На головну сторінку   Всі книги

Тема 2. МАРКЕТИНГОВА СЕРЕДА ФІРМИ Зміст теми:

2.1. Поняття і класифікація навколишнього маркетингового середовища Многофакторная середа маркетингу: поняття і класифікація. Поняття макросреди і микросреди маркетингу. Внутрішня і зовнішня микросреда маркетингу: чинники і суб'єкти микросреди.

Основні типи посередників. Основні типи контактних аудиторій Чинники макросреди маркетингу.

Внутрішня микросреда маркетингу: поняття, чинники і суб'єкти внутрішньої микросреди. Підрозділи фірми, що є суб'єктами внутрішньої микросреди. Потенціал фірми як комплекс можливостей і досягнень, що забезпечують її конкурентну перевагу на ринку. Елементи потенціалу фірми.

Ринок: маркетинг і конкуренція

Аналіз конкуренції як становляча частина аналізу зовнішньої микросреди компанії. Основне значення конкуренції для маркетингу. Конкуренція як середовище мешкання маркетингу. Достоїнства конкуренції як інструмента ринкової рівноваги. Типи конкурентів. Модель п'яти конкурентних сил. Умови, що визначають конкурентну силу посередників - клієнтів компанії. Конкурентна сила постачальників.

Поняття конкурентної ситуації, конкурентної поведінки. Основні типи конкурентної ситуації: чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція, чиста конкуренція, їх характеристика. Критерії існування працюючої конкуренції: структурні, поведенческие, функціональні.

Ринок: конкурентоздатність і конкурентна перевага з позиції маркетингу

Поняття конкурентної боротьби, конкурентних переваг, конкурентоздатності товару, конкурентоздатності фірми. Роль створення і утримання конкурентних переваг. Поняття ринкової сили, показники ринкової сили фірми. Види конкурентних переваг по чинниках переваги: внутрішні і зовнішні. Види конкурентних переваг по періоду дії: довгострокові і короткострокові. Види конкурентної боротьби.

Макросреда маркетингу

Поняття макросреди. Вплив макросреди: демографічних, економічних, природних, технічних, політичних і культурних чинників. Облік впливу чинників макросреди в процесі планування маркетингової діяльності компанії. Характеристика чинників макросреди.

Цілі вивчення теми:

Формування поняття про навколишнє маркетингове середовище як про систему чинників, що впливають на маркетингову діяльність фірми.

Аналіз впливу чинників мікро і макросреди на взаємодію суб'єктів ринку.

Задачі вивчення теми:

Сформувати уявлення про навколишнє маркетингове середовище.

Ознайомитися з чинниками навколишнього маркетингового середовища: регульованими, контрольованими і нерегульованими.

Визначити вплив чинників макросреди на маркетингову діяльність фірми.

Проаналізувати можливості впливу фірми на суб'єкти і чинники маркетингової середи.

Успішно вивчивши тему, студент:

Знає:

Поняття навколишнього маркетингового середовища.

Класифікацію навколишнього маркетингового середовища.

Поняття микросреди маркетингу: внутрішньої і зовнішньої.

Поняття макросреди маркетингу.

Поняття конкуренції, типологію конкурентів.

Поняття конкурентоздатності і конкурентних переваг.

Уміє:

Виявляти чинники маркетингової середи і міру їх контролю.

Охарактеризувати макросреду маркетингу.

Охарактеризувати внутрішню і зовнішню микросреду маркетингу.

Розрізнювати чинники, контрольовані, регульовані і незалежні від маркетингу фірми.

- Придбаває навики:

Визначення чинників навколишнього маркетингового середовища.

Аналізу чинників навколишнього маркетингового середовища.

Вибору стратегії поведінки фірми в залежності від міри впливу навколишнього середовища маркетингу.

Вивчаючи тему, необхідно акцентувати увагу на наступних поняттях: маркетингова середа; микросреда маркетингу; макросреда маркетингу; конкурентоздатність; конкурентоздатність товару; конкурентоздатність фірми; конкуренція; конкурентна поведінка; конкурентна боротьба; конкурентні переваги; чиста конкуренція; олігополія; монополістична конкуренція; ринкова сила.

Порядок вивчення теми:

Рекомендована тривалість вивчення теми - 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 4 години самостійної роботи. Передбачені:

Лекція на тему «Маркетингова середа фірми».

Практичні заняття в формі семінарів.

Самостійна робота студентів в формах: вивчення основної і додаткової літератури; виконання тестових завдань по темі 2; рішення задач по темі 2; відвідування Інтернет-сайтов по даній тематиці; участь в чатах.

У процесі аудиторной роботи:

вирішіть задачі 2.1.

- 2.3. практикуму;

розберіть ситуационную задачу по темі 2 і відповідайте на питання. У процесі самостійної роботи вирішите задачі 2.4, 2.5. практикуму. Методичні вказівки:

Питання теми: 1) Поняття і класифікація навколишнього маркетингового середовища; 2) Ринок: маркетинг і конкуренція; 3) Ринок: конкурентоздатність і конкурентна перевага з позиції маркетингу; 4) Макросреда маркетингу.

При підготовці до першого питання.

Познайомтеся з темою 2.1. учбового посібника «Маркетинг».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання.

Які чинники відносяться до чинників макросреди?

Які чинники відносяться до чинників микросреди?

Охарактеризуйте внутрішню микросреду.

Охарактеризуйте зовнішню микросреду.

Проаналізуйте міру контрольованості кожного чинника микросреди маркетингу.

При підготовці до другого питання.

Познайомтеся з темою 2.2. учбового посібника «Маркетинг».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання.

Охарактеризуйте роль конкуренції в маркетингу.

Приведіть типологію конкурентів.

Охарактеризуйте існуючі конкурентні ситуації.

У чому укладаються особливості поведінки фірми в залежності від конкурентної ситуації?

При підготовці до третього питання.

Познайомтеся з темою 2.3. учбового посібника «Маркетинг».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання.

Які чинники визначають конкурентоздатність товару, фірми?

Чим зумовлена ринкова сила фірми?

При підготовці до четвертого питання.

Познайомтеся з темою 2.4. учбового посібника «Маркетинг».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання. Чинники макросреди маркетингу незалежні від маркетингу компанії. Як компанія повинна враховувати їх вплив в процесі планування своєї діяльності?

Контрольні питання:

Охарактеризуйте суть навколишнього середовища маркетингу.

Який вплив надає на фірму навколишнє маркетингове середовище?

Які чинники макросреди надають негативний вплив на маркетингову діяльність фірми, а які - позитивне?

Яка роль чинників микросреди в процесі маркетингової діяльності фірми?

Охарактеризуйте механізм дії і принципові відмінності микросреди і макросреди маркетингу.

Яких принципів повинні дотримуватися суб'єкти внутрішньої микросреди в процесі планування маркетингової діяльності?

Які чинники впливають на внутрішній потенціал фірми?

Яка роль конкуренції в діяльності фірми?

Яка роль вибору посередників в діяльності фірми?

Охарактеризуйте модель п'яти конкурентних сил.

При вивченні теми 2 необхідно:

Читати:

Основна література:

Учбова допомога Маркетинг: Учбове пособие.- Тема 2.

Маркетинг / Під ред. Е. А. Уткина.- М.: «ТАНДЕМ», видавництво ЕКМОС, 1998.

Маркетинг: Підручник / Під ред. А. Н. Романова.- М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.

Додаткова література:

Андреева О. Д. Технология бізнесу: маркетинг: Учбове пособие.- М.: ИНФРА-М- НОРМА, 1997.

Академія ринку. Маркетинг / Пер. з фр.- А. Дайан, Ф. Букерель і інш.- М.: Економіка, 1993.

Все про маркетинг: Сб. материалов.- М.: Азимут-Центр, 1991.

Котлер Ф. Основи маркетингу / Пер. з англ.- М.: Прогрес, 1991.

Ламбен Ж. Ж. Стратегичеський маркетинг. Європейська перспектива / Пер. з фр.- СПб.: Наука, 1996.

Ф. Котлер, Г Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг Основи маркетингу / Пер. з англ.- 2-е европ. Ізд.- М.; СПб.; ДО.: Видавничий будинок «Вільямс», 2000.

Е. П. Голубков Основи маркетингу: Учебник.- М.: Видавництво «Фінпресс», 1999.

Відвідати сайти Інтернет:

www.dis.ru

www.marketing.spb.ru

www.cfin.ru

www.marketingmix.ru

Ознайомитися з ППП:

програма Ластівка (див. сайт: www.kasatka.ru)

програма Marketing Expert (див. сайт:

www.curs.ru/New_Folder/Marketing_Expert.htm

www.pro-invest.ru/it/products/index.htm) Тема 7. Методи дослідження соціальної сфери: (4 ч) Інформаційні системи соціального маркетингу. Методи:  Тема 7. Методи дослідження соціальної сфери: (4 ч) Інформаційні системи соціального маркетингу. Методи соціально-маркетингових досліджень. Первинні і повторні дослідження (на прикладі НКО). Література: Холмз, О. Маркетінговоє дослідження. Методика соціального маркетингу для суспільних
ТЕМА 4 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ:  ТЕМА 4 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ: ПЛАННаучний інструментарій фінансового менеджменту. Методи і моделі, що використовуються в фінансовому менеджменте.1. Науковий інструментарій фінансового менеджментаФинансовий інструмент є економічною категорією ринкової економіки. Згідно з стандартом
Тема: Міжнародний досвід і співпраця в сфері ювенальной:  Тема: Міжнародний досвід і співпраця в сфері ювенальной юриспруденції: 1. Зарубіжний досвід соціальної роботи з неповнолітніми і молоддю. 2. Зарубіжний досвід організації профілактики правопорушень неповнолітніх. 3. Міжнародно-правова співпраця держав по захисту прав неповнолітніх,
Тема 3.2. Міжнародні валютні відносини: Іноді гроші дуже дорого стоять. Ральф Емерон, американський:  Тема 3.2. Міжнародні валютні відносини: Іноді гроші дуже дорого стоять. Ральф Емерон, американський філософ XIX віку. Те не біда, якщо за рубель дають полрубля; а те біда, коли за рубл ь стануть давати в пику. М. Е. Салтиков - Щедрін, російський письменник. Валюта. Конвертованість валюти
ТЕМА 3.6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ:  ТЕМА 3.6. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ: Міжнародний валютний фонд (МВФ) і група Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), їх роль в розвитку співпраці і забезпечення цілісності і стабілізації всесвітнього господарства. Спільні риси і відмітні особливості організації і
Тема 3.1. Міжнародна торгівля. Міжнародна торгова політика:  Тема 3.1. Міжнародна торгівля. Міжнародна торгова політика: Немає такого народу, який погубила б торгівля. Бенджамин Франклін, американський вчений і політик. І треба торгівлю знати різного роду, Торгівлі не знаючий чоловік - без доходу. Юсуф Баласагунський, середньоазіатський поет, мислитель. Сиджу з ранку до вечора
Тема 14. Маркетинг в охороні здоров'я і спорті, індустрії краси і:  Тема 14. Маркетинг в охороні здоров'я і спорті, індустрії краси і побутовому обслуговуванні. Маркетинг роздрібної торгівлі: (4 ч) Маркетинг оздоровчих послуг. Маркетинг в спорті. Маркетинг в індустрії краси і побутовому обслуговуванні. Маркетинг в роздрібній торгівлі. Державні і приватні медичні послуги. Центри народної медицини. Комплиментарная медицина