На головну сторінку   Всі книги

Тема 10. Планування доходів і витрат

Фінансовий план розробляється на основі інших розділів плану економічного і соціального розвитку підприємства. У свою чергу, розробка фінансового плану впливає істотний чином на формування плану собівартості, використання матеріальних і інших ресурсів.

При складанні фінансового плану неодмінно повинні враховуватися резерви виробництва, що є, оскільки в ньому встановлюються завдання по поліпшенню використання ресурсів, підвищенню рентабельності виробництва. Тому перед розробкою фінансового плану необхідно всебічно проаналізувати звітні і інші матеріали, що є по виконанню виробничого плану.

Фінансове планування може бути довгостроковим і поточним. Фінансові прогнози показують передбачуваний рівень розвитку підприємства, визначають фінансові орієнтири підприємства і його потреби в капіталі. Поточні фінансові плани складаються на рік з розбиттям по кварталах або по місяцях. Поточний план визначає річний дохід, розмір прибутку, порядок надходження грошових коштів і порядок витрат. Для розробки фінансового плану, розрахунку фінансових показників використовуються різні методи: нормативний, расчетноаналитический метод оцінки коливань грошових потоків, балансовий. ТЕМА 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 23Л. Поняття і структура правосвідомості Правосвідомість представляє:  ТЕМА 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 23Л. Поняття і структура правосвідомості Правосвідомість являє собою сукупність правових ідей, теорій, почуттів, емоцій, поглядів, настроїв, в яких виражається відношення суб'єктів правосвідомості до права. Правова свідомість є однією з
ТЕМА 9 ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: 9.1. Поняття і способи соціального регулювання Соціальне:  ТЕМА 9 ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: 9.1. Поняття і способи соціального регулювання Соціальне регулювання - це суб'єктивний процес впорядкування суспільних відносин шляхом підкорення їх певним правилам. Способи соціального регулювання по характеру впливу
Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (ие:  Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (інакші права на землю): Задача №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід» звернулося в місцеву адміністрацію із заявою про надання земельної дільниці, необхідної для обслуговування будівлі, на праві постійного (безстрокового) користування. Адміністрація
ТЕМА №15. Споживчий кредит і його різновиди:  ТЕМА №15. Споживчий кредит і його різновиди: 1) Характеристика споживчого кредиту 2) Різновиди споживчого кредиту 3) Форми споживчого кредиту за рубежем - 1 - Споживчий кредит відображає економічні відносини між кредитором і кредитополучателем з приводу
Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів):  Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету: Перекладу на фінансування витрат федерального бюджету через особові казначейські рахунки, що відкриваються в органах казначейства, підлягають: установи, організації, підприємства, фінансування яких здійснюється на основі бюджетних призначень, до
Тема 8. Поняття і структура економічного механізму в сфері:  Тема 8. Поняття і структура економічного механізму в сфері використання і охорони земель.: Задача №1 Інспекція Міністерства Російської Федерації по податках і зборах по місту Геленджіку звернулася до арбітражного суду з позовом до ТОВ «Новатор» про стягнення податкових санкцій за несплату податку на землю і непредставлення декларацій по податку на
Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие маркетингаПонятие маркетингу, мети:  Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ: Зміст темиПонятие маркетингаПонятие маркетингу, мети маркетингу. Маркетинг як система управління, регулювання і вивчення ринку. Поняття потреби, потреби, попиту, ринку. Ринок як система взаємовідносин між існуючими або