На головну сторінку   Всі книги

Тема 2.4. Поняття і види способів забезпечення кредитних зобов'язань

Практичне заняття - 4 години

Питання, належні розгляду:

Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечувальне правовідношення.

Поручительство як спосіб забезпечення кредитних зобов'язань.

Банківська гарантія як спосіб забезпечення кредитних зобов'язань.

Застава як спосіб забезпечення виконання кредитних зобов'язань.

Іпотека.

Теми рефератів:

Іпотечне житлове кредитування.

Аваль як спосіб забезпечення.

Вирішіть наступні задачі:

Задача № 1. У забезпечення грошової вимоги принципала комерційний банк видав банківську гарантію, в якій були обумовлені умови і порядок сплати грошової суми бенефіціару, а також термін дії гарантії. Оскільки принципалом не було виконане зобов'язання по оплаті товару, бенефіціар до закінчення встановленого в гарантії терміну, на якого вона була видана, пред'явив до гаранта вимогу про її сплату з наданням всіх необхідних документів. Гарант не заявив яких-небудь заперечень з приводу пред'явлення вимоги, однак гроші на рахунок бенефіціара не перерахував.

Бенефіціар звернувся до арбітражного суду з позовом до комерційного банку. Заперечуючи позову, відповідач звернув увагу суду на ту обставину, що позов в суд пред'явлений позивачем після витікання терміну, на якого гарантія була видана і, отже, після припинення гарантії. Бравши до уваги доводи відповідача, арбітражний суд в задоволенні позову відмовив. Бенефіціар звернувся з жалобою у вищестоящу інстанцію. На його думку, він мав право зажадати від гаранта примусового стягнення грошової суми, передбаченої гарантією, в межах загального терміну позовної давності. Позивач також змінив розмір необхідної суми, включивши в неї відсотки, нараховані у відповідності зі ст. 395 ГК.

Чия аргументація представляється вам більш правильної?

По-якому буде рішення апеляційної інстанції? Чи Має право був позивач збільшити розмір спірної суми за рахунок включення в неї відсотків у відповідності зі ст. 395 ГК?

Задача № 2. Комерційний банк надав кредит акціонерному товариству під заставу товарів, які знаходилися на складі АТ. Відповідно до договору товари повинні були бути передані на склад банку протягом 3-х днів з моменту підписання договору, однак цього зроблено не було в зв'язку з відсутністю вільних площ на складі банку. Через п'ять днів після укладення договору застави на склад залізли злодії, які викрали товарів на суму 100 млн. крб. Крім того, злочинці пошкодили частину товарів. Збиток становив 20 млн. крб. Вважаючи, що відповідальність за те, що трапилося несе банк, оскільки вчасно не перевезла закладені товари на свій склад, АТ пред'явило позов в арбітражний суд до банку про відшкодування збитку. Під час розгляду справи в суді з'ясувалося, що сигналізація на складі в ніч, коли були украдені товари, не працювала. Крім того, передані в заставу товари не були застраховані.

Як слід вирішити суперечку?

Задача № 3. У договорі застави квартири, укладеної комерційним банком з громадянином Кисильовим відповідно повному до законодавства про заставу, було закріплене положення: «Заставодержатель має право фактичними діями і по документах перевіряти збереження і якісний стан закладеної квартири». Банку стало відомо, що після отримання кредиту Кисильов і його дружина ведуть розгульний образ життя, внаслідок чого мало місце спалахування меблів в закладеній квартирі. Представник банку неодноразово був для огляду закладеної квартири, але Кисильов у всіх випадках не дозволяв представнику банку увійти в квартиру, не відкривав двері і висловлював загрози на адресу банку.

Які дії може зробити банк?

Задача № 4. Комерційний банк і ВАТ «СТЕП» уклали договір поручительства, що забезпечує повернення кредиту, виданого банком позичальнику - ТОВ «Золота корона». З боку поручителя договір був укладений комерційним директором ВАТ «СТЕП». Тим часом в статуті цієї організації встановлене розмежування повноважень Ради директорів, генерального директора і комерційного директора. Зокрема, прийняття рішень, що стосуються висновку договорів поручительства, віднесене до компетенції Ради директорів. Оскільки Рада директорів рішення про поручительство перед комерційним банком за повернення кредиту, отриманого ТОВ «Золота корона», не приймала і згодом цю операцію не схвалював, ВАТ «СТЕП» звернувся до арбітражного суду з позовом про визнання недійсним договору поручительства, як довершеного комерційним директором з перевищенням повноважень.

Яке співвідношення між основним і забезпечуючим зобов'язанням? Чи Спричиняє недійсність забезпечуючого зобов'язання до недійсності основного зобов'язання? Чи Підлягає задоволенню позов?

Задача № 5. 20 січня 1995 року між комерційним банком і ВАТОМ «Міцність» був укладений кредитний договір на суму 1,5 млрд. рублів. Згідно з договором кредит підлягав поверненню 20 червня 1995 року. У той же день між комерційним банком і ЗАТ «Імпульс» був укладений договір поручительства в забезпечення виконання зобов'язання за вищепоказаним кредитним договором.

Термін поручительства в договорі встановлений не був. Кредит не був повернений позичальником. У зв'язку з цим 26 червня 1996 р. Комерційний банк звернувся до арбітражного суду з позовом до ЗАТ «Імпульс» про стягнення 3 млрд. рублів, що становлять суму кредиту, отриманого ВАТ «Міцність», відсотки за користування кредитом, пені за прострочення його повернення і судові витрати по стягненню боргу.

Які основи припинення поручительства? Який об'єм відповідальності поручителя перед кредитором? Чи Підлягає позов задоволенню?

Задача № 6. 10 грудня 1996 року комерційний банк «Економічна перспектива» надав кредит ВАТ «Енергомонтаж» на суму 2 млрд. крб. терміном на 3 місяці. Повернення кредиту забезпечувалося банківською гарантією комерційного банка «Співпраця». Згідно з гарантійним листом від 10 грудня 1996 року, банківська гарантія надавалася на 2 млрд. рублів, терміном на 4 місяці. 9 квітня 1997 року банк «Економічна перспектива» пред'явив банку «Співпраця» вимога про сплату по банківській гарантії суми 2 млрд. 200 млн. крб., в тому числі кредиторської заборгованості 2 млрд. крб. і 200 млн. крб. відсотків за користування чужими грошовими коштами. Банк «Співпраця» у відповіді повідомив про готовність задовольнити вимогу лише в розмірі 2 млрд. крб., що становлять суму неповерненого кредиту.

Які юридичні факти є основами виникнення відносин по банківській гарантії? Які межі зобов'язання гаранта? Чи Правомірна відмова гаранта від оплати повної суми заявленої вимоги? Чи Допустима відповідальність гаранта за неналежне виконання гарантом вимоги про сплату гарантованої суми?

Задача № 7. Комерційний банк представив кредит акціонерному товариству під заставу товарів, які знаходилися на складі АТ. Відповідно до договору товари повинні були бути передані на склад банку протягом 3-х днів з моменту підписання договору, однак цього зроблено не було в зв'язку з відсутністю вільних площ на складі банку. Через п'ять днів після укладення договору застави на склад залізли злодії, які викрали товарів на суму 100млн крб. Крім того, злочинці пошкодили частину товарів. Збиток становив 20 млн. крб. Вважаючи, що відповідальність за те, що трапилося несе банк, оскільки вчасно не перевезла закладені товари на свій склад, АТ пред'явило позов в арбітражний суд до банку про відшкодування збитку. Під час розгляду справи в суді з'ясувалося, що сигналізація на складі в ніч, коли були украдені товари, не працювала. Крім того, передані в заставу товари не були застраховані.

Як слід вирішити суперечку?

Задача № 8. Банк-кредитор звернувся до арбітражного суду з позовом до поручителя про стягнення відповідної суми, оскільки виставлена банком до рахунку боржника платіжна вимога, оплачувана без акцепту, не була погашена в зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунку.

З матеріалів справи слідувало, що згідно з кредитним договором банку надавалося право при настанні повернення суми списати її з рахунку позичальника, що ведеться в банці в безперечному порядку. Виконання зобов'язання боржником забезпечувалося договором поручительства, яким для поручителя передбачалася субсидиарная відповідальність. При розгляді суперечки представник відповідача (поручителя) заявив, що він не повинен нести відповідальність перед кредитором, оскільки останній не втратив можливості безперечного стягнення коштів з основного боржника, який повинен відповідати насамперед. При цьому він послався на ст. 399 ГК. У суді підтвердилося, що коштів на банківському рахунку боржника немає.

Вирішіть цю суперечку. У яких випадках можлива субсидиарная відповідальність поручителя?

Задача № 9. Ощадбанк Росії звернувся до арбітражного суду з позовом про визнання недійсним договору про заставу, укладеного з комерційним банком в забезпечення кредитного договору на тій основі, що предметом застави було майно, визначене в договорі як «грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку».

Арбітражний суд в задоволенні позовних вимог відмовив, пославшись на укладення договору про заставу відповідно до чинного законодавства. Позивач з рішенням суду не погодився. У поданій ним в апеляційну інстанцію жалобі говорилося наступне: ГК передбачає, що у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання заставодержатель має право отримати задоволення з вартості закладеного майна, що може бути здійснено тільки шляхом продажу цього майна з публічних торгів з напрямом вирученої суми в погашення боргу. Таким чином, однією з істотних ознак договору про заставу є можливість реалізації предмета застави. У той же час «безготівкові» гроші, що зберігаються на банківському рахунку, неможливо реалізувати за правилами, що відносяться до купівлі-продажу віщого. У жалобі робився висновок про те, що, оскільки «безготівкові гроші» не можуть бути передані в заставу, слідує рішення суду відмінити і договір про заставу визнати недійсним.

Як ви відноситеся до аргументації позивача? Чи Не суперечать його міркування ст. 336 ГК? Тема 7. Правові основи державних цільових позабюджетних і:  Тема 7. Правові основи державних цільових позабюджетних і бюджетних фондів РФ: Вивчення цієї теми потрібно почати з прочитання гл. 10 підручники. Позабюджетні фонди мають суворо цільове призначення - розширити соціальні послуги населенню, стимулювати розвиток галузей інфраструктури, забезпечити додатковими ресурсами
Тема 11. Правові основи державного і муніципального кредиту в:  Тема 11. Правові основи державного і муніципального кредиту в РФ: Прочитавши уважно гл. 15 Підручники, студенту потрібно уясняти, що крім податків і неподаткових платежів значне місце в бюджетних надходженнях займають позикові кошти, в тому числі що поступають в формі кредитів, державних позик і позик
ТЕМА 24 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: 24Л. Співвідношення понять «чоловік», «особистість», «громадянин», «суб'єкт:  ТЕМА 24 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: 24Л. Співвідношення понять «чоловік», «особистість», «громадянин», «суб'єкт права» Суспільство складається з конкретних людей, які знаходяться в системі багатоманітних природних і соціальних зв'язків, т. е. відносин, в які вони вступають. У залежності від
Тема 14. Правовий режим земель населених пунктів: Задача № 1 Індивідуальному підприємцю Борісову В. Г. для:  Тема 14. Правовий режим земель населених пунктів: Задача № 1 Індивідуальному підприємцю Борісову В. Г. для будівництва стоматологічного кабінету був наданий у власність земельна дільниця загальною площею 65 кв. м., що знаходиться в межі міста Туапсе Краснодарського краю. При цьому частина
Тема 12. Правове регулювання страхової справи в РФ:  Тема 12. Правове регулювання страхової справи в РФ: Для освоєння цієї теми необхідно на початку уважно прочитати гл. 16 Підручники і розібратися, в чому укладається необхідність страхування як певного виду діяльності, чому воно включається в предмет фінансового права, які відносини в
Тема 3. Правове положення осіб в римському приватному праві:  Тема 3. Правове положення осіб в римському приватному праві: Суб'єктом права (persona) в римському рабовласницькому суспільстві признавалося не всяке обличчя. Раби признавалися не суб'єктами, а об'єктами прав. Раб називався instrumentum vocale, що горить знаряддям. Правоздатність (caput) складалася з трьох елемент або
ТЕМА 7 ПРАВОПОНИМАНИЕ: 7.1. Поняття п типи правопонимания Правопоніманіє - це наукова:  ТЕМА 7 ПРАВОПОНИМАНИЕ: 7.1. Поняття п типи правопонимания Правопоніманіє - це наукова категорія, що відображає процес і результат цілеспрямованої мислительной діяльності людини, що включає в себе пізнання права, його сприйняття, оцінку і відношення до ньому > ' як до