На головну сторінку   Всі книги

Тема 6. Права на землю осіб, що не є власниками землі (інакші права на землю)

Задача №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід» звернулося в місцеву адміністрацію із заявою про надання земельної дільниці, необхідної для обслуговування будівлі, на праві постійного (безстрокового) користування.

Адміністрація прохання не задовольнила і запропонувала товариству з обмеженою відповідальністю «Схід» викупити земельну дільницю у власність або оформити його на праві оренди.

Чи Правомірна відмова адміністрації?

Який механізм визначення площі земельної дільниці необхідною для обслуговування будівлі?

Вирішіть справу.

Задача №2

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-плюс» придбало у власність у відкритого акціонерного товариства «Позитив» будівля загальною площею 3721 кв. м.

Земля під виробничим комплексом належала акціонерному товариству на праві постійного (безстрокового) користування.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-плюс» звернулося в місцеву адміністрацію із заявою, в якій указало, що просить оформити земельну дільницю, необхідну для використання будівлі, на праві постійного (безстрокового) користування.

Яке рішення повинна прийняти адміністрація?

У якій частині здійснюється перехід прав на земельну дільницю під об'єктом нерухомості?

Вирішіть справу.

Задача №3

Гулов А. П. звернувся до суду з позовом до Ткаченко Ф. П. про визначення порядку користування земельною дільницею при домоволодінні.

У позовній заяві вказувалися наступні обставини: Ткаченко Ф. П. перешкоджає проїжджати позивачу на належному йому автомобілі до його частини будинку, яка знаходиться за квартирою відповідача. Крім того, позивач не має можливості зберігати свій автомобіль.

Таким чином, Гулов А. П. просить виділити в загальне користування дільницю, що забезпечує необхідну розумну експлуатацію домоволодіння.

Вирішіть справу.

У яких випадках можуть бути обмежені права власника земельної дільниці?

Що таке сервітут і який порядок його встановлення?

СПИСОК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ

АКТІВ І ЛІТЕРАТУРИ

Цивільний кодекс Російської Федерації. (Частина перша) від 30 листопада 1994 року з изм. і доп. від 6 грудня 2007 року // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301; 2007. №50. Ст. 6246

Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і операцій з ним: Федеральний закон від 21 липня 1997 року № 122-ФЗ з изм. і доп. від 23 листопада 2007 року // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2007. № 48. Ст. 5812

Земельний кодекс Російської Федерації від 25 жовтня 2001 року № 136-ФЗ з изм. і доп. від 8 листопада 2007 року // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4147; 2007. №46. Ст. 5553

Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації: Федеральний закон від 25 жовтня 2001 року № 137-ФЗ з изм. і доп. від 1 грудня 2007 року // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4148; 2007.№49. Ст. 6079

Про внесення змін в деякі законодавчі акти Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав громадян на окремі об'єкти нерухомого майна: Федеральний закон від 30 червня 2006 року №93-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №27. Ст. 2882

Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав спадкоємців, а також інакших громадян на земельні дільниці: Федеральний закон від 23 листопада 2007 року № 268-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 48. Ст. 5812

Іконіцкая И. А. Земельноє право Російської Федерації. М., 2002

Коментар до Земельного кодексу Російській Федерації. / Під. ред. А. К. Голіченкова. М., 2002

Коментар до Земельного кодексу Російській Федерації. / Під. ред. С. А. Боголюбова, С. І. Сая. СПб,, 2008

Крассов О. И. Земельноє право. Підручник. М., 2007

Сирих Е. В. Земельноє право: Підручник. М., 2006

Чубуков Г. В. Земельноє право Росії. Підручник.

М., 2003

СПИСОК ДОДАТКОВИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ

АКТІВ І ЛІТЕРАТУРИ

Про приватизацію державного і муніципального майна: Федеральний закон від 21 грудня 2001 року № 178-ФЗ з изм. і доп. 1 грудня 2007 року // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251; 2007. № 49. Ст. 6079

Про організацію і про проведення ХХII Олімпійської зимової гри і XI Паралімпійських зимової гри 2014 року в місті Сочи, розвитку міста Сочи як горноклиматического курорту і внесенні змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації: Федеральний закон від 1 грудня 2007 року № 310-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6071

Про основи регулювання земельних відносин в Краснодарськом краї: Закон Краснодарського краю від 5 листопада 2002 року № 532-КЗ з изм. і доп. від 25 липня 2007 року // Інформаційний бюлетень Законодавчих Зборів Краснодарського краю. 2002. № 40. З 53; Кубанські новини. 2007. 9 серпня

Про наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Краснодарського краю по розпорядженню земельними дільницями, що знаходяться в державній власності Краснодарського краю, з фонду перерозподілу земель Краснодарського краю: Закон Краснодарського краю від 10 жовтня 2006 року №1101-КЗ з изм. і доп. від 14 грудня 2006 року // Інформаційний бюлетень Законодавчих Зборів Краснодарського краю. 2006. № 46 (117). С. 82; № 48 (119) С. 83 Про деякі питання, пов'язані із застосуванням земельного законодавства; Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 24 березня 2005 року № 11 // Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2005. № 5

Бобин II. Н. О переоформленні прав постійного (безстрокового) користування земельними дільницями. // Правові питання нерухомості. 2005. № 2

Воїнів В. В., Можаєв И. С., Хаустов Д. В., Шаповалов С. Ю. Актуальние проблеми розрахунку плати при переоформленні права постійного (безстрокового) користування і при придбанні власниками нерухомості земельних дільниць, що знаходяться в державній або муніципальній власності. // Екологічне право. 2005. №6

Питання і відповіді по матеріалах засідань Президії Федерального арбітражного суду Північно-Кавказького округу (листопад 2006 р.- травень 2007 р.): Вісник Федерального арбітражного суду Північно-Кавказького округу. 2007. № 4

Галиновская Е. А. До питання про оформлення правий на земельні дільниці. // Право і економіка. 2003. №1

Добранев Д. В. Размер орендної плати як істотна умова договору оренди земельної дільниці. // Журнал російського права. 2005. № 7

Добрачев Д. В. Проблеми судової практики в сфері обороту землі. М., 2005

Жаріков Ю. Г. Постоянноє (безстрокове) користування земельною дільницею. // Право і економіка. 2001. №8

Закройщикова Д. Постоянноє (безстрокове) користування земельними дільницями. // Господарство і право. 2003. №7

Залесский В. В. Возможность дострокового розірвання договору оренди земельної дільниці і вилучення земельної дільниці за рішенням органу державної влади. // Право і економіка. 2002. №3

Калинин Н. Права на землю. М., 2004

Колів А. Ю. Вещние права на земельну дільницю в Росії. Томск, 2004

Кособродов В. М. До питання про предмет договору оренди земельних дільниць сільськогосподарського призначення. // Законодавство і економіка. 2006. № 1

Медведев С. Некоторие аспекти реалізації права постійного (безстрокового) користування земельною дільницею комерційною організацією в контексті обороту нерухомого майна. // Господарство і право. 2005. №5

Никишин В. В. Вещние і зобов'язальні права на землю в федеральному законодавстві і законодавстві суб'єктів Російської Федерації. Саратов, 2003

Оглобліна О. М. Бесплатноє придбання прав на земельні дільниці. М., 2005 ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ:  ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Що вивчає економічна теорія? Хоч це покажеться дуже дивним, але на даний начебто елементарне питання про предмет науки фахівці не дають однозначної відповіді. Ось вже три сторіччя економісти-теоретики, розколовшись на різні напрями
Тема I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Питання до обговорення: Історичні етапи розвитку економічної:  Тема I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Питання до обговорення: Історичні етапи розвитку економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Тими рефератів: Методи економічної теорії. [2, c.15-20]. Категорія багатства: її дослідження в економічній теорії. [8, т.1, з.
ТЕМА 13 МЕЖІ ДІЇ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТУ:  ТЕМА 13 МЕЖІ ДІЇ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТУ: 13.1. Межі дії нормативного правового акту у часі. Зворотна сила закону. Переживання закону Дія нормативного правового акту - динамічна характеристика процесу реалізації розпоряджень нормативних правових актів, що складається з
Тема 18. Правові основи державних витрат: Поняття і система державних витрат. Централізовані і:  Тема 18. Правові основи державних витрат: Поняття і система державних витрат. Централізовані і децентралізовані витрати. Способи здійснення державних витрат. Вміст фінансових правовідносин в області витрат держави. Поняття і принципи бюджетного
Тема 11. Правові основи державного і муніципального кредиту в:  Тема 11. Правові основи державного і муніципального кредиту в РФ: Прочитавши уважно гл. 15 Підручники, студенту потрібно уясняти, що крім податків і неподаткових платежів значне місце в бюджетних надходженнях займають позикові кошти, в тому числі що поступають в формі кредитів, державних позик і позик
Тема 18. Правовий режим земель територій, що особливо охороняються і об'єктів:  Тема 18. Правовий режим земель територій, що особливо охороняються і об'єктів: Задача № 1 ВАТ «Морська зірка» була надана земельна дільниця в першій зоні гірничо-санітарної охорони курорту міста Сочи для будівництва санаторно-курортного комплексу «Морська зірка» - пансіонату для батьків з дітьми на 400 місць, а так само
Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В РОСІЙСЬКІЙ:  Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1. Поняття фінансового контролю держави. Його задачі і напрями і види. 2. Органи представницької влади, виконавчої влади загальної компетенції і спеціальної компетенції, що здійснюють фінансовий контроль. 3. Рахункова Палата РФ: поняття,