Головна   Всі книги

Тема 3. Загальні проблеми економічного розвитку

Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку. Потреби і їх види. Безграничность потреб і обмеженість ресурсів. Чинники виробництва і їх види. Проблема технологічного вибору в суспільстві.

Крива виробничих можливостей. Економіка і ефективність. Ключові питання економіки. Поняття альтернативної вартості. Порівняльні переваги.

Економічні системи: поняття і основні елементи. Загальна характеристика базових моделей. Змішана економіка і її типи.

Додаткова література

Антюшина Н. Шведська модель економічної реформи// Економіст. 2000. №1.

Загоруйко И. А., Федора В. Н. Предели економічного розвитку і їх вірогідні слідства //Вісник МГУ. Сірок. Економ. 1993. № 2.

Зайдель Х., Теммен Р. Основи вчення про економіку. М., 1994.

Иванченко В. Государство і корпорації// Економіст. 2000. №1.

Херрманн-Пиллат К. Социальная ринкова економіка як форма цивілізації// Питання економіки. 1999. № 12.

Юрьева Т. В. Социальная ринкова економіка. М., 1999. Тема 15. Особливості проведення регіональних виборів в Російській:  Тема 15. Особливості проведення регіональних виборів в Російській Федерації (на прикладі Орловської області): План заняття 1. Порядок призначення виборів в Орловської області. 2. Формування виборчих округів і виборчих дільниць. 3. Висунення і реєстрація кандидатів, списків кандидатів. Особливості висунення кандидатів на пост вищого
Тема 6. Особливості комунікацій при управлінні кризовими ситуаціями.:  Тема 6. Особливості комунікацій при управлінні кризовими ситуаціями.: Зрозуміло, що в умовах кризи організації імовірність вияву негативних емоцій дуже велика. Отже, при контактах між співробітниками вони будуть грати одну з головних ролей, впливаючи при цьому на ефективність ділових комунікацій.
ТЕМА №7. Особливості акредитивної форми безготівкових розрахунків:  ТЕМА №7. Особливості акредитивної форми безготівкових розрахунків: 1) Функції і сфера використання акредитива 2) Суб'єкти, що беруть участь в операції з використанням акредитива 3) Види акредитива 4) Відкриття акредитива 5) Виконання акредитива - 1 - Акредитив (від лати. accreditivus - довірчий) - це
Тема 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА:  Тема 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: № 1. Чи Існують загальні економічні проблеми для суспільств: з централізованим плануванням, традиційного, з ринковою економікою? Чи Згодні Ви з таким формулюванням питання? № 2. а) проблема «що проводити» виникає тільки при обмеженості
Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО:  Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ: У рамках антимонопольної політики можна виділити два основних напрями: демонополізацію і регулювання діяльності підприємницьких монополій. Політика демонополізації направлена на зниження (обмеження зростання) міри монополізації ринку.
Тема 5.8 Організація проведення облікових операцій по виписках банку:  Тема 5.8 Організація проведення облікових операцій по виписках банку: Працівник відділу обліку приймає від операційного відділу виписку банку по поточних рахунках казначейства з прикладеними до них платіжними документами в день отримання виписки їх РКЦ до 15 годин. Отримані документи підлягають перевірці по наступних
Тема 2.1 Організація виконання бюджету в Російській Федерації:  Тема 2.1 Організація виконання бюджету в Російській Федерації: Виконання федерального бюджету здійснюється органами казначейства на рахунках, відкритих для обліку доходів і коштів бюджету в Центральному банку Російській Федерації і його розрахунково-касових центрах. У окремих разах рахунку казначейства можуть бути