Маркетинг комунікацій»

Сукупність споживачів, що приймають купівельні рішення називається:)(

а) потенційні споживачі;)(

б) цільова аудиторія;)(

в) клієнти;

г) рекламна аудиторія.

Інтеграція методів і коштів стимулювання збуту з урахуванням часу і інтеграції покупців називається:

а) просування;

б) promotion-mix;

в) marketing-mix;

г) інтегровані маркетингові комунікації.

До каналів особистої комунікації не відносяться:

а) телефонні контакти;

б) особисті зустрічі;

в) переписка;

г) телебачення.

До коштів прямого маркетингу відноситься:

а) реклама в спеціалізованих журналах;

б) реклама в точці продажу;

в) direct mail;

г) знижки постійним клієнтам.

До каналів неособистої комунікації не відносяться:

а) друк;

б) наочні кошти реклами;

в) презентація;

г) спілкування по мережі Інтернет.

Прямий маркетинг - це стимулювання купівель внаслідок контакту з

споживачем, безпосередньо або поштою; направлений на отримання

від нього негайну реакцію у відповідь.

Вставте пропущене слово

а) вередливим;

б) затиснутим;

в) конкретним;

г) масовим.

До причин, по яких знижується ефективність реклами, не відносяться:

а) зростання обсягу інформації;

б) звертання покупця до інших джерел інформації;

в) швидкий ефект задрімати реклами;

г) використання реклами конкурентами.

9.

Економічна ефективність реклами визначається шляхом вимірювання її впливу на:

а) об'єм продажу;

б) величину витрат;

у) відношення споживачів до товару, що рекламується (послузі);

г) запоминаемость реклами.

10. Розробка бюджету просування здійснюється наступними методами. Укажіть зайве:

а) методом залишку;

б) методом приросту;

в) методом розрахунку на основі цілей і задач;

г) методом рентабельності інвестицій. Тема: Міжнародний досвід і співпраця в сфері ювенальной:  Тема: Міжнародний досвід і співпраця в сфері ювенальной юриспруденції: 1. Зарубіжний досвід соціальної роботи з неповнолітніми і молоддю. 2. Зарубіжний досвід організації профілактики правопорушень неповнолітніх. 3. Міжнародно-правова співпраця держав по захисту прав неповнолітніх,
ТЕМА №16. Міжнародний кредит і його вплив на економічне:  ТЕМА №16. Міжнародний кредит і його вплив на економічний розвиток держави: 1) Міжнародний кредит, умови виникнення і його роль в економіці 2) Класифікація форм міжнародного кредиту - 1 - Об'єктивною основою розвитку міжнародних кредитних відносин з'явилися: ü вихід виробництва за національні рамки; ü
Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система:  Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система: Валютна котировкаПри котировання розрізнюють базову валюту, або базу котировання, і валюту, що котирується, або валюту котировання. Базою є валюта, що приймається за одиницю (10 або 100 одиниць). Валюта, що Котирується - величина змінна, що показує ціну
ТЕМА 3.6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ:  ТЕМА 3.6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ: Міжнародний валютний фонд (МВФ) і група Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), їх роль в розвитку співпраці і забезпечення цілісності і стабілізації всесвітнього господарства. Спільні риси і відмітні особливості організації і
Тема № 64. Міжнародний рух капіталів.: Суть вивозу капіталу полягає в тому, що за рубіж переноситься вже:  Тема № 64. Міжнародний рух капіталів.: Суть вивозу капіталу полягає в тому, що за рубіж переноситься вже не акт реалізації прибутку, укладеної в ціні товарів, що експортуються, а сам процес її створення. Це зумовлює економічний інтерес сторони, що вивозить капітал, що, однак,
ТЕМА 25 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: 25.1. Поняття п форми механізму правового впливу. Співвідношення:  ТЕМА 25 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: 25.1. Поняття п форми механізму правового впливу. Співвідношення понять «правовий вплив» п «правове регулювання» Діючим право може вважатися як з формальною (факт юридичного закріплення норми права у відповідному джерелі),
Тема 10. Маркетинг партнерських відносин: (4 ч) Основні елементи і переваги маркетингу партнерських:  Тема 10. Маркетинг партнерських відносин: (4 ч) Основні елементи і переваги маркетингу партнерських відносин. Рівні зв'язків з споживачем. Менеджмент відносин з клієнтами (CRM). Характеристика маркетингу партнерських відносин. Індивідуальні покупці, особливості маркетингового