На головну сторінку   Всі книги

Тема: Платіжний баланс

Платіжний баланс - це співвідношення платежів, зроблених державою за рубежем, і надходжень, отриманих державою через рубіж, за відповідний період часу.

Схема 12.

Структура платіжного балансу

1. Баланс поточних операцій (співвідношення між надходженнями по експорту і платежами по імпорту товарів - стає активним, якщо вивіз товарів перевищує ввезення)

А) Торговий баланс

А. а експорт

А. би імпорт

Б) Баланс послуг і некомерційних платежів - баланс «невидимих операцій» (платежі і надходження по послугах і некомерційних операціях)

2. Баланс руху капіталів і кредитів (співвідношення платежів і надходжень по ввезенню і вивозу приватних і державних капіталів, по отриманих і наданих кредитах) ТЕМА 21 ПРАВОВА ПОВЕДІНКА: 21.1. Поняття, ознаки, види правової поведінки Правова поведінка:  ТЕМА 21 ПРАВОВА ПОВЕДІНКА: 21.1. Поняття, ознаки, види правової поведінки Правова поведінка - передбачена нормами позитивного права і підконтрольне державі свідомо-вольове соціально значуща поведінка людей (індивідів або їх колективів), яка спричиняє або
Тема: Правове положення кредитної організації: Правове положення кредитної організації будується на ФЗ «Про банки і:  Тема: Правове положення кредитної організації: Правове положення кредитної організації будується на ФЗ «Про банки і банківську діяльність», серйозно зміненому в 1996 році (введене нове узагальнююче поняття кредитної організації). Кредитна організація - це юридична особа, яка в цілях
ТЕМА 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 23Л. Поняття і структура правосвідомості Правосвідомість представляє:  ТЕМА 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: 23Л. Поняття і структура правосвідомості Правосвідомість являє собою сукупність правових ідей, теорій, почуттів, емоцій, поглядів, настроїв, в яких виражається відношення суб'єктів правосвідомості до права. Правова свідомість є однією з
ТЕМА 20 ПРАВОВІДНОШЕННЯ: 20.1. Поняття і ознаки правового відношення Під правовідношенням,:  ТЕМА 20 ПРАВОВІДНОШЕННЯ: 20.1. Поняття і ознаки правового відношення Під правовідношенням, виходячи з непозитивістського правопонимания, розуміється об'єктивно виникаюча до закону особлива форма соціальної взаємодії людей, що володіють взаємними правами і обов'язками.
ТЕМА №15. Споживчий кредит і його різновиди:  ТЕМА №15. Споживчий кредит і його різновиди: 1) Характеристика споживчого кредиту 2) Різновиди споживчого кредиту 3) Форми споживчого кредиту за рубежем - 1 - Споживчий кредит відображає економічні відносини між кредитором і кредитополучателем з приводу
Тема 4 Порядок виконання ФБ по доходах: Доходи бюджетів утворяться за рахунок податкових і неподаткових видів:  Тема 4 Порядок виконання ФБ по доходах: Доходи бюджетів утворяться за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безвідплатних переліків. Податкові доходи - федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, пені і штрафи по них. Неподаткові доходи - Доходи від продажу
Тема 10. Поняття і систему доходів держави, їх правове:  Тема 10. Поняття і система доходів держави, їх правове регулювання: Поняття і система державних доходів по російському законодавству. Класифікація державних доходів. Податкові доходи держави: федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, пені і штрафи. Неподаткові доходи держави: доходи