На головну сторінку   Всі книги

Тема 6. Необхідність і суть кредиту

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу категорії, що визначають суть кредиту: об'єкт, суб'єкти, стадії руху, функції, закони, основа кредиту; на відмінність лихварського кредиту від капіталістичного.

Потрібно розрізнювати поняття "реальної" і "формальної" поворотності. При розгляді форм і видів кредиту звернете увагу на комерційне кредитування, під яким розуміється надання підприємствами відстрочки платежу за товар (послугу). Кредит може приводити і до негативних наслідків, в зв'язку з чим важливе питання визначення "меж кредитування". При розкритті питання класифікації кредиту приводяться уперше терміни, які більш детально будуть роз'яснені в подальших розділах учбового матеріалу (кредитування "по обороту", "по залишку"; овердрафт, контокорент, кредитна лінія, "великий кредит" і інш.). Для закріплення теоретичного матеріалу запропоновані тести. Використайте схеми 21 - 26. Тема 7.2. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів:  Тема 7.2. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів: Розрахунково-касове (операційне) обслуговування клієнтів - це група банківських послуг, пов'язана з проведенням банком касових операцій і безготівкових розрахунків по рахунках клієнтів і без відкриття рахунку. У цей час ці види банківських операцій
Тема 5.8 Організація проведення облікових операцій по виписках банку:  Тема 5.8 Організація проведення облікових операцій по виписках банку: Працівник відділу обліку приймає від операційного відділу виписку банку по поточних рахунках казначейства з прикладеними до них платіжними документами в день отримання виписки їх РКЦ до 15 годин. Отримані документи підлягають перевірці по наступних
Тема 5.6 Організація передачі платіжних документів в:  Тема 5.6 Організація передачі платіжних документів в розрахунково-касовий центр. Отримання і перевірка виписок банку: Платіжні доручення по складеному опису передаються працівником операційного відділу на виконання операціоністу РКЦ в період, встановлений графіком обслуговування органу казначейства банком. Передача платіжних документів в РКЦ може здійснюватися
Тема 2.1 Організація виконання бюджету в Російській Федерації:  Тема 2.1 Організація виконання бюджету в Російській Федерації: Виконання федерального бюджету здійснюється органами казначейства на рахунках, відкритих для обліку доходів і коштів бюджету в Центральному банку Російській Федерації і його розрахунково-касових центрах. У окремих разах рахунку казначейства можуть бути
ТЕМА 3. Організація грошового обігу в Росії: Вивчивши тему 3, студент повинен знати: а) поняття грошового обігу і:  ТЕМА 3. Організація грошового обігу в Росії: Вивчивши тему 3, студент повинен знати: а) поняття грошового обігу і його закономірність; б) організацію безготівкових розрахунків; в) форми і принципи безготівкових розрахунків; г) чинники, що впливають на рівень зростання цін в економіці; д) порядок
Тема 7. Зобов'язальне право: Перелік питань, що розглядаються: 7.1. Поняття зобов'язання. 7.2.:  Тема 7. Зобов'язальне право: Перелік питань, що розглядаються: 7.1. Поняття зобов'язання. 7.2. Зміст і види зобов'язань. 7.3. Суб'єкти зобов'язань. Множинність осіб в зобов'язанні. 7.4. Виконання і припинення зобов'язань. 7.5. Способи забезпечення зобов'язань.
Тема 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКОВОЇ економіки: № 1. «Зведений до основної своєї суті, інститут власності:  Тема 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКОВОЇ економіки: № 1. «Зведений до основної своєї суті, інститут власності полягає у визнанні за кожною людиною права на виняткове розпорядження предметами, які ця людина, чоловік або жінка, створив власним трудом або отримав, або вдар,