На головну сторінку   Всі книги

Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст теми

Мети і етапи маркетингових досліджень

Поняття маркетингового дослідження, мети, задачі і етапи проведення маркетингових досліджень. Роль маркетингових досліджень в інформаційно- аналітичному забезпеченні управлінських і регулюючих функцій маркетингу.

Процес планування маркетингового дослідження. Причини проведення маркетингових досліджень. Задачі маркетингового дослідження споживачів.

Система маркетингової інформації

Інформаційне забезпечення маркетингу. Поняття маркетингової інформації, її роль в маркетинговому дослідженні. Джерела маркетингової інформації. Система маркетингової інформації. Звіт про ринкову середу. Джерела інформації по типах ринків. Класифікація маркетингової інформації. Види маркетингової інформації, приклади кількісної і якісної інформації. Проблема забезпечення надійності інформації.

9.3. Типологія маркетингових досліджень Класифікація маркетингових досліджень.

«Кабінетне» і «польове» дослідження. Можливості безпосереднього спостереження при зборі маркетингової інформації.

Інформація про споживачів. Вибірковий метод отримання інформації про споживачів. Забезпечення репрезентативности вибіркової інформації.

Опити як найбільш поширена форма отримання маркетингової інформації. Види опитів. Періодичність і повнота проведення опитів.

Панелі споживачів як джерело інформації про споживачів, їх організація, інформаційний потенціал.

Індивідуальне і групове інтерв'ювання споживачів, телефонне інтерв'ю. Фокус-групи.

Анкетування як форма опиту, його суть, задачі і основи методології. Вимоги по складанню анкети. Експертні дослідження. Роль експертних оцінок як джерела маркетингової інформації. Основні види експертних досліджень.

Цілі вивчення теми:

Формування системи понять про маркетингові дослідження і маркетингову інформацію.

Формулювання початкових уявлень про роль маркетингових досліджень в системі маркетингу.

Задачі вивчення теми:

Ознайомитися з цілями і задачами проведення маркетингових досліджень.

Ознайомитися з етапами проведення маркетингових досліджень.

Ознайомитися з методами збору маркетингової інформації.

Успішно вивчивши тему, студент:

Знає:

Суть маркетингового дослідження.

Систему маркетингової інформації.

Методи маркетингових досліджень.

Уміє:

Визначати тип необхідної маркетингової інформації.

Визначати цілі і задачі проведення маркетингового дослідження.

Визначати метод проведення дослідження.

Придбаває навики:

Підготовки плану проведення маркетингового дослідження.

Постановки проблеми маркетингового дослідження.

Розробки етапів проведення маркетингового дослідження.

Вибору методу збору маркетингової інформації відповідно до необхідного типу даних.

Вивчаючи тему, необхідно акцентувати увагу на наступних поняттях:

маркетингове дослідження; маркетингова інформація; кількісні дослідження; якісні дослідження; кабінетні дослідження; тестування ринку; інтерв'ю; анкета; цільові групи.

Порядок вивчення теми:

Рекомендована тривалість вивчення теми - 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 4 години самостійної роботи. Передбачені:

Лекція на тему «Маркетингові дослідження».

Практичні заняття в формі семінарів.

3.

Самостійна робота студентів в формах: вивчення основної і додаткової літератури; виконання тестових завдань по темі 9; рішення задач по темі 9; відвідування Інтернет-сайтов по даній тематиці; участь в чатах. У процесі аудиторной роботи:

вирішіть задачі 9.1 -9.3. практикуму;

розберіть ситуационную задачу по темі 9 і відповідайте на питання. У процесі самостійної роботи вирішите задачі 9.4, 9.5. практикуму. Методичні вказівки:

Питання теми: 1) Цілі і етапи маркетингових досліджень; 2) Система маркетингової інформації; 3) Типологія маркетингових досліджень. При підготовці до першого питання.

Прочитайте тему 9.1 Учбового посібника «Основи маркетингу».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання. Обговоріть основні проблеми збору маркетингової інформації і проведення маркетингових досліджень.

Проаналізуйте процес планування маркетингового дослідження.

При підготовці до другого питання.

Прочитайте тему 9.2 Учбового посібника «Маркетинг».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання. Розгляньте основні джерела маркетингової інформації. Отримання якого типу інформації є:

процесом, що найбільш дорого коштує,

найбільш дешевим?

Яка інформація є найбільш цінною?

При підготовці до третього питання.

Прочитайте тему 9.3 Учбового посібника «Маркетинг».

Для освоєння теми необхідно обдумати наступні проблеми і відповісти на питання. Приведіть класифікацію маркетингових досліджень. Подумайте, чим зумовлена розглянута кваліфікація? Які задачі стоять перед обробкою результатів досліджень?

Контрольні питання:

Сформулюйте поняття маркетингового дослідження.

Назвіть основні типи маркетингової інформації.

Які джерела маркетингової інформації?

Які цілі проведення маркетингових досліджень.

Які задачі вирішуються в процесі проведення маркетингових досліджень?

У чому укладається планування проведення маркетингового дослідження?

Які етапи проходить процес проведення маркетингового дослідження?

Перерахуйте основні методи проведення маркетингових досліджень.

Які особливості використання різних методів маркетингових досліджень?

У чому укладається обробка результатів дослідження?

При вивченні теми 9 необхідно:

- Читати:

Основна література:

Маркетинг: Учбове пособие.- Тема 9.

Голубков Е. П. Маркетінговие дослідження: теорія, методологія і практика.- М.: Видавництво «Фінпресс», 1998.

Додаткова література:

Андреева О. Д. Технология бізнесу: маркетинг. Учбове пособие.- М.: ИНФРА.-М- НОРМА, 1997.

Академія ринку. Маркетинг / Пер. з фр.- А. Дайан, Ф. Букерель і інш.- М.: Економіка, 1993.

Все про маркетинг: сб. материалов.- М.: Азимут-Центр, 1991.

Диксон П. Р. Управленіє маркетингом / Пер. з англ.- М.: ЗАТ «Видавництво БІНОМ», 1998.

Дихтль Е., Хершген Х. Практічеський маркетинг: Учбове пособие.- М.: Вища школа, 1995.

Котлер Ф. Основи маркетингу / Пер. з англ.- М.: Прогрес, 1991.

Маркетинг / Під ред. Е. А. Уткина.- М.: ТАНДЕМ, видавництво ЕКМОС, 1998.

Маркетинг: Підручник / Під ред. А. Н. Романова.- М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.

- Відвідати сайти Інтернет:

www.4p.ru

www.mamba.ru

www.cfin.ru. ТЕМА 1.3. ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ:  ТЕМА 1.3. ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ: Поняття і зміст готівково-грошового обороту. Взаємозв'язок і відмінності Готівково-грошового обороту і грошового обігу. Схема організації руху готівки по схемі: розрахунково-касові центри ЦБР, комерційні банки, підприємства, населення.
Тема 13. Світова економіка і світова торгівля.: Міжнародний розподіл праці і розвиток світової торгівлі.:  Тема 13. Світова економіка і світова торгівля.: Міжнародний розподіл праці і розвиток світової торгівлі. Інтернаціоналізм економіки і торгівлі. Міжнародні економічні організації. Міжнародна торгівля і ефективність національної економіки. Теорія абсолютних переваг. Теорія
Тема 7. Методи дослідження соціальної сфери: (4 ч) Маркетингова інформація про соціальну сферу. Маркетингові:  Тема 7. Методи дослідження соціальної сфери: (4 ч) Маркетингова інформація про соціальну сферу. Маркетингові інформаційні системи. Специфіка соціально-маркетингових досліджень стилю життя, потреб, потреб і мотивів поведінки. Повторні і первинні маркетингові дослідження ( прикладі
Тема: Міжнародний досвід і співпраця в сфері ювенальной:  Тема: Міжнародний досвід і співпраця в сфері ювенальной юриспруденції: 1. Зарубіжний досвід соціальної роботи з неповнолітніми і молоддю. 2. Зарубіжний досвід організації профілактики правопорушень неповнолітніх. 3. Міжнародно-правова співпраця держав по захисту прав неповнолітніх,
Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система:  Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система: Валютна котировкаПри котировання розрізнюють базову валюту, або базу котировання, і валюту, що котирується, або валюту котировання. Базою є валюта, що приймається за одиницю (10 або 100 одиниць). Валюта, що Котирується - величина змінна, що показує ціну
Тема: Міжнародні фінансові інститути: Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) Основні задачі МВФ: - сприяння:  Тема: Міжнародні фінансові інститути: Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) Основні задачі МВФ: - сприяння збалансованому зростанню міжнародної торгівлі; - надання кредитів країнам-членам МВФ для подолання валютних труднощів, пов'язаних з дефіцитом їх платіжного балансу; -
Тема 6. МЕХАНІЗМ РИНКУ ДОВЕРШЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: № 1. Якщо держава, бажаючи підтримати фермерські господарства,:  Тема 6. МЕХАНІЗМ РИНКУ ДОВЕРШЕНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: № 1. Якщо держава, бажаючи підтримати фермерські господарства, встановить ціну на м'ясо вище рівноважної, як це відіб'ється на величині загального виграшу споживача даного виду продукції. Покажіть це графічно. №2. Представте себе навперемінно в ролі