На головну сторінку   Всі книги

Тема 6.3 Відкриття фінансування витрат розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

Фінансування витрат федерального бюджету передбачає процедури дозволу на здійснення платежу (здійснення дозвільного напису) і здійснення платежу.

Процедура дозволу на здійснення платежу включає:

перевірку уповноваженим співробітником відділу платежів відповідності розрахунково-платіжного документа одержувача коштів затвердженим і доведеним бюджетним асигнуванням і лімітам бюджетних зобов'язань з урахуванням внесених змін, законність і обгрунтованість здійснення платежу, а також правильності складання і оформлення розрахунково-платіжного документа одержувача коштів;

перевірку уповноваженим співробітником операційного відділу правильності оформлення платіжного документа, правильності вказаних реквізитів, відповідності підписів і відтиснення друку власника рахунку зразкам підписів в картці;

оформлення розрахунково-платіжного документа підписами керівника, головного бухгалтера і відтисненням друку казначейства.

Процедура здійснення платежу передбачає передачу казначейством представлених і належні оформлених власниками особових рахунків розрахунково-платіжних документів в РКЦ, списання сум платежів з рахунків по обліку коштів федерального бюджету казначейства і відображення цих операцій по особових рахунках одержувачів коштів.

Здійснення дозвільного напису (дозвіл на здійснення платежу) і розпорядження про здійснення платежу не можуть бути дані однією і тією ж посадовою особою органу казначейства.

Здійснення платежів проводиться казначейством протягом терміну дії доведених лімітів бюджетних зобов'язань поточного періоду згідно з отриманими реєстрами, відповідно до затверджених і доведених лімітів бюджетних зобов'язань, на основі укладених договорів на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для федеральних потреб, нарахованих у встановленому порядку грошових виплат і інакших виправдувальних документів.

Для відкриття фінансування витрат бюджетополучатели представляють в казначейство:

- повідомлення про бюджетні асигнування і ліміти бюджетних зобов'язань на відповідний період, зміни бюджетних асигнувань і лімітів бюджетних зобов'язань, внесені у встановленому порядку;

затверджений вищестоящою організацією кошторис витрат на відповідний рік з поквартальним або щомісячним розбиттям кошторисних призначень, змінами, внесеним в кошторис витрат у встановленому порядку.

Кошторис витрат підкріпляється відповідними розрахунками бюджетополучателя;

копії укладених договорів на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для федеральних потреб;

касову заявку з розподілом сум по місяцях - за 20 днів до початку кварталу, що планується;

затверджений установою банку розрахунок ліміту готівки грошових коштів в касі бюджетополучателя;

документ про узгодження з РКЦ термінів видачі заробітної плати і виплат соціального характеру. Операційний відділ по узгодженню з відділом платежів розробляє графік обслуговування бюджетополучателей, особові рахунки яких відкриті в органі казначейства, доводить до бюджетополучателей інформацію про встановлення операційного часу прийому-передачі розрахунково-грошових і інших документів.

На основі розпорядження головного бухгалтера про відкриття особових рахунків і представлених одержувачами коштів документів на відкриття фінансування зведення об бюджетополучателях заносяться відповідальним виконавцем операційного відділу в базу даних казначейства.

Облік повідомлень про бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань і кошторисні призначення, а також контроль за використанням коштів згідно з лімітами бюджетних зобов'язань і в межах розпису витрат на відповідний рік здійснюють відповідальні виконавці відділу платежів.

Відповідальний виконавець відділу платежів контролює, щоб сума надходжень на особовий рахунок бюджетополучателя по реєстрах не перевищувала ліміту бюджетних зобов'язань і бюджетних асигнувань по всіх параметрах бюджетної класифікації витрат за відповідний період наростаючим підсумком, а також щоб сума платежу по кожному подкоду предметних статей економічної класифікації виготовлялася в межах залишків коштів, що є по даному подкоду і не перевершувала залишку по даному подкоду по кошторису. Тема 6.2 Порядок здійснення операцій по особових рахунках:  Тема 6.2 Порядок здійснення операцій по особових рахунках: Для здійснення операцій по особових рахунках відкривається операційний день казначейства, тривалість якого встановлюється з 10.00 до 10.00 наступного дня відповідно до графіка операційного дня. Процедура закриття і відкриття
Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів):  Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету: Перекладу на фінансування витрат федерального бюджету через особові казначейські рахунки, що відкриваються в органах казначейства, підлягають: установи, організації, підприємства, фінансування яких здійснюється на основі бюджетних призначень, до
Тема 2.4. Поняття і види способів забезпечення кредитних зобов'язань:  Тема 2.4. Поняття і види способів забезпечення кредитних зобов'язань: Практичне заняття - 4 години Питання, належні розгляду: Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечувальне правовідношення. Поручительство як спосіб забезпечення кредитних зобов'язань. Банківська гарантія як спосіб
Тема 1. Поняття і система виборчого права: План заняття 1. Поняття і предмет виборчого права як:  Тема 1. Поняття і система виборчого права: План заняття 1. Поняття і предмет виборчого права як подотрасли конституційного права Росії. 2. Система виборчого права. 3. Норми виборчого права: поняття, особливості, класифікація. 4. Суб'єктивне виборче право. Поняття і
Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие маркетингаПонятие маркетингу, мети:  Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие маркетингаПонятие маркетингу, мети маркетингу. Маркетинг як система управління, регулювання і вивчення ринку. Поняття потреби, потреби, попиту, ринку. Ринок як система взаємовідносин між існуючими або
ТЕМА №8. Платіжна система: Поняття платіжної системи Елементи платіжної системи, їх:  ТЕМА №8. Платіжна система: Поняття платіжної системи Елементи платіжної системи, їх характеристика Види платіжних систем - 1 - Платіжна система є сукупність законодавче регульованих елементів, що забезпечують здійснення платежів між сторонами в процесі виконання
Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері.:  Тема 3. Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціально-значущі проекти і програми. Маркетинг соціально-значущої проблеми - CRM: (4 ч) Планування цілей і стратегій. Соціально-значущі проекти і програми. Інструменти реалізації і способи оцінки соціальних програм. Маркетинг соціально-значущої проблеми - CRM. Література: Котлер, Ф. Маркетінг менеджмент. Пер. з англ. під. Ред.