На головну сторінку   Всі книги

Тема 5.7 Передача вказівок (реєстрів) відділенням і управлінням Федерального казначейства інших регіонів

Для передачі файлів з реєстрами і платіжними дорученнями в ОФК і УФК інших регіонів у встановленому порядку за системою електронної пошти проводиться кодування файлів, вмісних реєстри (текстовий файл і макет реєстру) і платіжні доручення (макет платіжного доручення), за системою кодування, прийнятій в УФК і ГУФК.

Передача реєстрів і копій платіжних доручень в ОФК і УФК інших регіонів здійснюйся відповідальним виконавцем операційного відділу в день hi виправлення платіжних документів в РКЦ.

При цьому файли, підготовлені до відправки ОФК, передається в базу даних сервера для подальшої розкладки їх в «портові ящики» ОФК.

Сервер - виділений комп'ютер, керуючий функціонуванням мережі і що виконує певні функції обслуговування користувачів.

Файли, підготовлені до відправки в УФК інших регіонів, виправляються за системою діючої в казначействі електронної пошти працівнику, відповідальному за прийом і передачу інформації за системою електронної пошти. Передача файлів, вмісних реєстри і платіжні доручення на перерахування коштів, в УФК інших регіонів проводиться відповідальним виконавцем не пізніше за закінчення робочого дня в день отримання файла з операційного відділу.

У разі неможливості відправки електронною поштою в ОФК і УФК інших регіонів файлів, вмісних реєстри і платіжні доручення, відповідальний виконавець передає вказані документи по факсу. Відправка документів призначується течією робочого дня. Після передачі повідомлень по факсу документи з відміткою про дату і час передачі, завірені підписом працівника відділу управління справами, повертаються в операційний відділ.

Оригінали вказівок (реєстрів) ОФК і УФК інших регіонів з відміткою операційного відділу про виконання, а також з вказівкою номера і дати платіжного доручення на перерахування коштів повертаються у відділ платежів, брошуруються по ОФК і УФК інших регіонів і зберігаються у відділі федеральних платежів. Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (ие:  Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (інакші права на землю): Задача №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід» звернулося в місцеву адміністрацію із заявою про надання земельної дільниці, необхідної для обслуговування будівлі, на праві постійного (безстрокового) користування. Адміністрація
Тема 4. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ:  Тема 4. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: Споживча поведінка - це процес формування попиту споживачів на різноманітні товари і послуги. Споживаючи блага, людина отримує задоволення, задоволення - корисність, яка суб'єктивна. Корисність (U - utility) блага - це його
Тема 4. Споживчі ринки і поведінка покупців.:  Тема 4. Споживчі ринки і поведінка покупців.: У системі ринкової економіки напряму розвитку виробництва і торгівлі визначає споживач, який купує товар за власним розсудом і тим самим вказує виробнику (продавцю), що потрібно проводити (продавати). Дослідження
Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів):  Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету: Перекладу на фінансування витрат федерального бюджету через особові казначейські рахунки, що відкриваються в органах казначейства, підлягають: установи, організації, підприємства, фінансування яких здійснюється на основі бюджетних призначень, до
ТЕМА 2 ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ:  ТЕМА 2 ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ: 2.1. Різноманіття підходів до розуміння держави Виходячи з співвідношення «влади-чоловік», виділяють два типи публічної політичної влади. Якщо влада здійснюється ради свободи людини, захищає цю свободу і обмежена такою свободою, якщо
Тема 1. Поняття і організація маркетингу: Завдання № 1.1 Три фірми просували свій товар на ринок. Перша фірма,:  Тема 1. Поняття і організація маркетингу: Завдання № 1.1 Три фірми просували свій товар на ринок. Перша фірма, завдяки своєму унікальному товару, виявилася монополістом. Друга фірма діяла в умовах конкуренції, але товар, що просувається на ринок великої ємності, користувався
ТЕМА №8. Платіжна система: Поняття платіжної системи Елементи платіжної системи, їх:  ТЕМА №8. Платіжна система: Поняття платіжної системи Елементи платіжної системи, їх характеристика Види платіжних систем - 1 - Платіжна система є сукупність законодавче регульованих елементів, що забезпечують здійснення платежів між сторонами в процесі виконання