На головну сторінку   Всі книги

Тема 7.2 Організація формування прибуткової і витратної частин бюджету суб'єкта Російської Федерації

Органи влади суб'єктів Федерації визначають об'єми фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку території в. межах бюджетних доходів, що плануються, прівши доставлених дотацій, субвенцій, трансфертів, а також з урахуванням позикових коштів, що залучаються.

У межах коштів, що є вони мають право збільшувати витрати на зміст житлово-комунального господарства, соціально-культурних установи і інші цілі.

Принцип самостійності практично може бути реалізований в умовах функціонування такого механізму розмежування прибуткових джерел, при якому забезпечуються відповідність доходів витратам, що фінансуються і стабільність надходження коштів до бюджету. Відповідно до чинного законодавства органи влади суб'єктів Федерації встановлюють на території в рамках своєї компетенції податки, збори, інші платежі, належні зарахуванню до бюджету суб'єкта Федерації і до місцевих бюджетів, визначають їх розміри, отримують закріплені за бюджетом суб'єкта Федерації податки і інші прибуткові джерела, а також відрахування від регулюючих доходів.

Доходи бюджетів суб'єктів Федерації формуються за рахунок власних і регулюючих податкових доходів, за винятком доходів, що передаються в порядку, регулювання місцевим бюджетам. У доходи бюджетів суб'єктів Федерації повністю поступають доходи від використання майна, що знаходиться у власність суб'єктів Федерації, і доходи від платних послуг, що надаються бюджетним установам, що знаходяться у ведінні органів державної влади суб'єктів Федерації.

При недостатності цих доходів для сбалансированности бюджетів суб'єктів Федерації з федерального бюджету їм надаються дотації, трансферти і субвенції.

У разі тимчасових фінансових ускладнень в процесі виконання бюджету виконавчі органи влади суб'єктів Федерації можуть отримувати процентні і безпроцентні позики з інших бюджетів, а також за рішенням законодавчого органу влади випускати позики на інвестиційні цілі для розміщення на своїй території.

Органи влади суб'єктів Федерації можуть використати короткострокові позики комерційних банків. При цьому вищестоящі органи влади не відповідають за їх борговими зобов'язаннями.

Законодавчі органи влади суб'єктів Федерації визначають в рамках законодавства Російської Федерації бюджетні права адміністративних освіт на своїй території, розподіляють доходи між територіальними і місцевими бюджетами. При цьому суб'єкт Федерації має право закріпити за місцевими бюджетами джерела доходів, що знаходяться в їх розпорядженні в повному об'ємі або в певній частині на довготривалій основі.

Крім цього в компетенцію суб'єктів Федерації входить щорічне регулювання місцевих бюджетів шляхом передачі їм відрахувань від власних податків і інших доходів. З територіальних бюджетів за рішенням органів влади суб'єкта Федерації місцевим бюджетам можуть передаватися дотації, трансферти, субвенції.

У компетенцію органів власті суб'єкта Федерації входять освіта в межах об'єму доходів свого бюджету резервних і цільових бюджетних фондів, оборотній касовій готівці і самостійне використання доходів, додатково отриманих при виконанні бюджету, а також вільних бюджетних коштів. Ці кошти можуть бути вкладені органами влади суб'єктів Федерації в господарські заходи, в цінні папери, надані для тимчасового користування в формі процентних і безпроцентних позик. Однак це допускається тільки при умові фінансування передбачених витрат і зарахування! до бюджету отриманих від цих Операцій доходів.

Суб'єкти Федерації мають право на компенсацію втрат в доходах свого бюджету в тому випадку, якщо втрати зумовлені прийняттям в ході виконання бюджету рішень вищестоящого органу, доходів, що явилися причиною недобору або збільшення витрат. Бракуючі в зв'язку з цим для сбалансированности мінімального бюджету суб'єкта Федерації засобу повинні] компенсуватися за рахунок федерального бюджету. Тема 5.7 Передача вказівок (реєстрів) відділенням і управлінням:  Тема 5.7 Передача вказівок (реєстрів) відділенням і управлінням Федерального казначейства інших регіонів: Для передачі файлів з реєстрами і платіжними дорученнями в ОФК і УФК інших регіонів у встановленому порядку за системою електронної пошти проводиться кодування файлів, вмісних реєстри (текстовий файл і макет реєстру) і платіжні доручення
Тема 14. Пасивні операції комерційних банків: Зверніть увагу на те, що, на відміну від підприємств, банки:  Тема 14. Пасивні операції комерційних банків: Зверніть увагу на те, що, на відміну від підприємств, банки працюють в основному на залучених коштах, які в середньому становлять 80% всіх джерел (пасивних операцій). Проте, розмір власного капіталу багато в чому визначає
Тема 5. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ:  Тема 5. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: 1. Фінансові методи управління інвестиціями 2. Методи оцінки інвестиційних проектів, фінансування. Економічна ефективність інвестиційних проектів 3. Оцінка ризику інвестиційних проектів 4. Управління фінансами ризиками 5. Інвестиційний
Тема 2. Здійснення і захист цивільних прав: Захист порушених і оспорюваних прав індивідуумів в ході розвитку:  Тема 2. Здійснення і захист цивільних прав: Захист порушених і оспорюваних прав індивідуумів в ході розвитку римського суспільства реалізовувався різними способами. У догосударственний період Рима в таких випадках застосовувалися звичаї. Звичаї змінили самоуправством, або поєдинком,
Тема 1. Особливості новоиндустриальних економік: Початкові умови економічного розвитку НИС. Зовнішні умови::  Тема 1. Особливості новоиндустриальних економік: Початкові умови економічного розвитку НИС. Зовнішні умови: політична зміна карти світу, особливості функціонування економік ведучих країн Заходу, науково- технічний прогрес в світовій економіці, формування ТНК і посилення їх експансії
Тема 2.5. Основи функціонування кредитних систем:  Тема 2.5. Основи функціонування кредитних систем: Під кредитною системою розуміється сукупність елементів, яка покликана реалізувати властивості, характерні для кредиту. Кредит в кредитній системі виступає рядовим елементом, його суть визначає дію всіх інших елементів даної системи.
Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО:  Тема №35. ОСНОВНІ МОМЕНТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ: У рамках антимонопольної політики можна виділити два основних напрями: демонополізацію і регулювання діяльності підприємницьких монополій. Політика демонополізації направлена на зниження (обмеження зростання) міри монополізації ринку.