На головну сторінку   Всі книги

Тема 28. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС І ОБМІННИЙ КУРС

№ 1. Класифікуйте кожну з названих операцій (експорт або імпорт капіталу) з точки зору російської економіки:

а) «новий росіянин» придбаває віллу в Іспанії;

б) великий московський банк надає уряду Казахстану позику в 100 тис.

долл.;

в) російський імпортер вина бере короткостроковий зайом в одному з італійських банків для оплати партії італійського лікеру, що придбавається ним;

г) кондитерська фабрика в Самаре придбаває акції американської корпорації по виробництву шоколадних цукерок.

№ 2. На основі приведених статей складіть платіжний баланс країни «Дельта», класифікуючи кожну з операцій як кредит або дебет:

Експорт нафти 6 млн. долл.

Импортзерна 5 млн. долл.

Експорторужия 2 млн. долл.

Доходи від туризму іноземців в «Дельті» 6 млн. долл Грошові перекази іноземцям з «Дельти» 2 млн. долл. Купівля акцій приватних корпорацій Франції 6 млн. долл. Купівля золота у іноземних громадян 1 млн. долл.

№ 3. На основі даних попередньої задачі складіть платіжний баланс «Дельти», виділяючи основні його розділи - поточний баланс і баланс руху капіталів.

№ 4. Чому «експорт товарів» записується як кредит, а «експорт капіталу» як дебет? Аналогічно, чому «імпорт товарів» записується як дебет, а ^імпорт капіталу» як кредит? Чи Не суперечить все це інтуїції, хоч би на перший погляд?

№ 5. До якого рахунку - рахунку поточних операцій або рахунку руху капіталів - Ви віднесли б:

а) купівлю японцями готелю в США;

б) купівлю американцями японських установок для опріснення морської води.

Враховуючи, що і готель, і опріснювальна установка з точки зору економічної теорії є товарами, в чому тут відмінність?

№ 6. Яке економічне значення рівності NX= -(/ -5)? У якому випадку прийнято говорити про дефіцит платіжного балансу?

№ 7. У моделі «малої відкритої економіки»:

а) внутрішня реальна ставка відсотка не обов'язково врівноважує національні заощадження і інвестиції;

б) внутрішня реальна процентна ставка завжди врівноважує національні заощадження і інвестиції;

у) внутрішня реальна процентна ставка рівна світовій ставці відсотка;

г) географічно країна являє собою невелику територію;

д) країна практично не надає впливу на світову ставку відсотка.

Назвіть правильні варіанти відповідей.

№ 8. Держава починає проводити стимулюючу фиксаль- ную політику всередині країни (в умовах моделі малої відкритої економіки). Первинний стан економіки зображений на графіку:

а) в якому напрямі буде зміщатися графік заощаджень?

б) по-якому буде стан рахунку поточних операцій, якщо графіки заощаджень і інвестицій перетнуться в точці на рівні, відповідному рівню світової ставки відсотка?

№ 9. Що Ви будете, з точки зору російської економіки, вважати:

а) прямою котировання іноземної (зокрема, американської) валюти;

б) прямою котировання рубля;

в) зворотною котировання іноземної валюти;

г) зворотною котировання рубля:

0,33 USD/1 RUB або 30 RUB/1USD?

№ 10. Два однакових за своїми якостями автомобіля - російський і американський - стоять, відповідно, 210 тис.

крб. і 10 тис. долл. Номінальний обмінний курс валюти США становить 30 RUB/1USD. Який при цьому буде реальний обмінний курс?

№ 11. Як повинен змінитися номінальний обмінний курс американської валюти з попередньої задачі № 10, щоб реальний обмінний курс становив 1?

Ns 12. Через високу інфляцію російський автомобіль (див. задачу № 10) став коштувати 270 тис. крб. Як при цьому змінився реальний обмінний курс, якщо номінальний курс залишився колишнім? Як повинен змінитися номінальний обмінний курс американської валюти, щоб реальний обмінний курс залишився незмінним?

№ 13. Гіпотеза паритету купівельної здатності передбачає:

а) вільне переміщення товарів через межі;

б) відсутність інфляції;

в) фіксовані номінальні обмінні курси валют;

г) плаваючі номінальні обмінні курси валют;

д) однакові темпи інфляції в різних країнах.

№ 14. «Стерилізація» в макроекономічній теорії - це:

а) деномінація національної грошової одиниці;

б) ліквідація дефіциту платіжного балансу;

в) нейтралізація впливу надлишку або дефіциту резервів Центрального банку на грошову масу країни за допомогою операцій на відкритому ринку;

г) нейтралізація стимулюючого впливу фиксальной політики на реальний випуск (в умовах плаваючого обмінного курсу валюти) внаслідок зменшення чистого експорту.

№ 15. Якщо інфляція в Естонії нижче, ніж на Україні, як це відіб'ється на обмінному курсі між кроною і гривною? Якщо існує довершена мобільність капіталу, чия номінальна процентна ставкадолжни бути вище: естонська або українська?

N° 16. Поясніть за допомогою моделі Манделла Флемінга вплив а) протекціоністської і б) фритредерської зовнішньоторгівельної політики на обмінний курс (е) і дохід (Y) в умовах системи плаваючого обмінного курсу.

№ 17. Покажіть на моделі Манделла Флемінга наслідки кредитногрошовий політики, що виражається в продажу облігацій на відкритому ринку, в умовах системи фіксованого курсу валюти.

№ 18. Яка макроекономічна політика (податково-бюджетна стимулююча або податково-бюджетна стримуюча) зображена на графіку? Який при цьому режим обмінного курсу валюти - плаваючий або фіксований? Чому обсяг реального випуску залишається незмінним?

Рис. 28.2.

№ 19. У умовах, коли девальвація національної валюти не компенсується підвищенням загального рівня цін в країні, можна спостерігати наступне:

а) імпорт стає більш дорогим;

б) імпорт стає менш дорогим;

в) експорт стає менш дорогим для іноземців;

г) експорт стає більш дорогим для іноземців;

д) очікується збільшення дефіциту платіжного балансу;

е) очікується скорочення дефіциту платіжного балансу.

№ 20. Використання «валютного якора» для успішної макроекономічної стабілізації вимагає наступних умов;

а) фіксації цін і заробітної плати;

б) мінімізації дефіциту державного бюджету;

в) наявності значних золото - валютних резервів у Центрального банку;

г) кредиту довір'я до уряду;

д) наявності позитивного сальдо по рахунку руху капіталів. Тема 17. Правове регулювання страхування в РФ: Страхування як інститут фінансової системи: поняття, правова:  Тема 17. Правове регулювання страхування в РФ: Страхування як інститут фінансової системи: поняття, правова основа, форми, фонди, характерні риси і функції страхування. Роль і значення страхування в сучасних умовах. Страхове право. Страхові правовідносини, їх види і особливості.
Тема 3. Правове положення осіб в римському приватному праві:  Тема 3. Правове положення осіб в римському приватному праві: Суб'єктом права (persona) в римському рабовласницькому суспільстві признавалося не всяке обличчя. Раби признавалися не суб'єктами, а об'єктами прав. Раб називався instrumentum vocale, що горить знаряддям. Правоздатність (caput) складалася з трьох елемент або
ТЕМА 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ: 16.1. Поняття і принципи правотворчості В залежності від двох типів:  ТЕМА 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ: 16.1. Поняття і принципи правотворчості В залежності від двох типів правопонимания - позитивізму і непозитивизма - поняття правотворчої діяльності зумовлене визнанням права і закону як співпадаючих або різних явищ. Позитивізм
ТЕМА 7 ПРАВОПОНИМАНИЕ: 7.1. Поняття п типи правопонимания Правопоніманіє - це наукова:  ТЕМА 7 ПРАВОПОНИМАНИЕ: 7.1. Поняття п типи правопонимания Правопоніманіє - це наукова категорія, що відображає процес і результат цілеспрямованої мислительной діяльності людини, що включає в себе пізнання права, його сприйняття, оцінку і відношення до ньому > ' як до
ТЕМА №15. Споживчий кредит і його різновиди:  ТЕМА №15. Споживчий кредит і його різновиди: Характеристика споживчого кредиту Різновиду споживчого кредиту Форми споживчого кредиту за рубежем - 1 - Споживчий кредит відображає економічні відносини між кредитором і кредитополучателем з приводу кредитування
Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів):  Тема 6.1 Порядок відкриття особових рахунків розпорядників (одержувачів) коштів федерального бюджету: Перекладу на фінансування витрат федерального бюджету через особові казначейські рахунки, що відкриваються в органах казначейства, підлягають: установи, організації, підприємства, фінансування яких здійснюється на основі бюджетних призначень, до
Тема 1. Поняття і система виборчого права: План заняття 1. Поняття і предмет виборчого права як:  Тема 1. Поняття і система виборчого права: План заняття 1. Поняття і предмет виборчого права як подотрасли конституційного права Росії. 2. Система виборчого права. 3. Норми виборчого права: поняття, особливості, класифікація. 4. Суб'єктивне виборче право. Поняття і