На головну сторінку   Всі книги

Тема 7. Міжнародні валютно-кредитні відносини Валютна система

Валютна котировання

При котировання розрізнюють базову валюту, або базу котировання, і валюту, що котирується, або валюту котировання. Базою є валюта, що приймається за одиницю (10 або 100 одиниць). Валюта, що Котирується - величина змінна, що показує ціну базової валюти.

Звичайно базовою валютою є долар США.

На валютному ринку діють два методи валютної котировання: пряма і непряма (зворотна). У більшості країн (в тому числі і в Росії) застосовується пряма котировання, при якій курс одиниці іноземної валюти виражається у національній валюті (за базу приймається іноземна валюта). При непрямій котировання долар США є валютою котировання. Офіційно котируються до долара США у вигляді непрямої котировання такі валюти, як евро, англійський фунт стерлінгів і валюти бувшої колоній Великобританії (австралійський долар, новозеландський долар і інш.).

Розглянемо різні способи розрахунку кросу-курсів в залежності від того, як котируються валюти по відношенню до третьої валюти.

Приклад 1. Знайти крос-курси валют з прямою котировання до долара США: німецької марки і швейцарського франка. Долар служить базою котировання.

Якщо USD/DEM = 1,4056 і USD1=DEM1,4056;

USD/CHF=1,1645 і USD1=CHF1,1645, то DEM 1,4056 = CHF1,1645,

звідси

DEM1 = CHF1,645 / 1,4056 = CHF 0,8285;

CHF1 = DEM1,4056 / 1,1645 = DEM1,2070.

Приклад 2. Визначити крос-курси валют з непрямою котировання до долара США. Нехай долар є валютою котировання англійського фунта стерлінгів і австралійського долара.

Якщо GBP/USD = 1,6012, то USD1 = GBP1/1,6012;

AUD/USD = 0,7275; USD1 = AUD1/0,7275;

звідси GBP1/1,6012 = AUD/0,7275;

GBP1 = (1,6012 х AUD1) / 0,7275 = AUD 2,2010; AUD1 = (0,7275 х GBP1) / 1,6012 = GBP 0,4543. Тобто GBP/AUD = 2,2010; AUD / GBP = 0,4543.

Таким чином, якщо долар США служить базою котировання або валютою котировання для обох валют, то крос-курс буде рівний відношенню відповідних доларових курсів цих валют.

Приклад 3. Долар є базою котировання тільки для однієї з валют (валютою котировання - для іншої).

Нехай USD/DEM = 1,4056; GBP/USD = 1,6012. Оскільки 1 долл. США = 1,4056 DEM, а 1 ф. ст. = 1,6012 USD, то, зробивши підстановку, отримаємо, що 1 ф. ст. = 1,6012 х 1,4056 DEM. Значить, банк прокотирует GBP/DEM 2,2506. Отже, якщо долар служить базою котировання для однієї валюти і валютою котировання для іншої, то для визначення кросу-курсу валюти, для якої долар є валютою котировання, треба перемножити доларові курси цих валют.

Вирішіть самостійно

Якщо 1 USD = 1,84 DEM, то скільки доларів буде коштувати одна марка?

ВІДПОВІДЬ: 0,54. Розподіл праці: - якісна диференціація трудової діяльності... Розділення:  Розподіл праці: - якісна диференціація трудової діяльності... Розподіл праці існує в різних формах, відповідних рівню продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Виявом розподілу праці є обмін
1. Розділення рахунків на активні і пасивні, відмова від використання:  1. Розділення рахунків на активні і пасивні, відмова від використання активно-пасивних рахунків.: Для відображення операцій, по яким сальдо може бути або дебетове, або кредитове, передбачається наявність парних рахунків - активного і пасивного. На початку операційного дня операції починають відбиватися по рахунку, що має сальдо (залишок) по
Розділення повноважень: між регулюючими органами - нормотворчество і нормоприменение -:  Розділення повноважень: між регулюючими органами - нормотворчество і нормоприменение - не повинні вміщуватися в одній особі.
Розділення банківських і інших фінансових послуг: Ще однією важливою межею банківської системи США до цього часу:  Розділення банківських і інших фінансових послуг: Ще однією важливою межею банківської системи США до цього часу було встановлене Законом Гласса-Стиголла 1933 року розділення банківської справи і інших фінансових послуг: операцій з цінними паперами, торгівлі нерухомістю і страхування. Як
Розділ I Древньоруський демократія: У першому розділі міждисциплінарної бібліографії представлена:  Розділ I Древньоруський демократія: У першому розділі міждисциплінарної бібліографії представлена література по історії демократичних інститутів Древньої Русі, переважно Великого Новгорода і Пськова. Систематизований корпус джерел, учбових посібників, довідкових матеріалів і
Тема 10. Податкове право РФ: Поняття податку, збору. Система податків, зборів. Інші податкові:  Тема 10. Податкове право РФ: Поняття податку, збору. Система податків, зборів. Інші податкові платежі: поняття, склад. Спеціальні податкові режими. Функції податків і зборів. Принципи їх встановлення і стягування. Поняття податкового права РФ. Його місце в системі фінансового
ТЕМА 1.3. ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ:  ТЕМА 1.3. ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ: Поняття і зміст готівково-грошового обороту. Взаємозв'язок і відмінності Готівково-грошового обороту і грошового обігу. Схема організації руху готівки по схемі: розрахунково-касові центри ЦБР, комерційні банки, підприємства, населення.