На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №7. Особливості акредитивної форми безготівкових розрахунків

1) Функції і сфера використання акредитива

2) Суб'єкти, що беруть участь в операції з використанням акредитива

3) Види акредитива

4) Відкриття акредитива

5) Виконання акредитива

- 1 -

Акредитив (від лати.

accreditivus - довірчий) - це зобов'язання, згідно з яким банк, діючий за дорученням клієнта (наказодавця) повинен провести платіж одержувачу грошових коштів (бенефіціару) або сплатити, акцептувати або врахувати перекладний вексель проти отримання вказаних в цьому дорученні товаророзпорядчих і інших документів.

Механізм акредитива схематично зображений на мал. 1.

1. Бенефіціар (продавець) і Наказодавець (покупець) погоджують умову про використання в розрахунках за договором акредитива

2. Наказодавець відкриває акредитив в банку-емітенті, надаючи йому відповідну заяву на відкриття акредитива і здійснюючи інакші необхідні дії

3. Банк-емітент повідомляє виконуючому банку про відкриття акредитива

4. Виконуючий банк повідомляє про відкриття акредитива бенефіціару

5. Бенефіціар виконує зобов'язання за договором (відвантажує товари, виконує роботи, робить послуги)

6. Бенефіціар передає документи, вказані в акредитиві, виконуючому банку

7. Виконуючий банк передає передбачені акредитивом документи банку-емітенту

8. Банк-емітент виконує акредитив (здійснює платіж і т. д.) проти наданих документів

9. Виконуючий банк передає виконання (здійснює платіж і т. п.) бенефіціару

Найважливіша функція акредитива полягає в тому, що це форма розрахунків в торгових операціях між покупцем і продавцем. Використання акредитива в розрахунках забезпечує захист інтересів як покупця, так і продавця.

Однак нарівні з платіжною функцією акредитив може виступати як інструмент банківського фінансування. Допускають виконання акредитива шляхом обліку банком перевідного векселя. Це означає, що продавець виставляє перекладний вексель з вказівкою як платник покупця, а банк враховує цей вексель, виплачуючи облікову вартість векселя продавцю. Це, по суті, означає, що продавець все ж отримує, і практично відразу грошові кошти за товари, роботи, послуги.

Вітчизняна практика звичайно передбачає застосування акредитива у зовнішньоекономічних відносинах, в той час як у внутрішніх відносинах використання акредитивів є надто рідким.

- 2 -

Акредитивна форма розрахунків застосовується на основі угоди між платником (звичайно покупцем) і одержувачем платежу (звичайно продавцем). Платник в акредитивній операції виступає як наказодавець. Наказодавець дає доручення банку на відкриття акредитива. Одержувач платежу по акредитиву виступає як бенефіціар. Бенефіціар представляє в банк обумовлені в акредитиві документи для виконання акредитива. Взаємовідносини між наказодавцем і бенефіціаром з приводу акредитива регулюються договором купівлі-продажу, підряду і інш., що передбачають використання акредитивної форми розрахунків.

Доручення на відкриття акредитива наказодавець представляє в банк, який виступає як банк-емітент. Акредитив - це зобов'язання банку-емітента. Саме банк-емітент насамперед несе зобов'язання провести платіж бенефіціару або сплатити, акцептувати або врахувати перекладний вексель або передати ці повноваження іншому банку (виконуючому банку). Як банк-емітент звичайно виступає банк, обслуговуючий платника. У зовнішньоекономічних відносинах це банк імпортера.

Взаємовідносини між банком-емітентом і виконуючим банком ідентичні відносинам доручення, де банк-емітент, виступаючи як довіритель, дає доручення на здійснення платежів і т. п., а виконуючий банк виступає як повірений, здійснюючи виконання акредитива від імені і за рахунок банку-емітента.

Однак виконуючий банк може все ж прийняти на себе зобов'язання по акредитиву в доповнення до зобов'язання банку-емітента. Таке зобов'язання виступає як свій рід забезпечення виконання зобов'язання банку-емітента (гарантії) і видається у вигляді підтвердження акредитива. Банк, що видав таке підтвердження і що не є банком-емітентом є підтверджуючим банком.

Банк-емітент і бенефіціар є сторонами акредитива, а інші обличчя (включаючи наказодавця) - інакшими учасниками. Про відкриття акредитива банк-емітент повідомляє бенефіціару. Однак повідомлення (авізо) про відкриття акредитива банк-емітент направляє не прямо бенефіціару, а банку, обслуговуючому бенефіціар. У свою чергу цей банк сповіщає (авізує) бенефіціар про відкриття акредитива. У цьому випадку він виступає як авізуючий банк. Через авізуючий банк бенефіціару можуть передаватися і інакші документи. Звичайно як авізуючий банк виступає виконуючий банк (банк бенефіціара). Як авізуючі банки можуть виступати і інакші банки (банки-посередники). Зобов'язання авізуючого банку по акредитиву обмежуються перевіркою відповідності документів умовам акредитива, а також негайною передачею цих документів або платіжних інструкцій стороні, якою вони адресовані. Авізуючий банк не несе зобов'язань по виконанню акредитива, якщо він не є банком-емітентом або підтверджуючим банком.

- 3 -

Довгорічна світова практика використання акредитивів виробила різноманітні види акредитивів, право вибору яких належить сторонам.

1. У залежності від можливості зміни або анулювання

відзивні акредитиви;

безвідзивні акредитиви.

2. У залежності від надання покриття

2.1. покриті акредитиви;

2.2. непокриті акредитиви.

3. У залежності від наявності підтвердження (зобов'язання інакшого банку, ніж банк-емітент)

3.1. підтверджені;

3.2. непідтверджені.

4. У залежності від способу виконання

4.1. акредитив з платежем бенефіціару;

4.2. акредитив з акцептом перевідних векселів (тратт) бенефіціара;

4.3. акредитив з урахуванням (негоціацією) перевідних векселів бенефіціара.

5. У залежності від національної приналежності сторін, що беруть участь в акредитиві

5.1. внутрішні акредитиви - акредитиви, по якому як банк-емітент і бенефіціар виступають юридичні особи Республіки Білорусь.

5.2. міжнародний акредитив - акредитив, при якому одна з сторін по акредитиву (бенефіціар або банк-емітент) є юридичною особою іноземної держави.

Нарівні з цим світова акредитивна практика виробила деякі різновиди акредитивів, зумовлені використанням в них різних обмовок, особливостей в порівнянні із звичайними акредитивами.

Акредитив з "червоною" обмовкою (раніше умова про виплату авансу в акредитиві виділялася червоним чорнилом) іменується ще акредитивом з авансом. У цьому випадку при виконанні акредитива здійснюються платежі до відвантаження товару, виконання робіт, надання послуг.

Акредитив із "зеленою" обмовкою на відміну від акредитива з "червоною" обмовкою передбачає виконання проти складських документів про те, що бенефіціар розмістив готові до відвантаження товари у відповідних складських приміщеннях. Однак на відміну від стандартного акредитива все ж передбачає можливість платежу на користь бенефіціара ще до відвантаження товарів.

Акредитив з використанням рахунку-проформи. Цей різновид схожий з акредитивами з "червоною" і "зеленою" обмовками. При акредитиві з використанням рахунку-проформи виконання здійснюється проти заздалегідь складених документів, підтверджуючих, що товар буде відвантажений (звичайно рахунки-проформи). При цьому досить часто надаються гарантії банку бенефіціара, що забезпечують належне виконання бенефіціаром своїх зобов'язань по відвантаженню.

Перевідний (ділимий, дробовий, переуступаемий) - це акредитив, відповідно до якого бенефіціар (перший бенефіціар), т. е.

обличчя, на користь якого виставлений акредитив, доручає банку проводити оплату одному або декільком бенефіціарам (другим бенефіціарам) з цього акредитива повністю або частково.

Компенсаційний акредитив (акредитив back to back) або контраккредитив так само, як і перевідної, обслуговує платіжні операції посередників. Посередник є бенефіціаром по першому (основному) акредитиву, як наказодавець виступає кінцевий покупець товарів, робіт, послуг. Бенефіціар цього акредитива в той же час є наказодавцем другого - власне компенсаційного акредитива, де як бенефіціар виступає безпосередній постачальник товарів, підрядчик або особа, що робить послуги.

Транзитний акредитив полягає в тому, що банк-емітент просить банк-посередник, що знаходиться в одній країні, авізувати або підтвердити акредитив на користь бенефіціара, що знаходиться в іншій країні. Таким чином, банк-емітент не вступає у відносини з банком в країні бенефіціара, а авізуючий або підтверджуючий банк направляє акредитив банку бенефіціара.

Револьверний акредитив (акредитив з револьверною обмовкою) - акредитив, який може поновлюватися на певну суму і (або) на новий термін. Акредитив, що відновляється на інший встановлений термін, іменують ще акредитивом з "вічнозеленою" обмовкою. Револьверний акредитив може бути кумулятивним або некумулятивним. Кумулятивний варіант револьверного акредитива означає, що невикористана частина акредитива переноситься на наступний термін (додається до суми, що відновляється ). Некумулятивний варіант означає, що невикористана частина акредитива не переноситься на наступний період (не додається до суми, що відновляється ). Щоб акредитив був револьверним, необхідно, що б він містив спеціальну револьверну обмовку.

Ділимий акредитив може виконуватися не на повну суму, а частинами. Звичайно застосовується при послідовному поетапному (звичайно часткових) постачанні товарів, виконанні робіт, наданні послуг.

- 4 -

Основою для відкриття акредитива в банку-емітенті є заява платника (наказодавця) про відкриття акредитива. Обов'язкові реквізити такої заяви встановлюються законодавством. Банки самостійно розробляють зразки таких заяв.

Наказодавець представляє в банк заяву на відкриття акредитива на основі договору з бенефіціаром, що передбачає розрахунки в формі акредитива. У договорі між сторонами при використанні акредитива як форма розрахунків звичайно обмовляються:

- банк-емітент;

- виконуючий банк;

- сума акредитива;

- валюта акредитива;

- термін відкриття акредитива;

- термін дії акредитива;

- документи, проти яких акредитив підлягає виконанню (найменування, кількість примірників, мова документів, ким видані, вимоги до їх оформлення);

- порядок оплати сторонами банківських витрат (комісій) за використання акредитива;

- вигляд акредитива.

При визначенні вигляду акредитива звичайно вказується:

а) чи є акредитив відзивним або безвідзивним (якщо нічого не вказано, він є безвідзивним);

б) чи є акредитив підтвердженим або непідтвердженим. Якщо встановлюється, що акредитив є підтвердженим, то обов'язково вказуються дані про підтверджуючий банк;

в) чи є акредитив покритим або непокритим. Якщо нічого не вказано, акредитив вважається непокритим;

г) спосіб виконання акредитива (шляхом платежу бенефіціару, шляхом акцепту перевідних векселів (бенефіціара або шляхом обліку перевідних векселів бенефіціара);

д) при використанні різновидів акредитива (револьверний, з "червоною" обмовкою і т. п.) про це спеціально робиться обмовка в договорі

Моментом виконання заяви на відкриття акредитива є відправка банком-емітентом авізуючому банку або бенефіціару повідомлення про відкриття акредитива (авізо). Термін виконання заяви на відкриття акредитива, як правило, наступний банківський день, але не пізніше ніж три банківських дні після дня прийому його до виконання. Бенефіціар при отриманні авізо про відкриття акредитива повинен перевірити відповідність умов акредитива, вказаних в авізо, договору. При виявленні невідповідності цих умов положенням договору він повинен негайно зажадати від наказодавця внесення змін в акредитив через банк-емітент. У іншому випадку акредитив буде виконуватися банками відповідно до первинної заяви на відкриття акредитива, навіть якщо воно і не відповідає умовам договору між наказодавцем і бенефіціаром.

Під датою платежу при акредитивній формі розрахунків розуміється дата списання коштів з рахунку спеціального режиму або, якщо цей рахунок не використовується, дата списання коштів з поточного, спеціального або позикового рахунку імпортера.

- 5 -

Основні функції по виконанню акредитивів покладаються на виконуючий банк, який здійснює виконання за рахунок банку-емітента. Банк-емітент (виконуючий банк) зобов'язаний розглянути документи і виконати акредитив в термін, що не перевищує 7 банківських днів, наступних за вдень отримання документів. Цей термін надається банку для перевірки представлених документів і прийняття рішення про виконання акредитива.

При перевірці документів банки керуються наступними основними принципами:

А. Полнота представлення (комплектність) документів. Банки виконують акредитиви лише тоді, коли бенефіціаром представлені всі документи, обумовлені акредитивом, в необхідній кількості оригіналів і копій.

Б. Правільность. Банки перевіряють правильність оформлення документів встановленим правилам (правильність заповнення бланків, наявність необхідних підписів, печатей, штампів, передавальних написів, зумовлених формою документів або визначених умовами акредитива).

В. Соответствіє змісту документів. Банки перевіряють відповідність змісту документів умовам акредитивів (опис товарів, їх кількість, умови постачання і т. п.). Допускається відхилення по кількості товару на 5 % більше або менше. Однак таке відхилення не допускається, якщо, по-перше, в акредитиві прямо вказано, що встановлена кількість товару не повинно бути перевищене або зменшене і, по-друге, якщо в акредитиві кількість товару вказується в певному числі пакувальних одиниць або штуках. Якщо в акредитиві використовуються вирази відносно суми, ціни за одиницю товару, то допускаються відхилення в межах ±10 %.

Г. Соблюденіє термінів. Банки приймають до виконання документи тільки в межах обумовлених акредитивом термінів їх уявлення. Якщо в акредитиві спеціально не обумовлена гранична дата представлення документів, вона співпадає з датою витікання терміну акредитива. Крім дати витікання терміну для представлення документів кожний акредитив, по якому потрібно представлення транспортного документа, повинен також передбачати певний термін від дати відвантаження, протягом якого документи повинні бути представлені відповідно до вказівок акредитива. Якщо такий термін не зумовлений, банки будуть відмовляти в прийомі документів, представлених ним пізніше 21 дні від дати відвантаження. Але в будь-якому випадку документи повинні бути представлені не пізніше за дату витікання терміну акредитива.

Якщо бенефіціар представляє документи, не відповідні вимогам акредитива, то виконуючий банк відмовляє в прийомі документів. У цьому випадку виконуючий банк негайно, але не пізніше сьомого банківського дня після представлення документів, повідомляє бенефіціару про це. Одночасно з цим по внутрішньому акредитиву банк повертає бенефіціару представлені документи, а при міжнародних акредитивах питання про повернення документів бенефіціару віддається на розсуд виконуючого банку.

Отримані документи виконуючий банк направляє банку-емітенту, а той зобов'язаний видати їх наказодавцю протягом 7 банківських днів, наступних за вдень їх отримання. Тема 1. Поняття, предмет, система курсу «Римське приватне право».:  Тема 1. Поняття, предмет, система курсу «Римське приватне право». Джерела римського приватного права: Предметом римського приватного права є найважливіші інститути майнового права (а в зв'язку з ними також сімейного права) періоду принципата (перші три віки н. е.- період класичного римського права), а також періоду абсолютної монархії
Тема 1. Поняття і організація маркетингу: Завдання № 1.1 Три фірми просували свій товар на ринок. Перша фірма,:  Тема 1. Поняття і організація маркетингу: Завдання № 1.1 Три фірми просували свій товар на ринок. Перша фірма, завдяки своєму унікальному товару, виявилася монополістом. Друга фірма діяла в умовах конкуренції, але товар, що просувається на ринок великої ємності, користувався
Тема 10. Поняття і загальна характеристика організаційного механізму:  Тема 10. Поняття і загальна характеристика організаційного механізму (управління) в сфері використання і охорони земель: Задача № 1 3 січня 2007 року громадянин Іванов звернувся в один з територіальних підрозділів Росземкадастра із заявою про уточнення кадастрових характеристик земельної дільниці, яка передбачається взяти в довгострокову оренду на основі
ТЕМА №8. Платіжна система: Поняття платіжної системи Елементи платіжної системи, їх:  ТЕМА №8. Платіжна система: Поняття платіжної системи Елементи платіжної системи, їх характеристика Види платіжних систем - 1 - Платіжна система є сукупність законодавче регульованих елементів, що забезпечують здійснення платежів між сторонами в процесі виконання
Тема 4.2. Платіжний баланс: Платіжний баланс країни являє собою статистичну систему, в:  Тема 4.2. Платіжний баланс: Платіжний баланс країни являє собою статистичну систему, в якій відбиваються всі економічні операції між інституційними одиницями (резидентами і нерезидентами), що відбулися протягом звітного періоду. Під економічною
Тема: Перспективи розвитку ювенальной юриспруденції в Росії:  Тема: Перспективи розвитку ювенальной юриспруденції в Росії: 1. Сучасний стан ювенальной юриспруденції і ювенальной юстиції в Росії. Основні напрями вдосконалення профілактики правопорушень неповнолітніх. 2. Суть, мета, задачі і принципи ювенальной політики в сфері юриспруденції.
Тема 9. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства:  Тема 9. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Основи відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Поняття порушення бюджетного законодавства. Види порушень і види відповідальності за них. Примушення в сфері бюджетного законодавства. Заходи примушення і основи їх