На головну сторінку   Всі книги

Тема 6.8 Операції по списанню коштів з особових рахунків бюджетополучателей. Формування оборотно-сальдової відомості і виписок по особових рахунках

Списання грошових коштів з особового рахунку бюджетополучателя проводиться на основі:

платіжного доручення бюджетополучателя;

виконавчого листа судового органу;

меморіального ордера, оформленого до чека на отримання готівки коштів.

Після того як випискою банку отримано підтвердження про списання сум з поточного рахунку казначейства по платіжно-розрахункових документах, направлених напередодні в РКЦ, відповідальний виконавець операційного відділу здійснює введення виписки в базу даних і підтвердження операцій дня по виписці банку.

При підтвердженні випискою банку по поточному бюджетному рахунку казначейства про зроблену оплату платіжних доручень бюджетополучателей, про надходження відповідних грошових сум в адресу бюджетополучателей, а також на основі меморіальних ордерів на зарахування і списання коштів з особових рахунків бюджетополучателей операційний відділ зараховує ці суми на особові рахунки бюджетополучателей або списує їх з рахунків.

Після завершення операційного дня підраховуються підсумки по кожному особовому рахунку, і відповідальний виконавець операційного відділу складає баланс операційного дня, формує оборотно-сальдову відомість руху грошових коштів по особових рахунках і поточному рахунку казначейства.

Операційний відділ видає по кожному особовому рахунку виписку. У ній вказуються показники бюджетної класифікації, по яких в даний операційний день були довершені операції і відповідні ним:

вхідний на початок дня і вихідний на кінець дня залишки лімітів бюджетних зобов'язань для здійснення касових витрат;

об'єм лімітів бюджетних зобов'язань, доведений повідомленням розпорядника коштів;

вхідний на початок дня і вихідний на кінець дня залишки фінансування;

об'єм фінансування, доведений повідомленням розпорядника коштів;

касова витрата;

відновлення касової витрати;

номера розрахункових документів, повідомлень і меморіальних ордерів органу казначейства.

Виписки з лівих рахунків оформляються підписом відповідального виконавця операційного відділу, якому розпорядженням керівника органу казначейства поручається одноосібно оформляти і підписувати розрахунково-грошові документи по колу операцій, що виконується.

Перші примірники виписок працівник операційного відділу передає довіреній особі одержувача коштів на наступний робочий день після обробки виписки банку у встановлений операційний час. Разом з випискою з особового рахунку передаються останні примірники платіжних документів і меморіальних ордерів по кожному запису з відміткою операційного відділу, а також другий примірник опису платіжних документів з відмітками про виконання.

Виписки і платіжні документи до них видаються під розписку особам, що мають право першого або другого підпису по даному особовому рахунку, або їх представникам по довіреності, оформленій у встановленому порядку.

У разі утрати бюджетополучателем виписки з особового рахунку дублікат видається з письмового дозволу головного бухгалтера органу казначейства або його заступника.

Одержувач бюджетних коштів зобов'язаний письмово повідомити органу казначейства не пізніше ніж через три дні після вручення виписки про суми, помилково записані в його рахунок. При відсутності заперечень у вказані терміни довершені операції по особовому рахунку і залишки на цих рахунках вважаються підтвердженими.

При виявленні помилкових записів, зроблених органом федерального казначейства по особових рахунках, він має право вносити виправні записи по рахунку в межах поточного фінансового року без згоди клієнта з подальшим його повідомленням.

Відповідальним виконавцем операційного відділу щодня або по мірі здійснення операцій по особових рахунках формуються вихідні форми «Операції поточного дня по особових рахунках».

Закриття операційного дня проводиться після вивіряння операцій поточного дня по особових рахунках і формування балансу операційного дня, а також всіх документів дня в день отримання виписки банку.

Перевірку оборотно-сальдової відомості, а також дотримання балансу операційного дня здійснює начальник операційного відділу, після чого він дає дозвіл на закриття операційного дня і створення необхідних архівів.

Документи операційного дня, включаючи виписки по особових рахунках з додатком примірників платіжних доручень бюджетополучателей, брошуруються операційним відділом в пачки в порядку зростання по номерах особових рахунків.

Документи зберігаються підшитими за кожний операційний день. Документи, сформовані у встановленому порядку в справи і сброшюрованние за кожний операційний день після суцільної перевірки комплектність, передаються на зберігання відповідальному працівнику органу казначейства.

Підбірка документів і перевірка їх комплектності здійснюються працівниками, на яких покладене формування документів дня. Вони повинні ретельно перевіряти наявність в документах відповідних додатків і посилань на кількість прикладених документів. У папку документів за минулий місяць в кінці сшива вміщується опис документів. Кожний лист в папці нумерується. На лицьовій стороні обкладинки папки сброшюрованних документів, крім назви даної справи, вміщуються текст «з даними бухгалтерського обліку звірено», підпис головного бухгалтера (його заступника) і начальника відповідного відділу. УВАГА: з розділу потрібно запам'ятати

Перелік організацій, належних перекладу на фінансування витрат, федерального бюджету через особові рахунки органів казначейства.

Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету і здійснення операцій по особових рахунках.

Порядок відкриття фінансування витрат розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Організацію обліку і разассигнована платіжних документів на надходження коштів.

Організацію обліку витрачання готівки і грошових коштів, а також коштів по безготівкових розрахунках і контролю за ними.

Порядок обліку документів, не оплачених в термін.

Операції по списанню коштів з особових рахунків бюджетополучателей, формування оборотно-сальдової відомості і виписок по особових рахунках. Питання для самопроверки

Перерахуєте установи, які підлягають перекладу на фінансування витрат федерального бюджету через особові рахунки органів казначейства.

Охарактеризуйте порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету, здійснення операцій по особових рахунках.

Дайте визначення поняттю «особовий рахунок бюджетополучателя».

Поясніть, як відкривається фінансування витрат розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Охарактеризуйте порядок обліку і разассигнования платіжних документів на надходження коштів.

Поясніть, як виконуються облік готівки грошових коштів і контроль за їх витрачанням.

Викладіть порядок обліку коштів по безготівкових розрахунках і контролю за їх витрачанням.

Поясніть, як виконується облік документів, не оплачених в термін.

Перерахуйте операції по списанню коштів з особових рахунків бюджетополучателей.

Поясніть, як формуються оборотно-сальдова відомість і виписки по особових рахунках. Тема 6.3 Відкриття фінансування витрат розпорядників:  Тема 6.3 Відкриття фінансування витрат розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів: Фінансування витрат федерального бюджету передбачає процедури дозволу на здійснення платежу (здійснення дозвільного напису) і здійснення платежу. Процедура дозволу на здійснення платежу включає: перевірку уповноваженим
Тема 2. Здійснення і захист цивільних прав: Захист порушених і оспорюваних прав індивідуумів в ході розвитку:  Тема 2. Здійснення і захист цивільних прав: Захист порушених і оспорюваних прав індивідуумів в ході розвитку римського суспільства реалізовувався різними способами. У догосударственний період Рима в таких випадках застосовувалися звичаї. Звичаї змінили самоуправством, або поєдинком,
ТЕМА ZZ Особливості сучасних банківських систем: Структура банківської системи визначається: Головою:  ТЕМА ZZ Особливості сучасних банківських систем: Структура банківської системи визначається: Головою центрального банку. Президентом країни. Кількістю кредитних інститутів. Конкретними суспільно-економічними умовами. Дойче Бундесбанк - це центральний банк: Австрії. Німеччини.
Тема 11. Особливості економічної політики держави:  Тема 11. Особливості економічної політики держави: Цілі, інструменти і структура економічної політики держави. Грошово-кредитна система. Роль держави в створенні грошей. Центральний банк і його функції. Попит і пропозиція грошей. Інструменти монетарної політики держави. Кількісна
ТЕМА 3.4. ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ: Основні інструменти і методи державної грошово-кредитної:  ТЕМА 3.4. ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ: Основні інструменти і методи державної грошово-кредитної політики. Загальні і селективние методи. Процентна політика, обов'язкове резервування комерційних банків, операції на відкритому ринку, рефінансування банків, валютне регулювання,
Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО:  Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ: У рамках антимонопольної політики можна виділити два основних напрями: демонополізацію і регулювання діяльності підприємницьких монополій. Політика демонополізації направлена на зниження (обмеження зростання) міри монополізації ринку.
Тема 16. Організація і проведення муніципальних виборів в Орловської:  Тема 16. Організація і проведення муніципальних виборів в Орловської області: План заняття 1. Законодавче регулювання муніципальних виборів в Орловської області. 2. Види виборних муніципальних посад в Орловської області. Призначення муніципальних виборів 3. Голосування і визначення результатів муніципальних виборів.